Kontakt

  Na skróty

  Najczęściej wyszukiwane sprawy:

  Urząd Miasta Łodzi
  90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

  Call Center - Telefon dla mieszkańców
  Tel.: + 48 (42) 638-44-44

  FAX: +48 (42) 272-60-01

  LCKM@UML.LODZ.PL

  Informacja UMŁ

  Urząd Miasta Łodzi, Departament Obsługi i Administracji
  Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
  Oddział ds. Informacyjno–Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców / Oddział Call Center

  Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami

  Łódź, ul. Piotrkowska 110 (wejście od al. Schillera)
  tel.: +48 (42) 272-63-41

  godziny pracy:
  poniedziałek – piątek od godz. 8.00 do godz. 19.00; sobota od godz. 9.00 do godz. 13.00

  Telefoniczna informacja UMŁ

  tel.: +48 (42) 638-44-44;
  godziny pracy:
  poniedziałek – piątek od godz. 8:00-17:00; sobota 9:00-13:00

  Informacja UMŁ:

  Łódź, ul. Piotrkowska 104
  godziny pracy:
  w poniedziałek, środę, czwartek, piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00; we wtorek od godz. 9.00 do godz. 17.00;

  Łódź, ul. Zachodnia 47
  tel.: +48 (42) 638-50-04
  godziny pracy:
  w poniedziałek, środę, czwartek, piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00; we wtorek od godz. 9.00 do godz. 17.00;

  Łódź, al. Politechniki 32
  tel.: +48 (42) 638-58-24
  godziny pracy:
  w poniedziałek, środę, czwartek, piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00; we wtorek od godz. 9.00 do godz. 17.00;

  Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B
  tel.: +48 (42) 638-52-64
  godziny pracy:
  w poniedziałek, środę, czwartek, piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00; we wtorek od godz. 9.00 do godz. 17.00;

  Łódź, ul. Piotrkowska 153
  tel.: +48 (42) 638-57-08
  godziny pracy:
  w poniedziałek, środę, czwartek, piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00; we wtorek od godz. 9.00 do godz. 17.00;

  Łódź, al. Piłsudskiego 100
  tel.: +48 (42) 638-54-25
  godziny pracy:
  w poniedziałek, środę, czwartek, piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00; we wtorek od godz. 9.00 do godz. 17.00;

   

  Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami - wykaz załatwianych spraw
  1. Udzielanie informacji z zakresu działania komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi i Miejskich Jednostek Organizacyjnych, wydawanie wniosków, druków i pomoc w ich wypełnieniu.
   • Przyjmowanie wniosków, wydawanie dokumentów i udzielanie informacji w sprawach:
  2. dowodu osobistego
   • wymeldowania z miejsca pobytu stałego dla obywateli RP i cudzoziemców
   • wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy dla obywateli RP
   • zgłoszenia wyjazdu za granicę na czas dłuższy niż 6 miesięcy
   • zameldowania obywatela RP na pobyt stały
   • zameldowania obywatela RP na pobyt czasowy
   • zameldowania obywatela UE oraz cudzoziemca nie będącego obywatela UE na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
   • zameldowania obywatela UE oraz cudzoziemca nie będącego obywatelem UE na pobyt stały
  3. Przyjmowanie korespondencji adresowanej do komórek organizacyjnych UMŁ m.in:
  4. pism i wniosków
   • deklaracji DO (deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami)
   • wniosków o wydanie odpisów z akt urzędu stanu cywilnego
   • wniosków o wymianę prawa jazdy
   • wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.
  5. Potwierdzanie, przedłużanie lub unieważnianie profilu zaufanego
  6. Przyjmowanie wniosków o wydanie identyfikatorów oraz wydawanie identyfikatorów typu „M”, „S”, „T”, upoważniających do wjazdu na ul. Piotrkowską na odcinku od pl. Wolności do al. Mickiewicza /al. Piłsudskiego
  Wykaz spraw załatwianych przez pracowników Informacji UMŁ
  1. Udzielanie informacji z zakresu działania Urzędu Miasta Łodzi i Miejskich Jednostek Organizacyjnych, wydawanie wniosków, druków i pomoc w ich wypełnieniu.
  2. Z zakresu działania Wydziału Spraw Obywatelskich,
   1. Udzielanie informacji i wydawanie druków w sprawach:
    • wymeldowania z miejsca pobytu stałego dla obywateli RP i cudzoziemców
    • wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy dla obywateli RP
    • zgłoszenia wyjazdu za granicę na czas dłuższy niż 6 miesięcy
    • zameldowania obywatela RP na pobyt stały
    • zameldowania obywatela RP na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
    • zameldowania obywatela UE oraz cudzoziemca nie będącego obywatelem UE na pobyt stały
    • zameldowania obywatela UE oraz cudzoziemca nie będącego obywatelem UE na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
    • złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego
  3. Z zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego
   • Przyjmowanie wniosków o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego znajdujących się w archiwum Urzędu Stanu Cywilnego
  4. Z zakresu działania Wydziału Finansowego
   • Przyjmowanie deklaracji DO (Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami)
  5. Z zakresu działania Wydziału Gospodarki Komunalnej
   • Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących utrzymania czystości i porządku na terenie miasta (np. „dzikie” wysypiska, zaśmiecone tereny, przepełnione kosze, nieporządek wokół pojemników i koszy na odpady),
   • Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi (np. przepełnione lub zniszczone pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów),
   • Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości w działaniu firm odbierających odpady komunalne,
   • Zbiórka zużytych baterii.
  6. Z zakresu działania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
   • Udzielanie informacji o zakładach opieki zdrowotnej funkcjonujących na terenie miasta oraz sposobie składania skarg i wniosków dotyczących udzielanych świadczeń zdrowotnych,
   • Udzielanie informacji o Łódzkiej Karcie Dużej Rodziny i Ogólnopolskiej Karcie Dużej Rodziny,
   • Udzielanie informacji, przyjmowanie wniosków o wydanie oraz wydawanie Miejskiej Karty Seniora,
   • Wydawanie Pudełek życia.
  7. Z zakresu działania Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
   • Przyjmowanie wniosków o wydanie prawa jazdy ze względu na zmianę danych.
  8. Z zakresu działania Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
   • Przyjmowanie wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
   • Przyjmowanie wniosków o wydanie zezwolenia na utrzymanie psów rasy uznanej za agresywną

  DEPARTAMENT PREZYDENTA

  Dyrektor Departamentu Prezydenta

  ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
  tel.: +48 (42) 638-41-15
  fax.: +48 (42) 638-41-24
  e-mail: departament.prezydenta@uml.lodz.pl

