Lodz.pl 600 lat Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych polegających na promowaniu zdrowia i edukacji zdrowotnej mieszkańców Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych polegających na promowaniu zdrowia i edukacji zdrowotnej mieszkańców Łodzi.

Szczegóły znajdują się na stronie https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/ogloszenia-i-zawiadomienia/ogloszenia-urzedu-miasta-lodzi/ogloszenie/otwarty-konkurs-ofert-w-formie-wsparcia-realizacji-zadan-publicznych-polegajacych-na-promowaniu-zdrowia-i-edukacji-zdrowotnej-mieszkancow-lodzi-id59712/2023/3/28/ .

Oferty można składać do dnia 12 kwietnia 2023 roku (środa) do godziny 16:00 w punkcie kancelaryjnym Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Zachodniej 47 (parter, pok. 12). 

Kontakt