Młodzieżowa Rada Miejska w Łodzi - szkołą samorządności i szansą na realizację pomysłów

Młodzieżowa Rada Miejska została powołana uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi w 2007 roku. (UCHWAŁA Nr VIII/127/07 RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi i nadania jej statutu.) Jest organem konsultacyjno-doradczym, a zarazem reprezentacją łódzkiej młodzieży. Dzięki niej młodzi ludzie tuż przed wkroczeniem w dorosłość mogą czynnie uczestniczyć w życiu Miasta i inicjować działania takie jak: imprezy kulturalne, sportowe, proekologiczne czy społecznościowe.

Kadencja Młodzieżowej Rady Miejskiej trwa 2 lata, a jej zasady działania i struktura wzorowane są na funkcjonowaniu rad gmin.

Młodzi radni powołują komisje stałe oraz zespoły problemowe i obradują na sesjach. Spośród swego gronowy wybierają Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących.

Cenne inicjatywy młodzieży, to m.in. Konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym, Koncert Młodych Talentów „W Rytmie serc”, utworzenie Mapy Miejsc Niebezpiecznych na terenie Miasta Łodzi, a także utworzenie Bezpłatnej Ogólnomiejskiej sieci Internetu Bezprzewodowego Wi-Fi w ramach Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego. Młodzieżowi radni wypowiedzieli się w sprawie „mowy nienawiści”, a także wzięli udział i zwyciężyli w ogólnopolskim konkursie propagującym wybory do Parlamentu Europejskiej, którego nagrodą był wyjazd do Brukseli.

W związku ze zmianą ustawy o oświacie, Młodzieżowa Rada Miejska od następnej kadencji będzie powoływana na nowych zasadach.

Statut MRM


RADNI I PREZYDIUM MRM W ŁODZI VIII KADENCJIUchwały i Protokoły - VIII kadencja MRM


Kontakt