Lodz.pl 600 lat Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Wydział Sportu w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi informuje, że Prezydent Miasta Łodzi ogłosił otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie wspierania szkolenia sportowego i organizacji zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością

1. „Wspieranie szkolenia sportowego”

Termin realizacji zadania: styczeń – grudzień 2023 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – do 4.700.000 zł

 

2. „Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością”

Termin realizacji zadania: styczeń – grudzień 2023 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – do 150.000 zł

 

Termin składania ofert upływa 6 lutego 2023 r.

Wszelkie informacje o konkursie znajdują się w podanym niżej linku do ogłoszenia konkursowego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi.

Link do ogłoszenia: >>>>

Link do generatora wniosków: >>>>

Kontakt