Lodz.pl 600 lat Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Otwarty konkurs ofert „Prowadzenie działań animacyjnych, włączających i międzypokoleniowych w Centrum Aktywności Lokalnej o profilu senioralnym przy ul. Pomorskiej 11 w Łodzi”

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych „Prowadzenie działań animacyjnych, włączających i międzypokoleniowych w Centrum Aktywności Lokalnej o profilu senioralnym przy ul. Pomorskiej 11 w Łodzi”

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 113 000 zł

Termin realizacji zadania: 14.02.2023 - 31.12.2023 

Wszelkie informacje o konkursie znajdują się w podanym niżej linku do ogłoszenia konkursowego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi.

Link do ogłoszenia:

bip.uml.lodz.pl/ostatnio-dodane/artykul/otwarty-konkurs-ofert-w-formie-wsparcia-realizacji-zadania-publicznego-w-zakresie-dzialalnosci-wspomagajacej-rozwoj-wspolnot-i-spolecznosci-lokalnych-id57323/2023/1/10/

Informacja dodatkowa:

27 stycznia 2023 roku  w godzinach 14:30 -15:00 lokal przy ul. Pomorskiej 11, gdzie realizowane będzie zadanie zostanie otwarty dla organizacji zainteresowanych udziałem w konkursie. 

Wszystkich chętnych do zapoznania się z przestrzenią lokalu prosimy o wcześniejszy kontakt:

tel: (42) 638-52-81

email: n.rydlewska@uml.lodz.pl

Kontakt