Urząd Miasta Łodzi

Ogród Botaniczny

Ogród Botaniczny w Łodzi jest jednym z największych ogrodów w Polsce - jego całkowita powierzchnia wynosi 67 ha. Położony jest w dzielnicy Polesie, sąsiaduje z parkiem im. J. Piłsudskiego, Ogrodem Zoologicznym oraz rezerwatem leśnym „Polesie Konstantynowskie”. Ogród ma charakter parkowo-leśny, można tu podziwiać kolekcje roślinne z całego świata zaprezentowane w dziewięciu działach ekspozycyjnych. Ogród Botaniczny w Łodzi prowadzi także zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej z zakresu biologii roślin, geografii oraz ochrony przyrody i środowiska. Dla zwiedzających Ogród otwarty jest codziennie od 1 kwietnia do 31 października.

Przerwa zimowa. Od 1 listopada do 31 marca Ogród Botaniczny w Łodzi jest zamknięty dla zwiedzających.

Godziny otwarcia

Ogród Botaniczny jest czynny codziennie od 1 kwietnia do 31 października:

 • w kwietniu i wrześniu w godz. od 9.00 do 19.00 (kasy biletowe czynne do godz. 18.00)
 • w maju, czerwcu, lipcu, sierpniu w godz. od 9.00 do 20.00 (kasy biletowe czynne do godz. 19.00)
 • w październiku w godz. od 9.00 do 17.00 (kasy biletowe czynne do godz. 16.00)

Zwiedzający mogą wchodzić do Ogrodu Botanicznego w godzinach otwarcia kas biletowych. Po zamknięciu kas biletowych wejście na teren Ogrodu jest niedozwolone. Czas po zamknięciu kas biletowych służy zwiedzającym do opuszczenia terenu Ogrodu.

Cennik
 • bilet normalny - 8,00 zł
 • bilet ulgowy - 4,00 zł
 • bilet zintegrowany (ważny dwa dni) uprawniający do wstępu do Palmiarni i Ogrodu Botanicznego - normalny - 16,00 zł
 • bilet zintegrowany (ważny dwa dni) uprawniający do wstępu do Palmiarni i Ogrodu Botanicznego - ulgowy - 8,00 zł
 • bilet rodzinny (2 osoby dorosłe + 2 dzieci) - 20,00 zł
 • abonament miesięczny normalny na okaziciela - 50,00 zł
 • abonament miesięczny ulgowy na okaziciela - 25,00 zł
 • roczna karta wstępu (kwiecień - październik) normalna - 100,00 zł
 • roczna karta wstępu (kwiecień - październik) ulgowa - 50,00 zł
 • roczny bilet zintegrowany uprawniający do wstępu do Palmiarni i Ogrodu Botanicznego* - normalny - 170,00 zł
 • roczny bilet zintegrowany uprawniający do wstępu do Palmiarni i Ogrodu Botanicznego* - ulgowy - 80,00 zł
 • opłata za przewodnika wycieczek - 60,00 zł  

Posiadacze Łódzkiej Karty Dużej Rodziny płacą za wstęp połowę należnej kwoty wynikającej z obowiązującego cennika.

* Ogród Botaniczny otwarty dla zwiedzających od dnia 1 kwietnia do dnia 31 października

 W KASACH NIE MA MOŻLIWOŚCI PŁATNOŚCI KARTĄ

Ulgi

Prawo do korzystania z ulgowych biletów wstępu przysługuje:

 • dzieciom i młodzieży szkolnej,
 • studentom do 26 roku życia,
 • opiekunom lub przewodnikom wycieczek młodzieży szkolnej,
 • kombatantom,emerytom i rencistom,
 • posiadaczom Miejskiej Karty Seniora 60+.

Do nabycia biletu ulgowego uprawniają: legitymacja szkolna, legitymacja studencka, legitymacja kombatanta, emeryta lub rencisty oraz Miejska Karta Seniora 60+. 

