Urząd Miasta Łodzi

Lodz.pl 600 lat Łodzi

Wynika naboru kandydatów do Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji

  • kategoria:
  • NGO

Zespół ds. przeprowadzenia naboru kandydatów do Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego powołany Zarządzeniem Nr 484/2023 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 1 marca 2023 r., na posiedzeniu w dniu 9 maja 2023 r. ustalił wyniki głosowania na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działających na terenie Miasta Łodzi, którzy zostali zgłoszeni do Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Łodzi V kadencji.

Do składu Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Łodzi V kadencji, która zostaje powołana na okres V.2023 – V.2026, wejdzie 10 przedstawicieli ze strony organizacji pozarządowych, tj.:

L.p. Imię i nazwisko Nazwa organizacji pozarządowej zgłaszającej kandydata Liczba uzyskanych głosów
1.

Stanisław ROSZCZYK

Fundacja DOBROdzieje Się

22

2.

Magdalena KIJAŃSKA

Fundacja KTOŚ

21

3.

Damian SZYMAŃSKI

Fundacja „Dom w Łodzi”

20

4.

Marcin PODGÓRSKI

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi

19

5.

Wioletta GAWROŃSKA

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich „OPUS”

18

6.

Sylwia KOWALSKA

Fundacja Autism Team

18

7.

Monika MULARSKA-KUCHAREK

Łódzka Akademia Kobiecości

14

8.

Ida MICKIEWICZ-FLORCZAK

Stowarzyszenie Fabryka Równości

13

9.

Andrzej WIŚNIEWSKI

Stowarzyszenie Samopomocowe „ABAKUS”

12

10.

Aleksandra PODKOŃSKA

Fundacja Idee Społeczne FIDEES

10

Załącznik:

Protokół z posiedzenia Zespołu ds. przeprowadzenia naboru kandydatów do ŁRDPP w dniu 9 maja 2023 r.

 

 

Kontakt