Adam Wieczorek - Wiceprezydent Miasta Łodzi

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej oraz Uniwersytetu Medycznego. Od 2010 roku jako radny Rady Miejskiej w Łodzi zaangażowany był w tematy związane z reformą miejskich podmiotów leczniczych którą kontynuował od 2014 roku jako przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej.

Od 2018 roku pełni funkcję Wiceprezydenta Miasta Łodzi odpowiedzialnego za zadania związane z ochroną zdrowia mieszkańców, zabezpieczeniem potrzeb osób niepełnosprawnych, pomocą społeczną, świadczeniami rodzinnymi, współpracą z organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami pomocniczymi.


KONTAKT:

ul. Piotrkowska 104, pok. 142A, 90-926 Łódź
telefon: +48 (42) 638-41-08
fax: +48 (42) 638-42-12
e-mail: a.wieczorek@uml.lodz.pl


Wiceprezydent Miasta Łodzi Adam Wieczorek nadzoruje:

    1. sprawy:

  1. zaspokojenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców,
  2. osób niepełnosprawnych,
  3. pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych,
  4. jednostek pomocniczych miasta,
  5. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  6. konsultacji społecznych,
  7. związane z wykonywaniem nadzoru właścicielskiego w spółkach z kapitałowym udziałem miasta prowadzących działalność leczniczą;

    2. pracę Departamentu Polityki Społecznej.

Kontakt