Lodz.pl 600 lat Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Obwieszczenie

W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi.

Zasięg obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji -  Zasięg obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Prezydent Miasta Łodzi zawiadamia, że w dniu 16 listopada 2022 roku Rada Miejska w Łodzi podjęła Uchwałę Nr LXVIII/2008/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi.

Pełną treść obwieszczenia znajdą Państwo TUTAJ.

Kontakt