Najnowsze informacje o działalności Rady Miejskiej:

Laureaci Nagród i Odznak z maja 2015 r. oraz radni Rady Miejskiej -  UMŁ

Są wnioski o Odznaki i Nagrody

Ewelina Koper / Biuro Rady Miejskiej

22 kandydatury do Odznaki „Za Zasługi dla Miasta Łodzi” oraz 10 do Nagrody Miasta Łodzi rozpatrzy w wiosennej edycji Rada Miejska. więcej

Korekty w sprawie strefy rewitalizacji

Halszka Karolewska / Biuro Rady Miejskiej

Radni przyjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji. więcej

Dla bezrobotnych łodzian

Halszka Karolewska / Biuro Rady Miejskiej

Rada Miejska rozpatrzy dziś dwa projekty uchwał w sprawie zatwierdzenia do realizacji inicjatyw dedykowanych bezrobotnym łodzianom. więcejKontakt