Wojciech Rosicki - Pierwszy wiceprezydent Miasta Łodzi

Ukończył socjologię na Uniwersytecie Łódzkim. Jest absolwentem MBA Finanse and Insurance na Politechnice Łódzkiej / IllinoisState University. Specjalista w zakresie zarządzania procesami, marketingu, strategii komunikacji i wdrażania zmiany. W Urzędzie Miasta Łodzi nadzoruje m.in. strategię miasta i programowanie gospodarcze, sprawy urbanistyki, planowania przestrzennego, ochrony zabytków i rewitalizacji.

Umów się na wizytę

 

 


Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi Wojciech Rosicki:

    1. nadzoruje sprawy:

  1. urbanistyki i administracji architektoniczno-budowlanej,
  2. planowania przestrzennego i ochrony zabytków,
  3. programowania gospodarczego i strategii miasta,
  4. promocji i turystyki,
  5. pozyskiwania środków z funduszy europejskich na projekty inwestycyjne,
  6. zarządzania projektami strategicznymi miasta,
  7. inwestycji miejskich,
  8. dróg i transportu publicznego,
  9. związane z wykonywaniem nadzoru właścicielskiego w spółkach z kapitałowym udziałem miasta, z wyłączeniem spółek prowadzących działalność leczniczą;

    2. nadzoruje pracę Departamentu Architektury i Rozwoju;
    3. współpracuje z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.

Kontakt