Lodz.pl 600 lat Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Akademia Liderów - nabór do projektu

Celem Akademii Liderów Województwa Łódzkiego jest przekazanie wiedzy z zakresu funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz e-administracji, służącej przygotowaniu uczestników projektu do pełnienia funkcji liderów w samorządzie terytorialnym, organizacjach pozarządowych oraz społecznościach lokalnych.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego zapraszają do udziału w kolejnej edycji projektu pn. „Akademia Liderów Województwa Łódzkiego”. 

Rekrutacja do projektu trwa do 7 lutego 2023 r.

"Akademia Liderów Województwa Łódzkiego" potrwa od 4 marca 2023 r. do 15 grudnia 2023 r.,  ma charakter bezpłatny i  adresowany jest do osób w przedziale wiekowym 18-30 lat (w szczególności młodych radnych, studentów, uczniów, członków młodzieżowych rad jednostek samorządu terytorialnego oraz młodzieży zaangażowanej w działalność organizacji pozarządowych). 

 

Szczegółowe informacje na stronie  www.nist.gov.pl w zakładce „Akademia Liderów Województwa Łódzkiego”.

 

Projekt realizowany jest pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera.

 

Kontakt