  Godziny pracy:

  • Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
  • Wtorek od 9.00 do 17.00

  Dyrekcja:

  p.o. dyrektora Tomasz Piotrowski

  Dyrektor przyjmuje interesantów:

  w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

  Wewnętrzne komórki organizacyjne:

  • Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą
  • Biuro Prezydenta
  • Biuro Rady Miejskiej
  • Biuro Rzecznika Prasowego i Nowych Mediów
  • Biuro ds. Zarządzania Kadrami
  • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
  • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą

  ul. Piotrkowska 104a, 90-926 Łódź

  tel.: +48 (42) 638-59-39

  fax: +48 (42) 638-59-40

  Godziny pracy:

  • Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
  • Wtorek od 9.00 do 17.00

  Dyrekcja:

  p.o. dyrektora Adam Pustelnik

  zastępca dyrektora Monika Karolczak

  zastępca dyrektora Agnieszka Sińska-Głowacka

  Dyrektor przyjmuje interesantów:

  w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

  Zadania:

  1. przygotowywanie i popularyzowanie informacji o możliwościach i warunkach inwestowania w mieście;
  2. opracowywanie i przygotowywanie ofert inwestycyjnych miasta, ze szczególnym uwzględnieniem branż priorytetowych;
  3. wspieranie inwestorów strategicznych w fazie przygotowania i realizacji inwestycji oraz dalsza opieka poinwestycyjna;
  4. wspieranie inwestorów lokalnych tworzących nowe miejsca pracy;
  5. wspieranie podmiotów gospodarczych z terenu miasta;
  6. inicjowanie działań oraz programów rozwijających przedsiębiorczość;
  7. organizowanie i prowadzenie spraw związanych ze współpracą zagraniczną oraz promocją gospodarczą miasta;
  8. obsługa kontaktów zagranicznych miasta;
  9. współpraca z uczelniami.

  Wewnętrzne komórki organizacyjne:

  Oddział Ekonomiczny

  Al. Politechniki 32, 93-590 Łódź

  kierownik Elżbieta Wieczorek
  pokój: 203, piętro II
  tel.: +48 (42) 638-44-86

  Oddział Obsługi Inwestorów

  ul. Piotrkowska 104a, 90-926 Łódź

  p.o. kierownika Agnieszka Brzękowska
  tel.: +48 (42) 638-59-37

  Oddział Współpracy z Zagranicą

  Al. Politechniki 32, 93-590 Łódź

  kierownik Marina Kulisiewicz
  pokój: 114, piętro I
  tel.: +48 (42) 638-40-21

  Oddział ds. Wspierania Inwestorów Lokalnych

  ul. Piotrkowska 115, 90-430 Łódź

  kierownik Marcin Nowak
  pokój: 35, piętro III
  tel.: +48 (42) 638-59-36

  Samodzielne Stanowisko ds. Administracyjno-Organizacyjnych

  ul. Piotrkowska 104a, 90-926 Łódź

  tel.: +48 (42) 638-59-39

  fax: +48 (42) 638-59-40

  Oddział ds. Marketingu Inwestycyjnego

  ul. Piotrkowska 104a, 90-926 Łódź

  p.o. kierownika Agata Ślusarczyk
  tel.: +48 (42) 638-59-21

  Oddział ds. Nieruchomości i Infrastruktury

  ul. Piotrkowska 115, 90-430 Łódź

  p.o. kierownika Błażej Baszczyński
  pokój: 37, piętro III
  tel.: +48 (42) 638-59-32

  Oddział Przedsiębiorczości i Współpracy z Uczelniami

  Al. Politechniki 32, 93-590 Łódź

  kierownik Agnieszka Chudzik
  pokój: 204, piętro II
  tel.: +48 (42) 638-43-27

  Biuro Prezydenta

  ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

  Sekretariat: pokój 109B

  tel.: +48 (42) 638-47-85

  fax: +48 (42) 638-47-84

  Godziny pracy:

  • Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
  • Wtorek od 9.00 do 17.00

  Dyrekcja:

  dyrektor Tomasz Piotrowski

  p.o. zastępcy dyrektora Agnieszka Dyśko

  Dyrektor przyjmuje interesantów:

  w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

  Zadania:

  1. realizowanie zadań związanych z funkcjami reprezentacyjnymi i obowiązkami protokolarnymi prezydenta i wiceprezydentów;
  2. obsługa administracyjno-organizacyjna prezydenta i wiceprezydentów;

  Wewnętrzne komórki organizacyjne:

  Zespół Obsługi Asystenckiej

  Samodzielne Stanowisko ds. Administracyjno-Organizacyjnych

  inspektor Ewelina Hermanowicz
  pokój: 109B
  tel.: +48 (42) 638-47-85
  fax: +48 (42) 638-47-84

  Biuro Rady Miejskiej

  ul. Piotrkowska 106, Łódź

  tel.: +48 (42) 638-41-36

  fax: +48 (42) 638-44-07

  Godziny pracy:

  • Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
  • Wtorek od 9.00 do 17.00

  Dyrektor:

  Ewa Koronowska, pokój: 136A,Piotrkowska 106, tel.: +48 (42) 638-41-36

  Dyrektor przyjmuje interesantów:

  w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

  Zadania:

  1. współdziałanie ze środkami masowego przekazu w zakresie informowania o pracach rady;
  2. obsługa organizacyjno-techniczna rady oraz jej komisji;
  3. prowadzenie rejestrów protokołów, uchwał rady, interpelacji i wniosków oraz zapytań radnych;
  4. zapewnianie niezbędnej pomocy radnym w sprawowaniu przez nich mandatu;
  5. prowadzenie spraw Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi;
  6. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem Honorowego Obywatelstwa Miasta Łodzi, Odznaki za Zasługi dla Miasta Łodzi oraz przyznawaniem Nagrody Miasta Łodzi.

