Urząd Miasta Łodzi

Lodz.pl 600 lat Łodzi

Otwarty konkurs ofert w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie zadania wyłonionego w budżecie obywatelskim na 2023 rok.

Wydział Sportu w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi informuje, że Prezydent Miasta Łodzi ogłosił otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Wydział Sportu w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi informuje, że Prezydent Miasta Łodzi ogłosił otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie zadania wyłonionego w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2023 r.

Treningi z zakresu biegów przeszkodowych dla mieszkańców osiedla Ruda
Termin realizacji zadania: czerwiec – grudzień 2023 r.

Link do ogłoszenia

Termin składania ofert upływa 26 czerwca 2023 r. o godz. 16:00.

Kontakt