Urząd Miasta Łodzi

Lodz.pl 600 lat Łodzi

Obwieszczenie Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej z częścią socjalno-biurową wraz z infrastrukturą zewnętrzną, zlokalizowanej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Inwestycyjnej, dz. nr ew.: 86/34, 86/36, 92/11, 92/13, obręb K-19 – znak sprawy: OŚ.6220.43-12.2022.WK

Kontakt