Lodz.pl 600 lat Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Obchodzimy rocznice

Miasto Łódź uczci nadchodzące rocznice patriotyczne

Fotografia: Narodowe Archiwum Cyfrowe
Fotografia: Narodowe Archiwum Cyfrowe

28 listopada - rocznica przyznania Polkom praw wyborczych 

28 listopada 1918 r. ukazał się dekret Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego "o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego". Dokument uważany jest za formalny początek prawa wyborczego dla kobiet w Polsce, ponieważ nadawał prawo wyborcze wszystkim obywatelom, bez względu na płeć. Miasto przypomni tę datę przy tablicy upamiętniającej Romanę Pachucką. Tablica umieszczona jest w IV Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi, czyli dawnym Gimnazjum Żeńskim im. E. Sczanieckiej, gdzie Romana Pachucka  pełniła funkcję dyrektora w okresie międzywojennym. W trakcie spotkania pamiątkowego przypomniane zostaną jej inne zasługi na rzecz aktywności kobiet, a zwłaszcza równego dostępu do wyższego wykształcenia. 

29 listopada - obchody rocznicy Powstania Listopadowego przy grobie Feliksa Zarzyckiego. 

29 listopada, z okazji rocznicy wybuchu powstania listopadowego w imieniu prezydent Hanny Zdanowskiej zostaną złożone kwiaty i zapalony znicz na grobie majora Wojciecha Feliksa Zarzyckiego, uczestnika bitwy pod Grochowem, kawalera orderu Virtuti Militari.

Kontakt