Przekaż znajomej osobie adres strony

Polecany adres: https://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/komunikat-ws-podjetych-przez-pania-prezydent-lodzi-decyzji-w-zwiazku-z-koronawirusem-id33501/2020/3/10/?fbclid=IwAR2aiZLUrGCoa4orH1spJwA7juCOBuxzuaTPKxAPrI4eP3O5f2LgHFHZUSc