Lodz.pl 600 lat Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Otwarte spotkanie informacyjne dotyczące konkursu "Łódź pełna kultury"

Do 18 stycznia trwa nabór wniosków w największym konkursie dotacyjnym, który corocznie ogłasza Wydział Kultury UMŁ. Zapraszamy do udziału w otwartym spotkaniu informacyjnym online dla organizacji pozarządowych, które planują ubiegać się o dotacje.

 -  Na zdjęciu polana otoczona drzewami w słoneczny dzień. Na drugim planie widać postaci w małych grupkach. Część osób ubrana jest w lekarskie fartuchy.
„ARTbulans - Artystyczna Strefa Intensywnej Terapii”, projekt realizowany w 2020 roku przez Fundację Przędzalnia Sztuki, materiały organizatora , Na zdjęciu polana otoczona drzewami w słoneczny dzień. Na drugim planie widać postaci w małych grupkach. Część osób ubrana jest w lekarskie fartuchy.

Wydział Kultury UMŁ zaprasza na otwarte spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Łódź pełna kultury”. Konkurs został ogłoszony zarządzeniem nr 2850/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 grudnia 2022 r.

Spotkanie informacyjne online, na platformie ZOOM, odbędzie się 4 stycznia 2023 r. o godzinie 15.00.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu są proszone o skorzystanie w podanym wyżej terminie z następującego linku:
https://zoom.us/j/92492573307?pwd=YjNoQWhQWHhiN1dmUjFnUGwxTTJBZz09
Identyfikator spotkania: 924 9257 3307
Kod dostępu: 722972

Ogłoszenie o konkursie pn. „Łódź pełna kultury” dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi – zobacz BIP > > >

Informacje o konkursie można również uzyskać bezpośrednio w Wydziale Kultury w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi pod numerami telefonu 42 638 43 56, 42 638 53 64, 42 638 44 84.

Kontakt