Lodz.pl 600 lat Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Otwarty konkurs ofert - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025: „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej”


Termin realizacji zadania: luty – 15 grudnia 2023 r.


Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – do 240.000 zł

Oferty w wersji papierowej można składać w siedzibie Wydziału Sportu Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Skorupki do 6 lutego 2023 roku do godziny 16:00.

 

Szczegóły ogłoszenia znajdują się TUTAJ

 

 

Kontakt