Najnowsze informacje o działalności Rady Miejskiej:

Rudzie Pabianickiej potrzebny jest plan miejscowy -  Witold Ancerowicz - UMŁ

Dlaczego nie ma planu dla Rudy Pabianickiej?

Ewelina Koper / Biuro Rady Miejskiej

Małgorzata Niewiadomska-Cudak, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, złożyła interpelację ws. utworzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla Rudy Pabianickiej. więcej

Radni zdecydowali się na niepodejmowanie uchwały ws. nowej sieci szkół -  Witold Ancerowicz - UMŁ

Gimnazja zostaną wygaszone

Ewelina Koper / Biuro Rady Miejskiej

Dyskusja nad uchwałami związanymi z reformą oświaty, jaka wywiązała się podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej, była pełna emocji. więcej

Bez opinii prawnej

Halszka Karolewska / Biuro Rady Miejskiej

- Projekt uchwały powinien posiadać opinię prawną i być we właściwy sposób wprowadzony pod obrady Rady Miejskiej. więcejKontakt