Lodz.pl 600 lat Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Apel o interwencję

Radni Rady Miejskiej zawnioskowali do Rzecznika Praw Obywatelskich o przeprowadzenie kontroli w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

Krzysztof Makowski, przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi: - Przyjęliśmy dziś na sesji Rady Miejskiej projekt uchwały stanowisko w sprawie naruszenia prawa, a także zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej przez Ministra Edukacji i Nauki. Przemysław Czarnek swoimi wypowiedziami i decyzjami dyskryminuje organizacje, które określił jako „lewackie i dalekie od jego poglądów”. Jeżeli ktoś stara się dzielić pieniądze według jedynej słusznej linii partyjnej, to efekt będzie taki, że część organizacji może nie dotrwać do końca roku ze względu na brak środków. Organizacje opierają się na grantach otrzymywanych z różnych źródeł. To co robi minister Czarnek to bardzo niebezpieczny proceder. Wojewoda łódzki w minionym tygodniu uchylił uchwałę dotyczącą programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi. Doprowadza to do zablokowania wypłaty środków. Wypracowany był system przydziału grantów i środków, a minister Czarnek zburzył lata pracy i ustaleń. Część organizacji została potraktowana w sposób dyskryminujący. Zawnioskowaliśmy do Rzecznika Praw Obywatelskich o przeprowadzenie kontroli w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

 

Małgorzata Bartosiak-Sikorzyńska, radna Rady Miejskiej w Łodzi: - Nikt nie może być dyskryminowany, a taką postawą dyskryminuje się młodzież. Młodych ludzi powinno się dostosowywać do współczesnego świata. Minister Czarnek swoimi decyzjami każe młodzieży polskiej wracać do średniowiecza. Edukacja powinna być nowoczesna.

 

Damian Raczkowski, wiceprzewodniczący Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi: - Minister Czarnek mówi wprost: „takie tam 40 mln zł, o co macie pretensje”? Na terenie Polski nie mogą działać organizacje, które jasno promują komunistyczne albo marksistowskie wartości. Czarnek uważa, że takie działalności dostawały dofinansowania. Oczywiście jest to kłamstwo. Dowiem się, jakie organizacje z terenu Łodzi zgłosiły się do tego konkursu i jakie były kryteria nieprzyznania im dotacji. Ministerstwo Edukacji i Nauki powinno dbać o to, żeby poziom nauczania był coraz wyższy i lepszy. Obecnie doszło do programu „Willa plus”, czyli pieniądze dla organizacji skupionych po prawej stronie sceny politycznej. Na to się nie zgadzamy.

Kontakt