  Wewnętrzne komórki organizacyjne:

  Zespół ds. Obsługi Komisji Rady Miejskiej

  ul. Piotrkowska 104, Łódź

  koordynator: inspektor Marek Wasielewski
  pokój: 140F
  tel.: +48 (42) 638-41-10

  Zespół ds. Obsługi Sesji Rady Miejskiej

  ul. Piotrkowska 106, Łódź

  główny specjalista Małgorzata Matejko
  pokój: 140A
  tel.: +48 (42) 638-41-21
  fax: +48 (42) 638-40-69

  Samodzielne Stanowisko ds. Administracyjno-Organizacyjnych

  ul. Piotrkowska 106, Łódź

  inspektor Monika Ograbek-Kiełpińska
  pokój: 136A
  tel.: +48 (42) 638-41-36
  fax: +48 (42) 638-44-07

  podinspektor Anetta Biesiadowska
  pokój: 139A
  tel.: +48 (42) 638-41-96
  fax: +48 (42) 638-44-95

  Samodzielne Stanowisko ds. Ekonomicznych i Obsługi Elektronicznej

  ul. Piotrkowska 104, Łódź

  inspektor Krystyna Kościółek
  pokój: 103B
  tel.: +48 (42) 638-42-21

  inspektor Monika Olejniczak
  pokój: 104D
  tel.: +48 (42) 638-42-31

  Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu Przewodniczącego Rady Miejskiej

  ul. Piotrkowska 106, Łódź

  inspektor Joanna Główczyńska
  pokój: 133A
  tel.: +48 (42) 638-41-33
  fax: +48 (42) 638-41-92

  inspektor Aneta Rabenda
  pokój: 133A
  tel.: +48 (42) 638-44-81
  fax: +48 (42) 638-41-92

  Zespół ds. Komunikacji

  ul. Piotrkowska 104, Łódź

  główny specjalista Halszka Karolewska
  pokój: 127 A
  tel.: +48 (42) 638-41-06, +48 (42) 638-44-93
  fax: +48 (42) 638-41-97

  Biuro Rzecznika Prasowego i Nowych Mediów

  tel.: +48 (42) 638-41-81

  Godziny pracy:

  • Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
  • Wtorek od 9.00 do 17.00

  Dyrekcja:

  dyrektor Marcin Masłowski, pokój: 111B, tel.: +48 (42) 638-41-81

  zastępca dyrektora Łukasz Goss

  Dyrektor przyjmuje interesantów:
  w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

  Zadania:

  1. polityka informacyjna;
  2. obsługa prezydenta i wiceprezydentów w zakresie kontaktów z mediami;
  3. redagowanie i obsługa portali i serwisów internetowych, z wyłączeniem Biuletynu Informacji Publicznej;
  4. organizowanie i nadzorowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej Miasta Łodzi (SIW).

  Wewnętrzne komórki organizacyjne:

  Oddział Wsparcia Graficznego

  Zespół Mediów Społecznościowych

  Zespół Portalu Internetowego

  Zespół Prasowy

  Zespół Projektów Medialnych 

  Biuro ds. Zarządzania Kadrami

  ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

  tel.: +48 (42) 638-41-91

  fax: +48 (42) 638-41-61

   

  Godziny pracy:

  • Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
  • Wtorek od 9.00 do 17.00

  Dyrekcja:

  dyrektor Beata Łuszczyńska, pokój: 159, tel.: +48 (42) 638-41-91

  zastępca dyrektora Beata Buczyńska-Łukasiak, pokój: 158, tel.: +48 (42) 638-41-91

  Dyrektor przyjmuje interesantów:

  w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

  Zadania:

  1. prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, w tym kierowników domów pomocy społecznej, z wyłączeniem pozostałych jednostek koordynowanych i monitorowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi oraz jednostek nadzorowanych przez Wydział Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych;
  2. nadzorowanie polityki personalnej w miejskich jednostkach organizacyjnych;
  3. organizowanie naborów na wolne stanowiska urzędnicze;
  4. prowadzenie spraw dotyczących ocen okresowych pracowników, staży, praktyk i szkoleń, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
  5. planowanie i gospodarowanie funduszem wynagrodzeń pracowników urzędu;
  6. prowadzenie spraw dotyczących oświadczeń majątkowych;
  7. prowadzenie spraw socjalnych pracowników;
  8. prowadzenie spraw dotyczących profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami;
  9. prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem urzędu.

  Wewnętrzne komórki organizacyjne:

  Oddział Rozwoju Zasobów Ludzkich

  p.o. kierownika Ewelina Kolasa
  pokój: 159 a
  tel.: +48 (42) 638-55-64

  Oddział Spraw Osobowych

  kierownik Krystyna Antonowicz
  pokój: 156
  tel.: +48 (42) 638-40-65

  Oddział ds. Organizacji Urzędu Miasta

  p.o. kierownika Sylwia Menkarska-Milczarek
  pokój: 161
  tel.: +48 (42) 638-41-09

  Samodzielne Stanowisko ds. Socjalnych

  inspektor Dorota Przydatek
  pokój: 168, piętro I
  tel.: +48 (42) 638-41-95

  podinspektor Dorota Motylińska-Szpoton
  pokój: 168, piętro I
  tel.: +48 (42) 638-41-95

  Oddział ds. Ekonomiczno-Organizacyjnych

  kierownik Katarzyna Kałuziak
  pokój: 149, piętro I
  tel.: +48 (42) 638-57-62

  Wydział Prawny

  ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

  Godziny pracy:

  Poniedziałek, Środa-Piątek od 8.00 do 16.00
  Wtorek od 9.00 do 17.00

  Dyrekcja:

  dyrektor Marcin Górski, pokój: 150, tel.: +48 (42) 638-41-28

  zastępca dyrektora Maria Krzemińska-Baranowska, pokój: 150, tel.: +48(42) 638-41-28

  Dyrektor przyjmuje interesantów:

  w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

  Zadania:

  1. świadczenie obsługi i pomocy prawnej na rzecz rady, prezydenta i wiceprezydentów, urzędu oraz jednostek pomocniczych miasta;
  2. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem aktów prawnych;
  3. przygotowywanie indywidualnych upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez prezydenta oraz prowadzenie rejestrów indywidualnych upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez prezydenta.

  Wewnętrzne komórki organizacyjne:

  Oddział Administracyjno-Ekonomiczny

  p.o. kierownika Magdalena Sobierajczyk

  pokój: 381
  tel.: +48(42) 638-43-74

  Oddział Legislacyjny

  kierownik Tomasz Urjasz
  pokój: 374
  tel.: +48(42) 638-43-93

  Zespół Radców Prawnych

  Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

  ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź

  tel.: +48 (42) 638-46-64

  fax: +48 (42) 638-46-70

  Godziny pracy:

  • Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
  • Wtorek od 9.00 do 17.00

  Dyrekcja:

  dyrektor Grzegorz Kociołek, pokój: 314, tel.: +48 (42) 638-46-64

  zastępca dyrektora Jerzy Wołosiewicz, pokój: 109, tel.: +48 (42) 638-46-64

  Dyrektor przyjmuje interesantów:

  w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

  Zadania:

  1. organizowanie i prowadzenie spraw związanych z obronnością kraju, obroną cywilną oraz zarządzaniem kryzysowym;
  2. prowadzenie spraw dotyczących kwalifikacji wojskowej i rejestracji dla potrzeb tej kwalifikacji oraz spraw związanych z nakładaniem świadczeń na rzecz obrony kraju;
  3. podejmowanie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta;
  4. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych i ustawy - Prawo o zgromadzeniach;
  5. prowadzenie spraw dotyczących bezpieczeństwa pożarowego i ochrony przeciwpożarowej, w tym prowadzenie spraw ochotniczych straży pożarnych;
  6. przyjmowanie zgłoszeń i meldunków o awariach lub szkodach w urządzeniach infrastruktury technicznej, zasobach mieszkaniowych oraz o innych zdarzeniach;
  7. koordynowanie działań ratowniczych i porządkowo-ochronnych;
  8. obsługa kancelaryjno-biurowa Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Łodzi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Łodzi.

