Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Portalu Wsparcie Społeczne w Łodzi

Urząd Miasta Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wsparcie społeczne.

Data publikacji strony internetowej: 2021-07-01.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są w całości dostępne cyfrowo, pliki publikowane po 2020-01-01 są dostępne lub mają dodatkowo zamieszczane wersje dostępne.
 • Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, treści są uaktualniane przy bieżącej obsłudze strony.

Wyłączenia

 • Filmy opublikowane przed wejściem w życie ustawy i dostępności cyfrowej są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przez wejściem w życie ustawy i dostępności cyfrowej są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-08-06.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących wsparcie.uml.lodz.pl odpowiada: Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa.
 • E-mail: rewitalizacja@uml.lodz.pl
 • Telefon: +48 (42) 638-57-58

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Łodzi
 • Adres: 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
 • E-mail: lckm@uml.lodz.pl
 • Telefon: 42 638 44 44

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta Łodzi

Al. Politechniki 32 - winda, podjazd do budynku

 • Biuro Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych
 • Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej

ul. Krzemieniecka 2B - winda, podjazd do budynku

 • Wydział Edukacji

ul. Piotrkowska 102 - obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • Wydział Kultury

ul. Piotrkowska 104 / ul. Piotrkowska 106 - windy, podjazd do budynku, drzwi do budynku otwierane automatycznie

 • Siedziba główna

ul. Piotrkowska 110 - wejście z poziomu ulicy, sala obsługi na parterze

 • Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Oddział ds. Informacyjno–Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców

ul. Piotrkowska 113 - obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • Wydział Kształtowania Środowiska
 • Biuro Inżyniera Miasta
 • Biuro Strategii Miasta
 • Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli

ul. Piotrkowska 115 - obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • Biuro Aktywności Miejskiej

ul. Piotrkowska 153 - winda, podjazd do budynku

 • Biuro Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Piotrkowska 171 - obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • Biuro Rewitalizacji
 • Wydział ds. Zarządzania Projektami

ul. Piotrkowska 175 - winda, podjazd do budynku

 • Wydział Gospodarki Komunalnej

ul. Piłsudskiego 100 - winda, podjazd do budynku, w budynku Urzędu Stanu Cywilnego schodołaz

 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

ul. Ks. Skorupki 21 - winda, podjazd do budynku

 • Wydział Sportu
 • Wydział Zamówień Publicznych

ul. Zachodnia 47 - pochylnia przy wejściu do budynku, drzwi do budynku otwierane automatycznie

 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Wydział Księgowości
 • Oddział ds. BHP

ul. Sienkiewicza 5 - winda, podjazd, taśmy ostrzegawcze dla niedowidzących

 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – Oddział ds. osób Niepełnosprawnych
 • Wydział Spraw Obywatelskich
 • Wydział Finansowy
 • Wydział Budżetu

ul. Wierzbowa 49 - obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji

ul. Wólczańska 36 - obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • Biuro Architekta Miasta

ul. Wólczańska 121/123 - wejście do budynku z poziomu ulicy, drzwi do budynku otwierane automatycznie, winda

 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

ul. Smugowa 26a i 30/32 - winda, podjazd

 • Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów

ul. Pabianicka 2 - obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • Urząd Stanu Cywilnego - Oddział Rejestracji Stanu Cywilnego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi usytuowany jest przy ulicy Jana Kilińskiego 102/102a nieopodal skrzyżowania z ulicą Nawrot. Dojazd jest możliwy tramwajem linii 1 i 5 oraz autobusem linii 57, 80, 83, 88A. Budynek jest odsunięty o około 100 m od chodnika ulicy Jana Kilińskiego i oznaczony tablicą z nazwą urzędu zamontowaną przy wejściu głównym. Przed budynkiem znajduje się parking dla samochodów, na którym wyznaczono i oznakowano miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku znajduje się na poziomie terenu, wszystkie przejścia i wejścia do pomieszczeń są bezprogowe. Drzwi do budynku otwierają się automatycznie. Za drzwiami od strony holu parteru budynku zainstalowany jest znacznik systemu „Totupoint” pomocny dla osób ze schorzeniem narządu wzroku. W głębi holu znajdują się windy wyposażone w poręcze i przyciskami z pismem Braillea. W budynku znajdują się toalety przystosowane dla osoby niepełnosprawnej. Osoba niepełnosprawna może skorzystać z pomocy videotłumacza.

