KOMUNIKAT W SPRAWIE WYNIKÓW WYBORÓW:

W związku z trwającą pandemią i zawieszeniem nauczania w trybie stacjonarnym wyniki wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi zostaną opublikowane z chwilą przeprowadzenia wyborów we wszystkich szkołach zgodnie z ostatnia zmianą Statutu Młodzieżowej Rady oraz uchwałą Komisji Wyborczej.

Jednocześnie przypominam, że jedynym dokumentem, który zgodnie z wytycznymi Komisji Wyborczej powinien zostać dostarczony Komisji Wyborczej jest Protokół z wyboru, który stanowi załącznik do uchwały Komisji Wyborczej i wystarczy go tylko wypełnić. Pozostałe dokumenty pozostają w Szkolnych Komisach Wyborczych. 

Młodzieżowa Rada Miejska w Łodzi - szkołą samorządności i szansą na realizację pomysłów.

Młodzieżowa Rada Miejska została powołana uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi w 2007 roku. Jest organem konsultacyjno-doradczym, a zarazem reprezentacją łódzkiej młodzieży. Dzięki niej młodzi ludzie tuż przed wkroczeniem w dorosłość mogą czynnie uczestniczyć w życiu Miasta i inicjować działania takie jak: imprezy kulturalne, sportowe, proekologiczne czy społecznościowe.

 Kadencja Młodzieżowej Rady Miejskiej trwa 2 lata, a jej zasady działania i struktura wzorowane są na funkcjonowaniu rad gmin.

 Młodzi radni powołują komisje stałe oraz zespoły problemowe i obradują na sesjach. Spośród swego gronowy wybierają Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących.

Cenne inicjatywy młodzieży, to m.in. Konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym, Koncert Młodych Talentów „W Rytmie serc”, utworzenie Mapy Miejsc Niebezpiecznych na terenie Miasta Łodzi, a także utworzenie Bezpłatnej Ogólnomiejskiej sieci Internetu Bezprzewodowego Wi-Fi w ramach Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego. Młodzieżowi radni wypowiedzieli się w sprawie„mowy nienawiści”, a także wzięli udział i zwyciężyli w ogólnopolskim konkursie propagującym wybory do Parlamentu Europejskiej, którego nagrodą był wyjazd do Brukseli.

 W związku ze zmianą ustawy o oświacie, Młodzieżowa Rada Miejska od następnej kadencji będzie powoływana na nowych zasadach.

Chcesz aktywnie zajmować się sprawami łódzkiej młodzieży, kandyduj do Młodzieżowej Rady Miejskiej!

  • Jeśli jesteś uczniem szkoły ponadpodstawowej działającej na terenie Łodzi zgłoś swoją kandydaturę do Szkolnej Komisji Wyborczej (pamiętaj, o zgodzie rodziców, jeśli nie ukończyłaś/eś jeszcze 18 lat).
  • Twoje zgłoszenie powinno być poparte podpisami co najmniej 50 wyborców.
  • Wybory przeprowadza Szkolna Komisja Wyborcza w głosowaniu tajnym.
  • Wybranym na członka Młodzieżowej Rady Miejskiej zostaje kandydat, który otrzyma największą liczbę głosów w szkole.
  • Zbiorcze wyniki głosowania ogłasza Komisja Wyborcza Młodzieżowej Rady Miejskiej

WYBORY MRM 2020-2022RADNI I PREZYDIUM MRM W ŁODZI VIII KADENCJI

W dniu 26 listopada 2019 roku odbyło się posiedzenie Komisji Wyborczej Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi, podczas której uzupełniony został skład Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi. W załączniku uchwała z dnia 26 listopada 2019 r.


SESJE MRM


UCHWAŁY MRM

Kontakt