Wstęp bezpłatny przysługuje:

 • dzieciom do ukończenia 5 roku życia za okazaniem dokumentu potwierdzającego wiek dziecka,
 • dzieciom i młodzieży specjalnej troski wraz z towarzyszącym opiekunem, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności - za okazaniem legitymacji dziecka niepełnosprawnego,
 • inwalidom wojennym i wojskowym za okazaniem legitymacji,
 • osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym wraz z towarzyszącym opiekunem - za okazaniem stosownego dokumentu,
 • osobom z niepełnosprawnościami, za okazaniem legitymacji osoby niepełnosprawnej,
 • przewodnikom i pilotom turystycznym za okazaniem stosownych dokumentów,
 • osobom (opiekunom) wprowadzającym grupę przynajmniej piętnastoosobową,
 • uczestnikom imprez promujących Miasto Łódź, po uzyskaniu zgody Prezydenta Miasta Łodzi,
 • dzieciom w wieku przedszkolnym i młodzieży szkolnej w dniu 1 czerwca z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka oraz w czasie trwania ferii zimowych, których termin dla obszaru województwa łódzkiego określa Minister Edukacji Narodowej,
 • wszystkim zwiedzającym z okazji rocznicy nadania praw miejskich Miastu Łodzi w terminie określonym przez Prezydenta Miasta Łodzi.

 

 

Regulamin zwiedzania

Zabrania się zwiedzającym:

 • wchodzenia na drzewa, niszczenia lub wykopywania drzew, krzewów oraz innych roślin;
 • zrywania liści, kwiatów, owoców, nasion, niszczenia trawników, kwietników oraz zbierania grzybów;
 • zaśmiecania i niszczenia terenów zieleni, kopania ziemi, palenia ognisk;
 • przebywania na terenie Ogrodu poza ustalonymi godzinami otwarcia;
 • przenoszenia i wywracania ławek, przestawiania etykiet oraz wszelkiego rodzaju urządzeń i sprzętu;
 • zakłócania spokoju publicznego;
 • chwytania i straszenia zwierząt, niszczenia karmników, gniazd lęgowych, wybierania jaj ptasich;
 • kąpania się, łowienia ryb i planktonu w stawach;
 • wprowadzania lub wnoszenia psów, kotów oraz innych zwierząt (za wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych);
 • wchodzenia na teren Ogrodu w stanie nietrzeźwym lub wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych;
 •  picia alkoholu, palenia papierosów i tytoniu, zażywania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych;
 • załatwiania potrzeb fizjologicznych przez dorosłych i dzieci w miejscach innych niż toalety;
 • bezzasadnego uruchamiania systemu p.poż. (przyciski ROP) znajdującego się na terenie Skansenu Roślinnego, pod rygorem odpowiedzialności finansowej za nieuzasadnione przyjazdy Państwowej Straży Pożarnej i naprawy przycisków ROP.
 • przebywania na terenie Ogrodu podczas gwałtownych zjawisk atmosferycznych tj. burz, huraganów itp.;
 • jazdy pojazdami mechanicznymi i konnymi, jazdy na wrotkach, rolkach, deskorolkach, łyżwach, nartach, hulajnogach itp.;
 • jazdy na rowerach po terenie Ogrodu za wyjątkiem oznakowanych rowerów służbowych dla pracowników Zarządu oraz rowerków trzykołowych lub innych, trzymanych na kiju przez opiekunów dzieci, które samodzielnie nie mogą jeździć.
   

Osoby przebywające w Ogrodzie Botanicznym zobowiązane są do przestrzegania wskazówek i uwag pracowników Ogrodu. Osoby nie przestrzegające niniejszego regulaminu podlegają karze grzywny w trybie postępowania karno-administracyjnego.

Bilety wstępu do Ogrodu Botanicznego należy zachować do kontroli. Upoważnionym do kontroli biletów wstępu do Ogrodu Botanicznego są funkcjonariusze:
- Policji,
- Straży Miejskiej,
- Straży Ochrony Przyrody,
- Uprawnieni pracownicy Ogrodu Botanicznego.

Plan Ogrodu Botanicznego

Skontaktuj się z nami

Ogród Botaniczny w Łodzi

Ogród Botaniczny

Kalendarz
Kontakt