Centrum Świadczeń Socjalnych

ul. Urzędnicza 45 - wejście z poziomu ulicy, pokój obsługi na parterze, drzwi do budynku otwierane automatycznie

   • Dyrekcja Centrum,
   • Wydział Obsługi Świadczeniobiorców,
   • Wydział Świadczeń Rodzinnych,
   • Wydział Wypłat,
   • Świadczeń Nienależnych i Odwołań,
   • Wydział Organizacyjno-Administracyjny,
   • Wydział Finansowo-Księgowy
   • Punkt przyjęć wniosków

ul. Drewnowska 5 -obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

   • Wydział Świadczeń Alimentacyjnych

ul. Piłsudskiego 100 - winda, podjazd do budynku

   • Wydział Dodatków Mieszkaniowych,
   • Punkt przyjęć wniosków

Al. Politechniki 32 - winda, podjazd do budynku

   • Punkt przyjęć wniosków

ul. Piotrkowska 153 - winda, podjazd do budynku

   • Punkt przyjęć wniosków

 

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, ul. Milionowa 91, 93-121 Łódź

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek znajduje się w odległości ok. 50 metrów od ulicy. W połowie tej drogi jest szlaban. Do budynku prowadzą 2 wejścia bez barier architektonicznych: od ul. Milionowej i od ul. Częstochowskiej (drzwi otwierane automatycznie). Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny (tablice informacyjne). Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz oraz pomieszczenia na parterze i na I piętrze. W budynku jest winda, podjazd dla wózków, przy schodach zamontowane są poręcze. Krawędzie schodów są oznaczone za pomocą kontrastowego pasa. Aby skorzystać z windy należy zgłosić się do pracownika ochrony (pok. 036 przy wejściu od ul. Milionowej. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze i na I piętrze. W toaletach jest instalacja alarmowa. W budynku nie ma pętli indukcyjnej i oznaczeń w alfabecie Braille'a.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Nad drzwiami wejściowymi od ul. Milionowej umieszczony jest znacznik systemu TOTUPOINT naprowadzający dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla samochodów osób niepełnosprawnych: 2 od strony ul. Milionowej i 1 od ul. Częstochowskiej.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi w pokoju 012 na parterze dostępny jest tłumacz polskiego języka migowego. Usługa jest bezpłatna i dostępna w godzinach pracy urzędu.
Dostępny jest tłumacz języka migowego pod adresem https://tlumacz.migam.org/pup_lodz

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, ul. Kilińskiego 102/102a, 90-012 Łódź

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek znajduje się w odległości ok. 40 metrów od ulicy. Do wejścia prowadzi chodnik po którego obydwu stronach jest parking. Jest jedno wejście (bez barier architektonicznych) od ul. Kilińskiego 102/102A. Drzwi otwierają się automatycznie.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku są dwie windy. W budynku znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych. Schody oklejone są paskami antypoślizgowymi. W budynku nie ma pętli indukcyjnej i oznaczeń w alfabecie Braille'a.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Na lewo od automatycznie otwieranych drzwi rozsuwanych znajduje się znacznik systemu TOTUPOINT naprowadzający dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla samochodów osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Dostępny jest tłumacz języka migowego pod adresem https://tlumacz.migam.org/pup_lodz

 

Zarząd Lokali Miesjkich w Łodzi

Siedziba ZLM al. T. Kościuszki 47 - podjazd od frontu budynku oraz wjazd samochodem dla osób niepełnosprawnych ruchowo na parking od strony ul. Wólczańskiej 64, gdzie znajdują się trzy wydzielone miejsca parkingowe. Osoby niepełnosprawne obsługiwane są przez pracowników jednostki na parterze budynku w wydzielonym pokoju, jest także możliwość skorzystania z toalety. Budynki oraz pomieszczenia pracy i toalety znajdujące się w części operacyjnej, wykorzystywane są przez pracowników Zarządu Lokali Miejskich przy al. T. Kościuszki 47 i nie są dostosowane do potrzeb osób z dysfunkcją narządu ruchu (bariery architektoniczne: budynki o różnej liczbie kondygnacji, schody, brak wind). Do budynków ZLM można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Istnieje możliwość umówienia spotkania z Dyrekcją ZLM w Kancelarii po wcześniejszym wyznaczeniu terminu pod nr tel. 42 628 70 08.

Sprawy z zakresu czynszów i spraw technicznych związanych z konkretną nieruchomością załatwiane są w siedzibach właściwych Rejonów Obsługi Najemców (RON) - poniżej lista adresów:

RON Centrum ul. Piotrkowska 238 - wejście z poziomu ulicy, obsługa klienta na parterze budynku

RON Północ ul. Limanowskiego 194/196 - obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

RON Południe ul. Paderewskiego 47 - obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

RON Wschód ul. Sobolowa 1 - obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

RON Zachód ul. Wapienna 15 - obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

UWAGA: Osoby niepełnosprawne po wcześniejszym umówieniu pod nr tel. (42) 628 70 08 lub (42) 628 70 09 mogą załatwiać sprawy z zakresu RON, także w siedzibie ZLM przy al. T. Kościuszki 47

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Portal Wsparcie społeczne:

 • umożliwia poruszania się po stronach za pomocą klawisza TAB,
 • zawiera wersję wysokokontrastową uruchamianą przyciskiem w menu głównym,
 • umożliwia zmianę rozmiaru tekstu przyciskiem w menu głównym,
 • zawiera wyróżnione hiperłącza.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Urząd Miasta Łodzi realizuje obsługę osób niesłyszących poprzez usługę połączenia w formie on-line, dzięki której w każdej chwili można się skontaktować z tłumaczem języka migowego (wideo-tłumacz).

Informacja o Koordynatorze dostępności w Urzędzie Miasta Łodzi

Kontakt