Łódź, dnia 18 czerwca 2021 r.

 

Członkowie

Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi

IX kadencji  

 

Na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi stanowiącego załącznik do uchwały Nr VIII/127/07 z dnia 28 marca 2007 r. (z późn. zm.) w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi i nadania jej statutu serdecznie zapraszam na  I sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi IX kadencji.

Sesja rozpocznie się w dniu 24 czerwca 2021 r. o godz. 14.30 w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej przy ul. Piotrkowskiej 104, prawa oficyna, I piętro.

Wejście na teren UMŁ tylko w maseczkach.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Łodzi

Marcin Gołaszewski

 

PORZĄDEK OBRAD

I sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi IX kadencji (2021 – 2022) w dniu 24 czerwca  2021 r.

 

 1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem członka Młodzieżowej Rady Miejskiej – wyznaczenie sekretarzy – propozycja zmian w porządku obrad.
 2. Wystąpienia zaproszonych gości.
 3. Ślubowanie i wręczenie zaświadczeń o wyborze na członka Młodzieżowej Rady Miejskiej w  Łodzi.
 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 2. Wybór Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi
  • zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady,
  • prezentacja (wystąpienia) kandydatów,
  • przeprowadzenie głosowania tajnego,
  • podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
 1. Przejęcie przez Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi prowadzenia sesji od najstarszego wiekiem członka Młodzieżowej Rady Miejskiej.
 1. Wybór Wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady Miejskiej
 • zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczących Rady,
 • prezentacja kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczących Rady,
 • przeprowadzenie głosowania tajnego,
 • podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
 1. Wybór Sekretarza Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi.
 • zgłaszanie kandydatów na funkcję Sekretarza Rady Miejskiej,
 • prezentacja (wystąpienia) kandydatów,
 • przeprowadzenie głosowania tajnego,
 • podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
 1. Zapytania i wolne wnioski.
 2. Zamknięcie I sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi.

Uchwały i Protokoły - IX kadencja MRMRADNI I PREZYDIUM MRM W ŁODZI IX KADENCJI


Młodzieżowa Rada Miejska w Łodzi - szkołą samorządności i szansą na realizację pomysłów.

Młodzieżowa Rada Miejska została powołana uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi w 2007 roku. Jest organem konsultacyjno-doradczym, a zarazem reprezentacją łódzkiej młodzieży. Dzięki niej młodzi ludzie tuż przed wkroczeniem w dorosłość mogą czynnie uczestniczyć w życiu Miasta i inicjować działania takie jak: imprezy kulturalne, sportowe, proekologiczne czy społecznościowe.

 Kadencja Młodzieżowej Rady Miejskiej trwa 2 lata, a jej zasady działania i struktura wzorowane są na funkcjonowaniu rad gmin.

 Młodzi radni powołują komisje stałe oraz zespoły problemowe i obradują na sesjach. Spośród swego gronowy wybierają Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących.

Cenne inicjatywy młodzieży, to m.in. Konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym, Koncert Młodych Talentów „W Rytmie serc”, utworzenie Mapy Miejsc Niebezpiecznych na terenie Miasta Łodzi, a także utworzenie Bezpłatnej Ogólnomiejskiej sieci Internetu Bezprzewodowego Wi-Fi w ramach Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego. Młodzieżowi radni wypowiedzieli się w sprawie„mowy nienawiści”, a także wzięli udział i zwyciężyli w ogólnopolskim konkursie propagującym wybory do Parlamentu Europejskiej, którego nagrodą był wyjazd do Brukseli.

 W związku ze zmianą ustawy o oświacie, Młodzieżowa Rada Miejska od następnej kadencji będzie powoływana na nowych zasadach.


Kontakt