  Wewnętrzne komórki organizacyjne:

  Centrum Zarządzania Kryzysowego

  tel.: +48 (42) 638-49-49

  p.o. kierownika Jacek Gralak
  pokój: 107
  tel.: +48 (42) 638-49-31

  Oddział Budżetu i Gospodarowania Sprzętem

  p.o. kierownika Iwona Janiszewska
  pokój: 320
  tel.: +48 (42) 638-46-67

  Oddział Profilaktyki Pożarowej

  kierownik Eligiusz Pietrzak
  pokój: 312
  tel.: +48 (42) 638-46-84

  Oddział Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej

  kierownik Jerzy Gzik
  pokój: 311
  tel.: +48 (42) 638-46-62

  Zespół ds. Imprez i Zgromadzeń

  koordynator: inspektor Piotr Modrzejewski
  pokój: 317
  tel.: +48 (42) 638-46-68

  Samodzielne Stanowisko ds. Administracyjno-Organizacyjnych

  podinspektor Anna Łaska
  pokój: 315
  tel.: +48 (42) 638-46-64

  Samodzielne Stanowisko ds. Systemu Bezpieczeństwa

  główny specjalista Marek Białkowski
  pokój: 316
  tel.: +48 (42) 638-46-64

  Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

  ul. Zachodnia 47, 91-066 Łódź

  tel.: +48 (42) 638-47-34, +48 (42) 638-47-35

  fax: +48 (42) 638-47-74

  Sekretariat: pok. 124

   

  Godziny pracy:

  • Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
  • Wtorek od 9.00 do 17.00

  Dyrekcja:

  p.o. dyrektora Robert Kowalik

  p.o. zastępcy dyrektora Iwona Iwanicka

  p.o. zastępcy dyrektora Szymon Kostrzewski

  Dyrektor przyjmuje interesantów:

  w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

  Zadania:

  1. realizowanie polityki prozdrowotnej miasta;
  2. prowadzenie spraw związanych z ochroną, profilaktyką i promocją zdrowia;
  3. prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez miasto funkcji podmiotu tworzącego dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
  4. prowadzenie spraw dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie;
  5. obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łodzi;
  6. prowadzenie działań zmierzających do aktywizacji i poprawy jakości życia seniorów;
  7. prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań gminy w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
  8. prowadzenie spraw dotyczących osób niepełnosprawnych;
  9. rozliczanie nakładów poniesionych na realizację zadań inwestycyjnych po zakończeniu ich realizacji;
  10. koordynowanie wykonania zadań wynikających z ustawy o repatriacji;
  11. prowadzenie spraw związanych z Kartą Dużej Rodziny, Łódzką Kartą Dużej Rodziny oraz Miejską Kartą Seniora;
  12. sprawowanie nadzoru nad domami pomocy społecznej prowadzonymi przez miasto.

  Wewnętrzne komórki organizacyjne:

  Oddział Organizacyjno-Ekonomiczny

  p.o. kierownika Elżbieta Łukowicz
  tel.: +48 (42) 638-47-44

  Oddział ds. Kontroli

  p.o. kierownika Grzegorz Pilaszek
  tel.: +48 (42) 638-47-26

  Oddział ds. Osób Niepełnosprawnych

  ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź

  kierownik Katarzyna Tręda-Pisera
  tel.: +48 (42) 638-45-40

  Oddział ds. Społecznych i Promocji Zdrowia

  p.o. kierownika Marta Syguda
  tel.: +48 (42) 638-47-22

  Zespół ds. Rozliczeń Budżetowych

  tel.: +48 (42) 638-47-25

  Oddział ds. Polityki Senioralnej

  tel.: +48 (42) 638-47-30

  Samodzielne Stanowisko – Rzecznik ds. Seniorów

  Departament Architektury i Rozwoju

  Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju

  ul. Piotrkowska 113, 90-430 Łódź
  tel.: +48 (42) 638-44-42
  fax: +48 (42) 638-44-41

  Godziny pracy:

  Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
  Wtorek od 9.00 do 17.00

  Dyrekcja:

  p.o. dyrektora Tomasz Jakubiec, IV piętro, pokój nr 3

  Dyrektor przyjmuje interesantów:

  w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

  Wewnętrzne komórki organizacyjne:

  • Biuro Architekta Miasta
  • Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
  • Biuro Strategii Miasta
  • Biuro Inżyniera Miasta
  • Biuro ds. Rewitalizacji
  • Wydział ds. Zarządzania Projektami
  • Wydział Urbanistyki i Architektury
  Biuro Architekta Miasta

  ul. Piotrkowska 113, 90-430 Łódź

  tel.: +48 (42) 638-43-84

  fax: +48 (42) 638-54-41

  e-mail: bam@uml.lodz.pl

   

  Godziny pracy:

  • Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
  • Wtorek od 9.00 do 17.00

  Dyrekcja:

  dyrektor, Architekt Miasta, Marek Janiak, pokój: 202, tel.: +48 (42) 638-43-84

  zastępca dyrektora Magdalena Wiśniewska, pokój: 203, tel.: +48 (42) 638-43-84

  Dyrektor przyjmuje interesantów:

  w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

  Zadania:

  1. prowadzenie spraw związanych z planowaniem przestrzennym, w tym opracowywanie polityki przestrzennej miasta, harmonogramu sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego, wnioskowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, a także jego monitoring;
  2. nadzorowanie opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmian do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz innych opracowań planistycznych;
  3. sporządzanie informacji, wypisów i wyrysów z nieobowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz z nieobowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
  4. sporządzanie opinii urbanistycznych;
  5. prowadzenie analiz dotyczących możliwości inwestycyjnych miasta, prowadzenie konsultacji społecznych oraz programu publikacji architektoniczno-urbanistycznych kształtujących świadomość tożsamości miasta;
  6. prowadzenie kampanii informacyjnych i społecznych dotyczących Strefy Wielkomiejskiej oraz przygotowywanie i konsultowanie planów działań wskazanych dla tej strefy oraz nadzór nad ich wdrażaniem;
  7. prowadzenie spraw związanych z estetyką miasta;
  8. rozliczanie nakładów poniesionych na realizację zadań inwestycyjnych po zakończeniu ich realizacji;
  9. prowadzenie spraw związanych z realizacją tzw. Kodeksu Krajobrazowego;
  10. sporządzanie wytycznych do planów rozwoju sieci drogowej;
  11. opracowywanie na potrzeby inwestycyjne koncepcji funkcjonalno-przestrzennych dla dróg oraz inwestycji kubaturowych;
  12. nadzorowanie i akceptacja zgodności projektów budowlanych i wykonawczych dróg z zatwierdzonymi koncepcjami funkcjonalno-przestrzennymi;
  13. opiniowanie projektów remontów odtworzeniowych dróg.

  Wewnętrzne komórki organizacyjne:

  Oddział Krajobrazu i Estetyki Miasta

  p.o. kierownika Piotr Woldański
  tel.: +48 (42) 638-57-83

  Oddział Opinii Urbanistycznych

  p.o. kierownika Andrzej Piech
  tel.: +48 (42) 638-42-48

  Zespół ds. Ekonomiczno-Organizacyjnych

  główny specjalista Agnieszka Milnikel
  pokój: 201
  tel.: +48 (42) 638-43-85

  Zespół Rozwoju Miasta

  koordynator: główny specjalista Dariusz Chmiel
  pokój: 207
  tel.: +48 (42) 638-42-66

  Zespół Koncepcji Drogowych

  Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

  ul. Piotrkowska 113, 90-430 Łódź

  tel.: +48 (42) 638-43-33

  fax: +48 (42) 638-42-79

  e-mail: mkz@uml.lodz.pl

   

  Godziny pracy:

  • Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
  • Wtorek od 9.00 do 17.00

  Dyrektor:

  Kamila Kwiecińska-Trzewikowska, pokój: 1, tel.: +48 (42) 638-43-33

  Dyrektor przyjmuje interesantów:

  w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

  Zadania:

  1. prowadzenie spraw z zakresu działania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi przekazanych miastu na podstawie porozumienia pomiędzy Wojewodą Łódzkim a miastem, w tym: wydawanie pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych przy zabytku, prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
  2. prowadzenie gminnej ewidencji zabytków;
  3. sporządzanie gminnego programu opieki nad zabytkami;
  4. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku;
  5. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem parków kulturowych i organizowaniem ich ochrony;
  6. popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu dziedzictwa kulturowego Łodzi.

  Wewnętrzne komórki organizacyjne:

  Oddział Nadzoru Konserwatorskiego

  kierownik Marzena Otto
  pokój: 3
  tel.: +48 (42) 638-42-28

  Oddział ds. Uzgodnień

  kierownik Iwona Sosnowska-Kowalska
  pokój: 4
  tel.: +48 (42) 638-42-33

  Oddział ds. Zarządzania Dziedzictwem

  kierownik Aleksandra Sztuka-Tulińska
  pokój: 4
  tel.: +48 (42) 638-42-33

  Zespół Organizacyjno-Ekonomiczny

  koordynator: główny specjalista Magdalena Huchler
  pokój: hol
  tel.: +48 (42) 638-43-33

  Biuro Strategii Miasta

  ul. Piotrkowska 113, 90-430 Łódź

  tel.: +48 (42) 638-44-42, +48 (42) 638-41-00

  fax: +48 (42) 638-44-41

  Godziny pracy:

  • Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
  • Wtorek od 9.00 do 17.00

  Dyrekcja:

  dyrektor Tomasz Jakubiec, pokój: 9, IV p., tel.: +48 (42) 638-44-42

  zastępca dyrektora Sławomir Granatowski, pokój: 8, IV p., tel.: +48 (42) 638-41-00

  zastępca dyrektora Karolina Włodarska, pokój: 10, IV p., tel.: +48 (42) 638-41-00

  Dyrektor przyjmuje interesantów:

  w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

  Zadania:

  1. podejmowanie działań na rzecz strategicznego rozwoju miasta;
  2. monitoring strategii, programów społeczno-gospodarczych oraz projektów realizowanych przez miasto;
  3. koordynowanie prac statystycznych realizowanych przez właściwe rzeczowo komórki organizacyjne urzędu, w tym sprawy dotyczące spisów powszechnych, opracowanie zbiorczych sprawozdań statystycznych;
  4. wsparcie w pozyskiwaniu środków finansowych pochodzących z funduszy europejskich na strategiczne projekty inwestycyjne;
  5. obsługa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i zapewnienie finansowania Strategii Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego;
  6. reprezentowanie interesów miasta przed instytucjami unijnymi oraz innymi organizacjami międzynarodowymi w kontekście strategicznym;
  7. koordynacja projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w mieście;
  8. koordynacja wdrażania programu Inteligentna Polityka Społeczna.

  Wewnętrzne komórki organizacyjne:

  Oddział Analiz

  kierownik Anna Wosiek
  pokój: 02, IV p.
  tel.: +48 (42) 638-40-09

  Oddział Ekonomiczno-Organizacyjny

  p.o. kierownika Magdalena Kucharska
  pokój: 14, IV p.
  tel.: +48 (42) 638-44-47

  Oddział Monitorowania Strategii i Programów

  kierownik Monika Kaźmierczak
  pokój: 02, IV p.
  tel.: +48 (42) 638-42-91

  Oddział Strategicznych Projektów Europejskich

  kierownik Magdalena Wrona
  pokój: 3, IV p.
  tel.: +48 (42) 638-59-41

  Zespół ds. Współpracy z Organizacjami Międzynarodowymi

  główny specjalista Aleksandra Olejnik
  pokój: 8, I p.
  tel.: +48 (42) 638-55-42

  Oddział Projektów Społecznych

  główny specjalista Agnieszka Lewandowska
  pokój: 12, IV p.
  tel.: +48 (42) 272-62-41

  Zespół Koordynacji Polityki Społecznej

  główny specjalista Mateusz Szczeciński
  pokój: 15, IV p.
  tel.: +48 (42) 638-44-58

  Biuro Inżyniera Miasta

  ul. Piotrkowska 113, 90-430 Łódź

  tel.: +48 (42) 272-64-50

  Godziny pracy:

  • Poniedziałek, Środa-Piątek od 8.00 do 16.00
  • Wtorek od 9.00 do 17.00

  Dyrektor:

  Maciej Formański, pokój: 301, tel.: +48 (42) 272-64-50

  Dyrektor przyjmuje interesantów:

  w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

  Zadania:

  1. wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem ruchem na drogach publicznych, z wyłączeniem zadań, które realizuje Zarząd Dróg i Transportu jako zarządca dróg, w tym rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów organizacji ruchu, opiniowanie geometrii dróg w projektach budowlanych, wydawanie zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny;
  2. opracowywanie założeń do planu zapotrzebowania miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz koordynacja planów tworzonych przez przedsiębiorstwa energetyczne działające na terenie miasta;
  3. współpraca z Biurem Architekta Miasta i innymi komórkami organizacyjnymi oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie planowania rozwoju infrastruktury miejskiej;
  4. opracowanie zasad i koordynacja zajęć pasa drogowego, związanych z inwestycjami i remontami dotyczącymi infrastruktury;
  5. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem uzgodnień na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej na gruntach stanowiących własność miasta i Skarbu Państwa, z wyłączeniem dróg publicznych i wewnętrznych, będących we władaniu Zarządu Dróg i Transportu, a także wydawanie oświadczeń o dysponowaniu nieruchomościami na cele budowlane.

  Wewnętrzne komórki organizacyjne:

  Oddział Koordynacji Infrastruktury

  tel.: +48 (42) 272-64-49, +48 (42) 272-64-55
  pokoje: 310 i 311

  Oddział Lokalizacji Sieci

  tel.: +48 (42) 272-64-52, +48 (42) 272-64-54
  pokój: 307

  Oddział Zarządzania Ruchem na Drogach

  p.o. kierownika Janusz Maciaszek
  pokój: 303
  tel.: +48 (42) 638-48-82

  Samodzielne Stanowisko ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

  tel.: +48 (42) 272-64-50
  pokój: 309

  Biuro ds. Rewitalizacji

  ul. Piotrkowska 171, 90-447 Łódź

  tel.: +48 (42) 638-57-58

  fax: +48 (42) 638-57-29

  Godziny pracy:

  Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
  Wtorek od 9.00 do 17.00

  Dyrekcja:

  dyrektor Marcin Obijalski

  zastępca dyrektora Agnieszka Kowalewska-Wójcik

  zastępca dyrektora Agata Król

  Dyrektor przyjmuje interesantów:

  w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

  Zadania:

  1. przygotowanie i realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji;
  2. przygotowanie i koordynacja procesu rewitalizacji, w tym współpraca z interesariuszami rewitalizacji;
  3. prowadzenie i koordynacja spraw związanych ze społeczno-gospodarczym aspektem rewitalizacji;
  4. pozyskiwanie środków finansowych i rozliczanie nakładów poniesionych na realizację zadań rewitalizacyjnych.

  Wewnętrzne komórki organizacyjne:

  Oddział ds. Działań Społeczno-Gospodarczych

  kierownik Ewa Grabarczyk
  tel.: +48 (42) 638-51-39

  Oddział ds. Koordynacji

  Oddział ds. Rozliczeń Projektów

  Oddział Ekonomiczny

  Zespół ds. Administracyjno-Organizacyjnych

  Zespół ds. Monitorowania GPR

  Wydział ds. Zarządzania Projektami

  ul. Piotrkowska 171, 90-447 Łódź

  tel.: +48 (42) 638-52-66

  fax: +48 (42) 638-52-76

  Godziny pracy:

  • Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
  • Wtorek od 9.00 do 17.00

  Dyrekcja:

  p.o. dyrektora Robert Kolczyński, pokój: 010

  p.o. zastępcy dyrektora Katarzyna Kowalska, pokój: 105

  Dyrektor przyjmuje interesantów:

  w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

  Zadania:

  1. zarządzanie projektami i programami wskazanymi odrębnym zarządzeniem prezydenta;
  2. zarządzanie i realizacja Programu Nowe Centrum Łodzi;
  3. opracowanie i wdrożenie w urzędzie oraz miejskich jednostkach organizacyjnych standardów i procedur zarządzania projektami i programami;
  4. wspieranie komórek organizacyjnych urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych i pozostałych podmiotów miejskich w zakresie metodyki zarządzania projektami i programami;
  5. nadzór i koordynowanie działań związanych z wdrożeniem i obsługą systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie projektami i programami;
  6. nadzorowanie przestrzegania przyjętej metodyki zarządzania projektami i programami;
  7. przygotowanie, realizacja i zamknięcie Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022.

  Wewnętrzne komórki organizacyjne:

  Oddział ds. Metodyki i Wsparcia Zarządzania

  tel.: +48 (42) 638-46-55

  Oddział Organizacyjny

  Oddział ds. EXPO

  Oddział ds. Projektów

  Wydział Urbanistyki i Architektury

  ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
  tel.: +48 (42) 638-54-40; +48 (42) 638-43-51
  kancelaria (pok. 046) tel.: +48 (42) 638-43-35; +48 (42) 638-47-49;
  fax: +48 (42) 638-43-91
  e-mail: wuia@uml.lodz.pl

  Godziny pracy:

  Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00;
  Wtorek od 9.00 do 17.00

  Dyrekcja:

  dyrektor Małgorzata Kasprowicz, pokój: 309, tel.: +48 (42) 638-54-40; +48 (42) 638-43-51
  zastępca dyrektora Jolanta Kubacka, pokój: 307, tel.: +48 (42) 638-54-40; +48 (42) 638-43-51
  zastępca dyrektora Wiesław Makal, pokój: 036, tel.: +48 (42) 638-43-51

  Dyrektor przyjmuje interesantów:

  w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

  Zadania:

  • sporządzanie informacji, wypisów i wyrysów z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz z obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
  • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;
  • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji określonych przepisami prawa budowlanego w zakresie obowiązków organu administracji architektoniczno-budowlanej;
  • wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych powiatowych i gminnych oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dróg powiatowych i gminnych;
  • wydawanie zaświadczeń określonych przepisami prawa w zakresie działania wydziału


  Wewnętrzne komórki organizacyjne:

  Oddział Architektoniczno-Budowlany I

  kierownik Lidia Zysiak
  pokój: 038
  tel.: +48 (42) 638-47-83

  Oddział Architektoniczno-Budowlany II

  kierownik Danuta Lachman-Łuczak
  pokój: 040
  tel.: +48 (42) 638-42-35

  Oddział Architektoniczno-Budowlany III

  kierownik Elżbieta Berent
  pokój: 042
  tel.: +48 (42) 638-56-37

  Oddział Architektoniczno-Budowlany Postępowań Nieprocesowych

  kierownik Jerzy Wawrzyniak
  pokój: 049
  tel.: +48 (42) 638-53-46

  Oddział Infrastruktury

  kierownik Dagmara Kafar
  pokój: 106
  tel.: +48 (42) 638-46-77

  Oddział Urbanistyki I

  kierownik Marek Gromski
  pokój: 311
  tel.: +48 (42) 638-57-92

  Oddział Urbanistyki II

  kierownik Jolanta Knul
  pokój: 311
  tel.: +48 (42) 638-52-45

  Oddział Urbanistyki III

  kierownik Agnieszka Dybowska
  pokój: 305
  tel.: +48 (42) 638-57-44

  Oddział Urbanistyki IV

  kierownik Jadwiga Fornal
  pokój: 203
  tel.: +48 (42) 638-44-32

  Oddział Urbanistyki V

  kierownik Lidia Czarczyńska
  pokój: 203
  tel.: +48 (42) 638-44-32

  Oddział Urbanistyki Postępowań Nieprocesowych

  kierownik Włodzimierz Dobrowolski
  pokój: 360
  tel.: +48 (42) 638-44-50

  Oddział ds. Administracyjno-Organizacyjnych

  tel.: +48 (42) 638-54-64
  pokój: 305a

  Departament Partycypacji Społecznej i Kultury

  Dyrekcja Departamentu Partycypacji Społecznej i Kultury

  ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
  tel.: +48 (42) 638-55-66
  fax: +48 (42) 638-55-57

  Godziny pracy:

  Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
  Wtorek od 9.00 do 17.00

  Dyrekcja:

  dyrektor Luiza Staszczak-Gąsiorek

  Dyrektor przyjmuje interesantów:

  w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

  Wewnętrzne komórki organizacyjne:

  • Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki
  • Biuro Gospodarki Mieszkaniowej
  • Biuro ds. Partycypacji Społecznej
  • Wydział Kultury
  • Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
  • Oddział Ochrony Informacji Niejawnych
  Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki

  ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
  tel.: +48 (42) 638-58-80;
  fax: +48 (42) 638-40-90
  e-mail: promocja@uml.lodz.pl

  Godziny pracy:
  Poniedziałek, Środa-Piątek od 8.00 do 16.00; Wtorek od 9.00 do 17.00

  Dyrekcja:
  dyrektor Mariusz Goss, pokój: 441, tel.: +48 (42) 638-58-80
  p.o. zastępcy dyrektora Bogna Witkowska

  Dyrektor przyjmuje interesantów:
  w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

  Zadania:

  1. kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w kraju i za granicą;
  2. koordynowanie i ujednolicanie działań promocyjnych miasta;
  3. promocja walorów turystycznych miasta;
  4. promocja turystyki biznesowej;
  5. komunikacja społeczna;
  6. współpraca z Biurem Rzecznika Prasowego i Nowych Mediów w zakresie polityki informacyjnej urzędu;
  7. prowadzenie korespondencji okolicznościowej i internetowej prezydenta;
  8. organizowanie obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych z udziałem przedstawicieli miasta;
  9. prowadzenie spraw patronatów honorowych prezydenta;
  10. opracowywanie i rozpowszechnianie periodyków miejskich;
  11. opiniowanie wydawnictw przygotowywanych przez urząd.


  Wewnętrzne komórki organizacyjne:

  Oddział Ekonomiczny

  Oddział Komunikacji Społecznej

  Oddział Organizacji Imprez Patriotycznych i Dziedzictwa Łodzi

  Oddział Promocji Miasta

  Oddział Turystyki

  Samodzielne Stanowisko ds. Administracyjno-Organizacyjnych

  Biuro Gospodarki Mieszkaniowej

  ul. Piotrkowska 153, 90-440 Łódź

  tel.: +48 (42) 638-44-44, +48 (42) 638-40-37 (sekretariat)

  fax: +48 (42) 638-40-83

  Godziny pracy:

  • Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
  • Wtorek od 9.00 do 17.00

  Dyrekcja:

  p.o. dyrektora Bogusława Kolis, pokój: 112, tel.: +48 (42) 638-40-37

  p.o. zastępcy dyrektora Piotr Siedlecki, pokój: 112, tel.: +48 (42) 638-40-37

  Dyrektor przyjmuje interesantów:

  w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

  Zadania:

  1. analiza stopnia zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i podejmowanie działań w zakresie rozwoju budownictwa mieszkaniowego, w tym zabezpieczenia finansowania;
  2. opracowywanie zasad i procedur wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta oraz zasad wynajmowania lokali użytkowych;
  3. opracowywanie oraz przeprowadzanie rocznych i średniorocznych ewaluacji polityki mieszkaniowej oraz wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta;
  4. prowadzenie postępowań w sprawach regulacji tytułów prawnych do lokali mieszkalnych;
  5. wydawanie skierowań do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych;
  6. monitorowanie zarządzania zasobem lokalowym stanowiącym własność i współwłasność miasta, Skarbu Państwa oraz zasobem prywatnym pozostającym w zarządzie nadzorowanej miejskiej jednostki organizacyjnej;
  7. prowadzenie spraw związanych z wydzielaniem lokali socjalnych z mieszkaniowego zasobu miasta.

  Wewnętrzne komórki organizacyjne:

  Oddział Dysponowania Lokalami Mieszkalnymi

  kierownik Romana Tarczyńska
  tel.: +48 (42) 638-40-44

  Oddział Polityki Lokalowej

  kierownik Jarosław Kołodziejczyk
  tel.: +48 (42) 638-40-42

  Oddział Regulacji Tytułów Prawnych

  kierownik Alina Płatek
  tel.: +48 (42) 638-57-23

  Oddział Zasobu Nieruchomości

  kierownik Piotr Siedlecki
  tel.: +48 (42) 638-40-37

  Oddział ds. Administracyjno-Ekonomicznych

  p.o. kierownika Dariusz Łaszniewski
  tel.: +48 (42) 638-43-08

   

  Biuro ds. Partycypacji Społecznej

  ul. Piotrkowska 115, 90-430 Łódź

  tel.: +48 (42) 638-46-00

  fax: +48 (42) 638-57-66

  Godziny pracy:

  • Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
  • Wtorek od 9.00 do 17.00

  Dyrekcja:

  dyrektor Grzegorz Justyński, pokój: 1, tel.: +48 (42) 638-46-00

  p.o. zastępcy dyrektora Katarzyna Luzyńczyk, pokój: 1, tel.: +48 (42) 638-46-00

  p.o. zastępcy dyrektora Hubert Zając, pokój: 6, II piętro, tel.: +48 (42) 638-41-80

  Dyrektor przyjmuje interesantów:

  w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

  Zadania:

  1. obsługa organów jednostek pomocniczych miasta;
  2. przygotowywanie projektów decyzji organów miasta oraz analiz i informacji w zakresie spraw dotyczących jednostek pomocniczych miasta;
  3. przygotowywanie i przeprowadzanie wyborów do rad jednostek pomocniczych miasta oraz referendów w sprawie odwołania organów uchwałodawczych tych jednostek;
  4. rozwijanie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz wspieranie ich działalności;
  5. prowadzenie działań zapobiegających nierównemu traktowaniu i wykluczeniu społecznemu, w szczególności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych;
  6. koordynowanie i nadzór spraw z zakresu konsultacji społecznych;
  7. prowadzenie spraw związanych z wdrożeniem budżetu obywatelskiego.

