Przekaż znajomej osobie adres strony

Polecany adres: https://uml.lodz.pl/kalendarz-wydarzen/wydarzenie/rafal-paczes-wprogramie-zoba-co-jes-lodz-wklubie-wytwornia-id29962/2019/09/19/