Urząd Miasta Łodzi

Lodz.pl 600 lat Łodzi

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego dotyczące zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzielającego pozwolenia na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 5,5 MPa na terenie miasta Łodzi w ramach budowy gazociągu Łyszkowice – Koluszki – Brzeziny – Łódź wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa łódzkiego oraz gazociągu Łódź – Konstantynów Łódzki – Pabianice – Rzgów – Konstantyna – Łódź wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa łódzkiego, na nieruchomościach o numerach ewidencyjnych: 114/2 obręb G-19; 23/1 obręb W-36 oraz 14 obręb W-34; 107, 108/1 i 132/2 obręb W-17; 6/55 (po podziale 6/57 i 6/58) obręb W-35, położonych w Łodzi – numery spraw: GPB-II.7840.113.2022.HJ/WM, GPB-II.7840.122.2022.AS/MP

Kontakt