Urząd Miasta Łodzi

Lodz.pl 600 lat Łodzi

Nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych partnerów w procesie aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łodzi na lata 2026+

  • kategoria:
  • NGO

Urząd Miasta Łodzi opracowuje projekt zmian Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łodzi na lata 2026+ (GPR) we współpracy z interesariuszami procesu rewitalizacji.

Daje to możliwość włączenia się różnym podmiotom w realizację zaplanowanych w ramach Programu działań poprzez zgłoszenie koncepcji przedsięwzięć rewitalizacyjnych do ujęcia w GPR. Działania te realizowane przez partnerów społeczno-gospodarczych mają za zadanie wspierać proces rewitalizacji prowadzony przez władze Miasta Łodzi.

Link do szczegółowych zasad naboru oraz formularz zgłoszeń znajduje się pod linkiem: 

 Jednocześnie zapraszamy osoby zainteresowane na spotkanie poświęcone omówieniu procesu zmiany GPR oraz zasad naboru projektów zewnętrznych. Spotkanie odbędzie się w formule on-line29 maja 2023 r. o godz. 14:00.

Link do spotkania:

Kontakt