Lodz.pl 600 lat Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Wojewoda chce uchylić program współpracy miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi

Jakie programy będą zagrożone?

Marcin Gołaszewski, przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi: - W grudniu Rada Miejska podjęła uchwałę dotyczącą współpracy miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami realizującymi wolontariat w naszym mieście. Wydawałoby się, że uchwała jest bezproblemowa. Głosowali za nią wszyscy radni Rady Miejskiej, również ci z Prawa i Sprawiedliwości. Nikt nie wyraził żadnych wątpliwości.

Teraz wpłynął wniosek od wojewody, który domaga się wyjaśnień od radnych. Zasugerował, że w uchwale znajdują się zapisy prawne niezgodne z obowiązującą ustawą. Przecież Rada Miejska realizowała właśnie obowiązek ustawowy, który na niej spoczywa. Podejmuje taką uchwałę rokrocznie. Dotyczy ona współpracy jednostek miasta z organizacjami trzeciego sektora. Wojewoda sugerując, że coś może się nie zgadzać, chce chyba tę uchwałę uchylić. Mam wątpliwości, czy są to argumenty merytoryczne. Uważam, że jest to czysto złośliwe działanie i na przekór mieszkańcom naszego miasta. Wojewoda wielokrotnie podejmował działalności nadzorcze w stosunku do uchwał Rady Miejskiej. Jednak nie spodziewałbym się nigdy, że można kontrolować uchwałę, która buduje społeczeństwo obywatelskie. Jeżeli zostanie ona uchylona, to będzie to działanie na szkodę łodzian. Wówczas pod znakiem zapytania stanie współpraca organizacji pozarządowych z samorządem łódzkim. Wojewoda zarzuca, że uchwała jest nieprecyzyjna, wykorzystuje sformułowania: „między innymi”, „w szczególności”, a także wytyka brak konkretu czasowego. Przecież w samej nazwie jest wpisany rok 2023. Kolejny zarzut to brak elementów priorytetowych, a one się w niej znajdują.

Apelujemy do wojewody, aby skończył z tą grą z samorządem Łodzi i nie utrudniał życia mieszkańcom. To Rada Miejska posiada mandat społeczny.

 

Karolina Kępka, radna Rady Miejskiej w Łodzi: - Przy ul. Pomorskiej 11 ma powstać Centrum Aktywności Lokalnej, tworzone we współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi. Budzi nasz niepokój fakt, że teraz ta uchwała została zakwestionowana przez wojewodę. Sejmik Województwa na podstawie tej samej ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie również podejmuje program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Identyczne sformułowania się w nim znajdują. I tego wojewoda nie zakwestionował. Jeżeli uchwała Rady Miejskiej zostanie uchylona, to Centrum Aktywności Lokalnej może nie powstać. Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Program Profilaktyki AIDS będą zagrożone. Apelujemy do wojewody, żeby zostawił uchwałę w spokoju.

Kontakt