Lodz.pl 600 lat Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Combo-testy już dostępne w miejskich przychodniach!

Ze względu na podobieństwo objawów infekcji dróg oddechowych wywoływanych przez wirusy SARS-CoV-2, grypy i RSV, w postawieniu trafnej diagnozy i co za tym idzie odpowiedniego leczenia i profilaktyki pomocnym może być wykonanie testu antygenowego. W miejskich przychodniach można już wykonać takie testy.

Ostateczną decyzję o wykonaniu testu podejmuje lekarz na podstawie przeprowadzonego badania pacjenta i jeśli objawy są nasilone.
Wykonanie testu antygenowego w kierunku grypy/COVID-19/RSV wskazane jest przede wszystkim u osób z objawami infekcji dróg oddechowych, szczególnie w sezonie wzmożonej zapadalności na grypę/COVID-19/RSV, i należą do grup ryzyka ciężkiego przebiegu tych chorób i/lub rozwoju powikłań. Są to:

  • dzieci poniżej 5. r.ż. (szczególnie poniżej 2. r.ż.),
  • osoby starsze – powyżej 65. r.ż., ale ryzyko wzrasta już powyżej 50. r.ż.,
  • chorzy przewlekle na choroby układu oddechowego, układu sercowo-naczyniowego, nerek, wątroby, cukrzycę, choroby hematologiczne, neurologiczne, metaboliczne, nowotwory, inne
  • kobiety w ciąży i w okresie połogu,
  • pacjenci w immunosupresji, w tym również zakażeni HIV,
  • dzieci przewlekle przyjmujące kwas acetylosalicylowy,
  • chorzy otyli (z BMI powyżej 40),
  • pensjonariusze domów pomocy społecznej.
Kontakt