Lodz.pl 600 lat Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Wyniki konkursu ofert - Wsparcie funkcjonowania świetlic środowiskowych obejmujących pomocą dzieci uchodźców z Ukrainy

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego dotyczącego wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach współpracy z UNICEF pn. "Wsparcie funkcjonowania świetlic środowiskowych obejmujących pomocą dzieci uchodźców z Ukrainy".

Szczegółowe informacje w zakresie rozstrzygnięci konkursu znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UMŁ pod adresem:

bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/ogloszenia-i-zawiadomienia/ogloszenia-urzedu-miasta-lodzi/archiwum-ogloszen-2023-r/ogloszenie-10460/otwarty-konkurs-ofert-w-formie-powierzenia-realizacji-zadania-publicznego-dotyczacego-wspierania-rodziny-i-systemu-pieczy-zastepczej-w-ramach-wspolpr-id58791/2023/2/24/

części pod tytułem: "Wyniki konkursu".

Kontakt