Lodz.pl 600 lat Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Wyniki konkursu ofert - prowadzenie Łódzkiego Centrum Wolontariatu

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego promocji i organizacji wolontariatu w Mieście Łodzi, poprzez prowadzenie Łódzkiego Centrum Wolontariatu, ogłoszonego zarządzeniem Nr 170/2023 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 stycznia 2023 r.

Informacja o wynikach konkursu znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi:
bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/ogloszenia-i-zawiadomienia/ogloszenia-urzedu-miasta-lodzi/archiwum-ogloszen-2023-r/ogloszenie-10460/otwarty-konkurs-ofert-w-formie-wsparcia-realizacji-zadania-publicznego-dotyczacego-promocji-i-organizacji-wolontariatu-w-miescie-lodzi-w-zakresie-pro-id57909/2023/2/1/

Kontakt