Przekaż znajomej osobie adres strony

Polecany adres: https://uml.lodz.pl/kalendarz-wydarzen/wydarzenie/plod-jako-osoba-plod-jako-pacjent-kulturowe-ibioetyczne-wymiary-ikonsekwencje-zjawiska-upodmiatawiania-plodu-wyklad-wms2-id24748/2018/12/3/