Urząd Miasta Łodzi

Lodz.pl 600 lat Łodzi

Wyniki konkursu ofert - Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej dotyczącego "Prowadzenia domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży".

Szczegółowe informacje w zakresie rozstrzygnięcia konkursu znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UMŁ pod adresem:

bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/ogloszenia-i-zawiadomienia/ogloszenia-urzedu-miasta-lodzi/archiwum-ogloszen-2023-r/ogloszenie-10460/otwarty-konkurs-ofert-w-formie-powierzenia-realizacji-zadania-publicznego-dotyczacego-pomocy-spolecznej-w-tym-pomocy-rodzinom-i-osobom-w-trudnej-sytu-id60745/2023/4/27/

części pod tytułem: "Wyniki konkursu".

Kontakt