Lodz.pl 600 lat Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Spotkania doradcze dotyczące wdrażania zadań publicznych zleconych przez Miasto Łódź

  • kategoria:
  • NGO

Centrum OPUS zaprasza na spotkania doradcze dotyczące wdrażania zadań publicznych zleconych przez Miasto Łódź.

Zaproszenie na spotkanie kierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych w Łodzi, realizujących zadania publiczne zlecone przez Miasto Łódź.

Spotkanie 1: 28.03.2023 godz. 14.00-16.00

1. Realizacja zadań publicznych zleconych przez Miasto Łódź:

  • ogłoszenie konkursowe, oferta, umowa, sprawozdanie - najważniejsze elementy związane z wdrażaniem zadania publicznego na co zwrócić uwagę,
  • zasady dokonywania zmian w ofercie - co i kiedy należy zgłaszać do właściwego wydziału

2. Wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania działań;

3. Krótka diagnoza potrzeb w zakresie działań wspierających dla NGO.

Formularz zapisu dostępny jest na stronie: https://crm.opus.org.pl/spotkanie-doradcze-realizacja-zadan-publicznych1

Spotkanie 2: 19.04.2023 godz. 14.00-16.00

1. Realizacja zadań publicznych zleconych przez Miasto Łódź:

  • zasady zatrudniania osób przy realizacji zadania publicznego - umowa zlecenie, dzieło obowiązki organizacji,
  • pobieranie odpłatności w ramach realizacji zadania publicznego - działalność odpłatna statutowa pożytku publicznego, czy można mieć sponsorów na wydarzenia realizowane w ramach zadania publicznego,
  • zasady przygotowania dokumentów finansowych do rozliczenia zadania;

2. Wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania działań;

3. Omówienie wyników diagnozy potrzeb w zakresie wspierania NGO.

Formularz zapisu dostępny jest na stronie: https://crm.opus.org.pl/spotkanie-doradcze-realizacja-zadan-publicznych-zleconych-2

Zgłoszenia na spotkania za pośrednictwem formularza należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 marca 2023 r. (na każde spotkanie są oddzielne zapisy).

Wszystkie spotkania odbywać będą się w Centrum OPUS w Łodzi przy ul. Narutowicza 8/10.

Oferta jest bezpłatna realizowana w ramach Łódzkiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej.

W razie pytań prosimy o kontakt z Panią Anną Pakowską
tel.: (42) 207-73-39
e-mail: apakowska@opus.org.pl

 

 

Kontakt