Urząd Miasta Łodzi

Lodz.pl 600 lat Łodzi

Rocznica 4 Czerwca. Droga do wolności.

4 czerwca 1989 r. odbyły się w Polsce częściowo wolne wybory do Sejmu i Senatu. Były to pierwsze po wojnie wybory, dopuszczające kandydatów niezależnych. Ich wynik ukazał realny upadek władzy komunistyczne w Polsce.

W wyniku obrad Okrągłego Stołu zmieniono ordynację wyborczą, co pozwoliło na przeprowadzenie wyborów "częściowo wolnych", tj. z przyznaniem pewnej ilości mandatów kandydatom niezależnym od rządu.

65% miejsc w Sejmie zajęć mieli kandydaci PZPR, ZSL, SD i stronnictwa związane z rządem, o pozostałe miejsca ubiegać się mogli kandydaci bezpartyjni. Wyniki wyborów potwierdziły absolutne zwycięstwo opozycji. Kandydaci "Solidarności" zdobyli 160 ze 161 dostępnych dla kandydatów niezależnych i 92 mandaty do Senatu. Kandydaci związani z PZPR uzyskali jedynie 3 mandaty do Sejmu oraz dwa dla kandydatów z tzw. "listy krajowej" związanej z rządem. Ponieważ 295 miejsc w Sejmie pozostało nieobsadzonych 18 czerwca odbyła się druga tura wyborów.

Wybory do Sejmu w 1989 r. były wielkim zwycięstwem opozycji demokratycznej, obrazującym upadek komunistów. W ciągu kilku miesięcy przemiany polityczne rozpoczęły się we wszystkich krajach bloku wschodniego, przez co rok 1989 jest identyfikowany jako rok upadku komunizmu.

Obchody dnia 4 Czerwca upowszechniają idee demokracji i wolności. W 2019 r. , z okazji 30-lecia święta w Łodzi odbył się piknik z elementami rekonstrukcji historycznej. Przywołano wówczas dokonania ruchu Pomarańczowej Alternatywy, artystyczno-obywatelskiego ruchu, który w największych miastach Polski organizował happeningi. Uliczne interwencje artystów noszących pomarańczowe czapeczki (stąd nazywanych "krasnoludkami") angażowały przechodniów, pomagając im w ten sposób wyrazić emocje - sprzeciw wobec reżimu, stagnacji, marazmu i inflacji. W Łodzi jedną z lepiej zapamiętanych akcji była "Galopująca Inflacja", prowokacyjny bieg - sztafeta, której uczestnicy nosili tabliczki z napisem "Inflacja". Twórcy happeningów sięgali do paradoksu sytuacyjnego, który często czynił interweniujących milicjantów mimowolnymi "aktorami" wydarzenia, co wzmacniało prześmiewczy wydźwięk tych akcji. 

Podczas pikniku zobaczyć można było także modę, elementy wnętrz i akcesoriów z końca lat 80. w tym plakaty i ulotki wyborcze wyborów z 1989 r. Ukazany został obraz Polski z okresu przełomu, który zapisał się obrazami kolorowej, niespójnej estetycznie codzienności, w rzeczywistości , jednak symbolizującej tęsknotę za wolnością, indywidualizmem i pragnienie zmian. 

 

 

Kontakt