Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami

Zadzwoń pod numer +48 (42) 638-44-44

Pod tym numerem telefonu dyżurują nasi konsultanci, którzy pomogą w rozwiązaniu problemu i odpowiedzą na zadane pytania.

Godziny pracy:

 • w poniedziałki, środy, czwartki i piątki od godz. 8.00 do godz. 16.00;
 • we wtorki od godz. 9.00 do godz. 17.00.

 

Sala obsługi ŁCKzM przy ul. Piotrkowskiej 110 | wejście od pasażu Schillera

Wyślij formularz elektroniczny

Jeśli posiadasz bezpieczny podpis elektroniczny lub profil zaufany możesz zainicjować sprawę bez konieczności osobistego stawiennictwa w Urzędzie.

Drogą elektroniczną - za pośrednictwem formularza elektronicznego - bezpiecznie i zdalnie możesz złożyć wniosek z bogatego wachlarza świadczonych przez Urząd usług.

Formularze elektroniczne

Odwiedź portal internetowy https://www.lckm.uml.lodz.pl

Na portalu:

 • uzyskasz dostęp do bogatej Bazy Wiedzy, a w niej znajdziesz opisy sposobu prowadzenia spraw, miejsce ich załatwienia, czas realizacji, wymagane dokumenty i opłaty,
 • uzyskasz informacje o możliwych formach kontaktu z Urzędem Miasta Łodzi,
 • zgłosisz interwencję.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.00-00-015/09 „Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013


Projekt pn. Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 6 710 000,00 PLN. Na jego realizację Instytucja Zarządzająca, tj. Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał dofinansowanie w kwocie 5 019 596,07 PLN. Wkład własny Miasta, obejmujący zarówno wydatki kwalifikowane, jak i niekwalifikowalne wynosi 1 690 403, 93 PLN.

Głównym celem projektu „Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami" jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług publicznych. Obejmuje ono nie tylko usługi administracji publicznej w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, ale także – informację publiczną np. o sposobie załatwiania spraw i realizacji procedur administracyjnych, a także uproszczenie i ułatwienie możliwości zgłaszania wszelkiego rodzaju interwencji.

Utworzenie Centrum pozwala na świadczenie usług na rzecz obywateli za pomocą różnych kanałów komunikacji, w tym telefonu, poczty elektronicznej, formularza www, formularza e-PUAP, faksu, bezpośrednio w sali operacyjnej i punktach informacyjnych Urzędu Miasta Łodzi. Zaletą zrealizowanego projektu jest umożliwienie załatwienia spraw i formalności urzędowych w jednym miejscu i pod jednym numerem telefonu, co skraca czas poświęcony przez mieszkańca na dotarcie do właściwej komórki organizacyjnej w Urzędzie, a tym samym zwiększa się poziom zadowolenia z nowej jakości świadczonych usług.

Bazując na opracowanych standardach realizacji usług, a także uwzględniając potrzeby mieszkańców korzystających z nowoczesnych środków komunikacji elektronicznej, Urząd Miasta Łodzi wprowadza nowe formy kontaktu z wykorzystaniem nowych kanałów informacji, np. czatu.

W ramach poprawy dostępności usług publicznych udostępniony został także portal samoobsługowy: https://www.lckm.uml.lodz.pl, gdzie znajduje się opis sposobu załatwiania spraw: m.in. wymiany dowodu osobistego, zameldowania, zarejestrowania firmy, obowiązującego podatku, uzyskania zezwolenie na usunięcie drzewa itp. Są tu zgromadzone informacje o usługach wykonywanych przez Urzędu Miasta Łodzi i wybrane miejskie jednostki organizacyjne. Obywatele mogą nie tylko znaleźć opis sposobu załatwienia sprawy, pobrać odpowiednie formularze, ale również odesłać dokumenty do Urzędu.

Zrealizowany projekt stanowi element budowy e-administracji, opartej na szybkim i łatwym dostępie do informacji przez całą dobę z dowolnego miejsca, bez konieczności osobistego stawienia się w Urzędzie.

Projekt zrealizowany przez:

Departament Obsługi i Administracji, Wydział Organizacyjny, Oddział ds. Organizacji Centrum Kontaktu z Mieszkańcami - Piotrkowska 115

Od 1 sierpnia 2013 r. sprawy „Łódzkiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami" prowadzi Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji, ul. Piotrkowska 104.


Zastanawiasz się, w jaki sposób wymienić dowód osobisty, zameldować się, zarejestrować firmę, wnieść opłatę skarbową, gdzie złożyć dokumenty? A może chcesz wiedzieć, jaki podatek musisz zapłacić albo jak uzyskać zezwolenie na usunięcie drzewa? Odpowiedź na te i wiele innych pytań dotyczących usług Urzędu Miasta Łodzi i wybranych miejskich jednostek organizacyjnych uzyskasz w Łódzkim Centrum Kontaktu z Mieszkańcami.

 • uzyskasz informację i pomoc w wypełnieniu dokumentów,
 • złożysz wnioski, pisma, dokumenty skierowane do każdej komórki organizacyjnej UMŁ,
 • uzyskasz dostęp do ewidencji działalności gospodarczej,
 • skorzystasz z dostępu do aktualnych przepisów prawnych,
 • złożysz wniosek i odbierzesz dowód osobisty,
 • załatwisz sprawy z zakresu ewidencji ludności (zameldowania i wymeldowania),
 • potwierdzisz, przedłużysz lub unieważnisz profil zaufany ePUAP,
 • otrzymasz identyfikator typu „M", „S", „T", upoważniający do wjazdu na ul. Piotrkowską.
 • złożysz skargę lub interwencję,
 • złożysz wniosek i otrzymasz Miejską Kartę Seniora,
 • otrzymasz Pudełko Życia,
 • otrzymasz bezpłatne woreczki na psie nieczystości,
 • zapłacisz podatki lokalne oraz inne rachunki w punkcie bankowym,
 • aktywujesz usługę mDokumenty (pilotaż).
Kontakt