Lodz.pl 600 lat Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Zmiany w porządku

Do porządku dzisiejszej sesji wprowadzono projekt uchwały stanowisko-apel do Rady Ministrów ws. budowy drogi ekspresowej S14 zgłoszony przez przewodniczącego Rady Miejskiej Tomasza Kacprzaka, wiceprzewodniczącego Pawła Bliźniuka i przewodniczącego Klubu Radnych PO Mateusza Walaska.

Trwa XLIII sesja Rady Miejskiej -  Witold Ancerowicz, UMŁ
Urząd Miasta Łodzi, Piotrkowska 104 , Witold Ancerowicz, UMŁ

Na wniosek radnego Marcina Zalewskiego wprowadzono także projekt uchwały jego autorstwa a dotyczący uchylenia uchwały Rady Miejskiej ws. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przy ul. Strażackiej bez numeru.

Co więcej, radni zajmą się projektem uchwały ws. określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich oraz przyznania im określonej liczby punktów oraz projektem uchwały ws. określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Łódź dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tej szkoły oraz przyznania im określonej liczby punktów.

W porządku znalazły się takie dodatkowe punkty jak projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy z ŁKA Sp. z o.o. dotyczącej wzajemnego honorowania biletów lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi oraz biletów ŁKA Sp. z o.o., a także projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź aneksu do porozumienia międzygminnego z Pabianicami, Zgierzem, Łaskiem, Zduńską Wolą, Sieradzem, Łowiczem, Głownem i Strykowem.

Kolejne dwa punkty wprowadzone do porządku obejmują rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę ws. ustalenia przepisów porządkowych lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi oraz projektu uchwały ws. podziału środków PFRON przeznaczonych w roku 2017 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi.

Porządek obrad po zmianach >>>

Kontakt