Lodz.pl 600 lat Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Unieważnienie otwartego konkursu ofert - prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego.

Prezydent Miasta Łodzi informuje o unieważnieniu otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, polegającego na prowadzeniu Łódzkiego Centrum Obywatelskiego.

Na podstawie części VIII ust. 7 pkt 2 załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 2888/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, polegającego na prowadzeniu Łódzkiego Centrum Obywatelskiego – otwarty konkurs ofert ogłoszony na podstawie ww. zarządzenia zostaje unieważniony.

Szczegółowe informacje zawarte są na stronie BIP UMŁ:

bip.uml.lodz.pl/ostatnio-dodane/artykul/informacja-dotyczaca-uniewaznienia-otwartego-konkursu-ofert-w-formie-wsparcia-realizacji-zadania-publicznego-dotyczacego-dzialalnosci-na-rzecz-organiz-id58174/2023/2/6/

Kontakt