Lodz.pl 600 lat Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Rocznica śmierci papieża

Przed pomnikiem Jana Pawła II na placu Katedralnym upamiętniono 18. rocznicę śmierci papieża-Polaka i Honorowego Obywatela Miasta Łodzi. Wiceprezydent Łodzi Joanna Skrzydlewska złożyła kwiaty w barwach miasta i zapaliła znicz.

Jan Paweł II urząd papieski sprawował od 16 października 1978 roku do dnia swojej śmierci 2 kwietnia 2005 roku. Jego pontyfikat trwał przez blisko 28 lat i przez ten czas odbył setki podróży apostolskich  po całym świecie niosąc przesłanie pokoju i nadziei. Dziewięć razy był w swojej ojczyźnie. Łodzianie pamiętają wizytę w 1978 roku i mszę św. na lotnisku Lublinek. Niezwykle ważne dla mieszkańców naszego miasta  i Ojca Świętego było przesłanie wygłoszone do włókniarek w fabryce „Uniontex”

- Istnieje ewangelia pracy wpisana w całość ewangelicznego orędzia. (…) Chodzi bowiem o to, by w sytuacji większego, społecznego uszanowania człowieka, każdy mógł  rozwinąć swoje wartości osobowe i lepiej wypełnić swoje powołanie, jakie od Boga otrzymał. Bardzo jest ważne, aby tak kształtowała się zawsze świadomość pracującej kobiety. Ujrzy ona wtedy w całej pełni wartość swojego powołania matki i żony i odnajdzie pełny sens trudu pracy zawodowej.-powiedział wtedy Jan Paweł II.

Jan Paweł II w 2003 roku otrzymał tytułu Honorowego Obywatela Miasta Łodzi.

 

 

Kontakt