Udostępnij link

Przekaż znajomej osobie adres strony

Polecany adres: https://uml.lodz.pl/aktualnosci-lodzpl/artykul-lodzpl/wysokosc-przecietnego-dochodu-z-pracy-w-indywidualnych-gospodarstwach-rolnych-z-1-ha-przeliczeniowego-w-2021-r-id53931/2022/9/23/