Lodz.pl 600 lat Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Nagroda Międzykulturowa 2023 za najlepszy projekt społeczny

  • kategoria:
  • NGO

Nagroda Międzykulturowa (Intercultural Achievement Award) przyznawana jest od 10 lat za innowacyjne projekty społeczne służące dialogowi międzykulturowemu. Nagroda uhonorować ma te osoby i organizacje, których zaangażowanie ma przełożenie na konkretne praktyki społeczne a jej pomysłodawcą jest Task Force Dialog der Kulturen austriackiego Federalnego Ministerstwa Europy i Spraw Międzynarodowych.

Kategorie, w których przyznawana jest Nagroda Międzykulturowa:

1. Zrównoważony rozwój: “Najlepszy aktualny projekt łączący ekologię i międzykulturowość” – wys. nagrody: 10.000 Euro
2. Aktualne wydarzenie: “Najlepszy projekt poświęcony aktualnemu wydarzeniu” – wys. nagrody: 6.000 Euro
3. Technologie: “Najlepsze użycie nowych technologii w projekcie międzykulturowym”  – wys. nagrody: 6.000 Euro
4. Innowacje: “Innowacyjny projekt międzykulturowy” – wys. nagrody: 6.000 Euro
5. Media: “Najlepsza publikacja w mediach promująca porozumienie  interkulturowe” – wys. nagrody: 6.000 Euro

Porozumienie międzykulturowe rozumiane jest tu szeroko i obejmuje projekty, które dotyczą równości płci, młodzieży, praw człowieka i edukacji obywatelskiej, ochronie środowiska, mediów, kultury. Do konkursu zgłaszać można projekty, które znajdują się w fazie realizacji lub które zostały zakończone oraz takie, które zgłoszone zostały w latach poprzednich i nie otrzymały Nagrody.

Dotychczas Nagroda trzy razy trafiła do Polski. W kategorii MEDIA, w roku 2020, otrzymało ją IMI Radio a w 2017 r. inicjatywa CHLEBEM I SOLĄ za projekt www.uchodzcy.info. W 2015 r. fundacja Humanity in Action Polska została nagrodzona w kategorii NAJLEPSZY AKTUALNY PROJEKT za „Kongres Strefa Inter@kcji”.

Termin nadsyłania zgłoszeń tegorocznej edycji upływa 15. marca 2023 roku a wysyłać je można na adres: dialog@bmeia.gv.at.

Bliższe informacje o warunkach udziału w konkursie wraz z formularzami zgłoszeniowymi a także przykłady dobrych praktyk (projektów) z całego świata znajdują się na stroniewww.intercultural-achievement.com

Zapraszamy do przekazania informacji o Nagrodzie Międzykulturowej 2023 potencjalnie zainteresowanym organizacjom z Państwa regionu. Bardzo cieszylibyśmy się, gdyby także w tym roku napłynęło na konkurs wiele zgłoszeń z Polski.

(link do FB:https://www.facebook.com/AustriackieForumKultury/posts/pfbid0r2AQ8gg4UWKPkco7RJ57mfvQkSq6CqscyJxsAVjcaJGddom5FGD55cCuFYnHhMZ1l)

Kontakt