Lodz.pl 600 lat Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie reintegracji społecznej poprzez zorganizowanie Śniadania Wielkanocnego

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie reintegracji społecznej poprzez zorganizowanie Śniadania Wielkanocnego.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zdania: do 50 000,00 zł.

Termin realizacji zadania:
1) Mobilne Śniadanie: dowóz 100 paczek do osób potrzebujących, w okresie od dnia 6 kwietnia 2023 r. do dnia 8 kwietnia 2023 r.;
2) Stacjonarne Śniadanie Wielkanocne: spotkanie dla 450 osób w dniu 9 kwietnia 2023 r. od godz. 10.00.

Wszelkie informacje o konkursie znajdują się w podanym niżej linku do ogłoszenia konkursowego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi.

Link do ogłoszenia:

https://bip.uml.lodz.pl/ostatnio-dodane/artykul/otwarty-konkurs-ofert-w-formie-powierzenia-realizacji-zadania-publicznego-w-zakresie-reintegracji-spolecznej-poprzez-zorganizowanie-sniadania-wielkano-id59434/2023/3/17/

Kontakt