Prezydium Rady Miejskiej w Łodzi VIII kadencji

Przewodniczący: Marcin Gołaszewski
Wiceprzewodniczący: Bartosz Domaszewicz
  Małgorzata Niewiadomska – Cudak
  Krzysztof Stasiak

Radni Rady Miejskiej w Łodzi

Kontakt