Lodz.pl 600 lat Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Kolejna próba ideologizacji szkolnictwa

Ministerstwo Edukacji i Nauki skierowało do uczniów skandaliczną ankietę. Radni Rady Miejskiej protestują przeciwko temu działaniu.

Krzysztof Makowski, przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi: – Do mnie, jako przewodniczącego Komisji Edukacji, zwrócili się nauczyciele i rodzice z pytaniem, na jakiej podstawie do ich dzieci docierają ankiety przygotowane przez jedną z uczelni ze Szczecina, a sygnowane przez ministra edukacji narodowej. Ogromne moje zdziwienie było, w momencie kiedy przejrzałem tę ankietę. W mojej ocenie ta ankieta wygląda jakby była robiona na zamówienie partii politycznej po to, żeby badać preferencje wyborcze młodych ludzi, żeby wiedzieć, jak przygotować program w najbliższych wyborach. Oprócz tego, jeżeli spojrzymy na pytania, które tam padają, pytania są bardzo osobiste, adresowane do dzieci niepełnoletnich, nasuwa się pytanie co ankieter czy też firma, która przygotowała tą ankietę, miała na celu i do czego tak naprawdę miały posłużyć te badania? Bo jeżeli większość pytań jest przygotowana w sposób negatywny, jeżeli są pytania bezpośrednie o życie seksualne młodych ludzi, o stosunek do homoseksualizmu, o stosunek do wiary, gdzie jeżeli przejrzymy tę właśnie ankietę, to najwięcej pytań jest o stosunek do wiary i do wiary w każdym zakresie. Jeżeli pytanie do młodego człowieka jest o to, kto jest dla niego autorytetem i wymienia się matkę, ojca, dziadka, babcię, a później duchownego, to moje pytanie czemu te pytania mają służyć?

Marcin Gołaszewski, przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi: – Kilka miesięcy temu Jarosław Kaczyński powiedział, że młodzież jest pod bardzo wielkim wpływem smartfonów, a my będziemy podejmowali wielkie kontrakcje. I właśnie jedną z takich kontrakcji, przypuszczam, jest ta ankieta, która będzie prowadzona albo już jest prowadzona w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, w placówkach opiekuńczo wychowawczych, a także na uczelniach wyższych. Już dotarł do dyrektorów szkół list Artura Góreckiego, dyrektora departamentu do spraw podstaw programowych. Wskazują, że ten dyrektor nie ma zielonego pojęcia o podstawach programowych albo nie zna tej ankiety, ponieważ żadne z tych pytań praktycznie nie zawiera się w podstawie programowej żadnego z przedmiotów nauczanych na przykład w szkole podstawowej. Te pytania, które tam się pojawiają, są szokujące. To nie są tylko pytania w rodzaju czy aborcja powinna być dopuszczalna... Co dziecko 13-letnie może powiedzieć na temat aborcji? Albo czy eutanazja powinna być legalna, albo jakie ugrupowanie polityczne jest ci najbliższe, albo jaki program ugrupowania politycznego, jak dziecko 13-letnie może cokolwiek powiedzieć na temat programu politycznego. Albo pytania, czy zażywasz narkotyki, albo czy się upijasz. 13-letniemu dziecku, które de facto przecież nie ma prawa zażywać środków odurzających, jest zadawane w tej ankiecie takie pytanie. Albo zadaje się pytanie czy twoim zdaniem osoby homoseksualne mogą pełnić funkcje publiczne? Przecież to jest jawna dyskryminacja. To jest wzywanie po prostu do wykluczenia części społeczeństwa z debaty publicznej. To jest niedopuszczalne.

Kontakt