Lodz.pl 600 lat Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Hołd dla wielkiego pokolenia. Dzień Polskiego Państwa Podziemnego.

83. lata temu powołana została Służba Zwycięstwu Polski. Od tego wydarzenia rozpoczęło się tworzenie struktur podziemnego Wojska Polskiego, przyszłej Armii Krajowej.

13 listopada 1939 roku Służba Zwycięstwu Polski została przekształcona w Związek Walki Zbrojnej, którym dowodził od 1940 roku gen. Stefan Grot-Rowecki. W 1942 roku Związek Walki Zbrojnej został przemianowany na Armię Krajową.

Łodzianie obchodzą wrześniową rocznicę przy pomniku Armii Krajowej, który kilka lat temu stanął na skwerze przy placu Hallera. „Zrosiliśmy krwią naszą ziemię. Bo tak trzeba było. Po to, żeby Polska była wolna” – głosi napis na froncie pomnika. W dniu 27 września zgromadzili się przy nim członkowie oddziału łódzkiego  Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, liczne reprezentacje organizacji kombatanckich, służb mundurowej
i młodzież szkolna.

Listę nazwisk, zasłużonych członków AK z Łodzi odczytał prezes związku Tomasz Szamburski.  

- Czasami mówi się o wielkich pokoleniach, których dokonania są później doceniane i wspominane przez potomnych. To właśnie żołnierze Armii Krajowej są takim wielkim pokoleniem, które nie tylko współuczestniczyło w pokonaniu Niemiec nazistowskich, ale również  w  bardzo trudnych warunkach odbudowało kraj po zniszczeniach wojennych. – powiedziała podczas uroczystości reprezentująca Miasto Łódź wiceprezydent Joanna Skrzydlewska. - Dziękuję za czas poświęcony młodzieży, za ważne i ciekawe opowieści o czasach wojny, które pogłębiają wiedzę historyczną młodych ludzi oraz rozbudzają w nich zainteresowanie tradycją i przeszłością.

Goście spotkania wspominali, że polskie podziemie, chociaż ugruntowane przez struktury polityczne było ruchem społecznym.

-To właśnie Służba Zwycięstwu Polski była początkiem polskiego oporu, z którego wyrosła Armia Krajowa. Podlegała strukturom politycznym, ale był to również wyraz społecznego oporu przeciwko niesprawiedliwości  - powiedział reprezentujący Radę Miejską, radny Mateusz Walasek. - W swoich początkach powstawała z dużym udziałem łodzian. Wśród jej kierownictwa był wojewoda łódzki Henryk Józewski , a w tworzeniu struktur Polskiego Państwa Podziemnego uczestniczyli m.in. Franciszek Pfeiffer, Stanisław Sosabowski czy Leopold Okulicki.

W uroczystości brały udział  klasy z XXXIII Liceum Ogólnokształcącego im, Armii Krajowej, Szkoły Podstawowej nr 6 im. Szarych Szeregów oraz Zespół Szkół Mundurowo-Technicznych z Ostrowca.   Podczas uroczystości w szczególności wspominano o współpracy kombatantów z łódzkimi szkołami i młodzieżą, dzięki której pamięć historyczna może utrwalić się w kolejnych pokoleniach.

W momencie maksymalnej zdolności bojowej (lato 1944) siły AK liczyły ok. 390 tys. osób, Oddziały Polski Walczącej dokonały w latach 1942–1945 ponad 110 tysięcy akcji zbrojno-dywersyjnych.

Kontakt