Lodz.pl 600 lat Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego na zasadach regrantingu pn. Mikrogranty dla Seniorów

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego na zasadach regrantingu, wspierającego projekty z zakresu promowania wolontariatu i pomocy sąsiedzkiej oraz integracji i aktywizacji społecznej osób starszych, pn. Mikrogranty dla Seniorów

Termin realizacji zadania: marzec - grudzień 2023

Nabór ofert
rozpoczęcie: 15.02.2023
zakończenie: 08.03.2022

Szczegółowe informacje o konkursie:
https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/ogloszenia-i-zawiadomienia/ogloszenia-urzedu-miasta-lodzi/ogloszenie/otwarty-konkurs-ofert-w-formie-powierzenia-realizacji-zadania-publicznego-na-zasadach-regrantingu-wspierajacego-projekty-z-zakresu-promowania-wolonta-id58453/2023/2/15/?metricShow#metricBox

 

 

Kontakt