Lodz.pl 600 lat Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Otwarty konkurs ofert w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie współfinansowania realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

 -  Kobieca ręka wypełniająca formularz

Szczegóły znajdują się na stronie https://bip.uml.lodz.pl/ostatnio-dodane/artykul/otwarty-konkurs-ofert-w-formie-wspolfinansowania-realizacji-zadan-z-zakresu-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-zwiazanych-z-uzywaniem-substancji-p-id57077/2022/12/30/ . 

Kontakt