Patronat prezydenta

Honorowy patronat  Prezydenta Miasta Łodzi podkreśla rangę wydarzenia, pozwala dotrzeć do szerszego grona odbiorców i daje możliwość umieszczenia herbu miasta Łodzi na materiałach promujących przedsięwzięcie.

Prezydent może objąć swoim patronatem wydarzenia o zasięgu lokalnym, mające szczególne znaczenie dla miasta i jego mieszkańców, ale także projekty o charakterze regionalnym lub ogólnopolskim.

Wniosek o honorowy patronat Prezydenta Miasta Łodzi proszę kierować drogą elektroniczną na adres mailowy: a.janocha@uml.lodz.pl

Do pobrania

Kontakt