  Wewnętrzne komórki organizacyjne:

  Oddział ds. Jednostek Pomocniczych

  p.o. kierownika Justyna Kwiatkowska-Zubiel
  pokój: 5, II piętro
  tel.: +48 (42) 638-40-93

  Oddział ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

  ul. Piotrkowska 153, 90-440 Łódź

  kierownik Artur Skórzak
  pokój: 208, II piętro
  tel.: +48 (42) 638-46-99

  Oddział ds. Konsultacji Społecznych

  kierownik Adam Pąsiek
  pokój: 2, I piętro
  tel.: +48 (42) 638-55-27

  Zespół ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

  główny specjalista Anna Patura
  pokój: 1, II piętro
  tel.: +48 (42) 638-46-00

  Wydział Kultury

  ul. Piotrkowska 102, 90-926 Łódź

  tel.: +48 (42) 638-43-73

  fax: +48 (42) 638-43-23

  Godziny pracy:

  • Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
  • Wtorek od 9.00 do 17.00

  Dyrekcja:

  dyrektor Dagmara Śmigielska, pokój: 1, tel.: +48 (42) 638-43-73

  zastępca dyrektora Halina Bernat, pokój: 3, tel.: +48 (42) 638-43-73

  Dyrektor przyjmuje interesantów:

  w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

  Zadania:

  1. nadzór nad realizacją polityki kulturalnej miasta;
  2. prowadzenie rejestru miejskich instytucji kultury;
  3. prowadzenie spraw związanych z mecenatem miasta nad kulturą;
  4. prowadzenie spraw związanych z organizacją miejskich imprez kulturalnych.

  Wewnętrzne komórki organizacyjne:

  Oddział ds. Instytucji Kultury

  p.o. kierownika Liliana Andrzejczak
  pokój: 6
  tel.: +48 (42) 638-43-63


  główny specjalista Krzysztof Kowalewicz
  pokój: 5
  tel.: +48 (42) 638-42-12


  inspektor Michał Lenarciński
  pokój: 6
  tel.: +48 (42) 638-43-75


  inspektor Anna Marat
  pokój: 5
  tel.: +48 (42) 638-42-12


  podinspektor Agata Koszewska
  pokój: 145a,Piotrkowska 106
  tel.: +48 (42) 638-41-11

  Oddział ds. Organizacyjno-Ekonomicznych

  kierownik Bożena Burska
  pokój: 7
  tel.: +48 (42) 638-43-77


  inspektor Hanna Górska
  pokój: 2
  tel.: +48 (42) 638-43-73


  inspektor Beata Kołacz
  pokój: 7
  tel.: +48 (42) 638-43-58


  inspektor Agnieszka Wasiak
  pokój: 7
  tel.: +48 (42) 638-43-94

  Zespół ds. Mecenatu Kultury

  inspektor Monika Ptasińska
  pokój: 4
  tel.: +48 (42) 638-53-64


  koordynator: inspektor Jolanta Sławińska-Ryszka
  pokój: 4
  tel.: +48 (42) 638-43-92


  podinspektor Agata Magin
  pokój: 4
  tel.: +48 (42) 638-43-56

  Zespół ds. Projektów

  inspektor Aleksandra Górska
  pokój: 16
  tel.: +48 (42) 638-55-21


  inspektor Emilia Jach-Szakiel
  pokój: 16
  tel.: +48 (42) 638-54-46


  koordynator: inspektor Małgorzata Loeffler
  pokój: 16
  tel.: +48 (42) 638-55-21

   

  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

  ul. Piotrkowska 113, 90-430 Łódź

  tel.: +48 (42) 638-46-56, +48 (42) 638-46-57

  Godziny pracy:

  • Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
  • Wtorek od 9.00 do 17.00

  Kierownik:

  Zbigniew Kwaśniewski

  Kierownik przyjmuje interesantów:

  w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

  Zadania:

  1. zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów;
  2. podejmowanie działań w celu ochrony interesów konsumentów, w tym wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz udział w postępowaniu w sprawach o ochronę interesów konsumentów na zasadach określonych odrębnymi przepisami;
  3. inicjowanie zmian prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów.
  Oddział Ochrony Informacji Niejawnych

  ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

  tel.: +48 (42) 638-45-75

  Godziny pracy:

  • Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
  • Wtorek od 9.00 do 17.00

   p.o. kierownika Paweł Czernek

  pokój: 173
  tel.: +48 (42) 638-45-75

  Kierownik przyjmuje interesantów:

  w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

  Zadania:

  Prowadzenie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych, w tym prowadzenie kancelarii tajnej.

  Departament Gospodarowania Majątkiem

  Dyrekcja Departamentu Gospodarowania Majątkiem

  ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
  pokój 176
  tel.: +48 (42) 638-54-50
  fax: +48 (42) 638-54-59
  e-mail:dgm@uml.lodz.pl

  Godziny pracy:

  Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
  Wtorek od 9.00 do 17.00

  Dyrekcja:

  p.o. dyrektora Michał Chmielewski

  Dyrektor przyjmuje interesantów:

  w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

   

  Wewnętrzne komórki organizacyjne:

  • Biuro Nadzoru Właścicielskiego
  • Biuro Zasobu Skarbu Państwa
  • Wydział Dysponowania Mieniem
  • Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości
  • Geodeta Miejski
  Biuro Nadzoru Właścicielskiego

  ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

  tel.: +48 (42) 638-40-53

  fax: + 48 (42) 272-63-53

  Godziny pracy:

  Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
  Wtorek od 9.00 do 17.00

  P.o. Dyrektora:

  Agnieszka Graszka, pokój: 265

  Dyrektor przyjmuje interesantów:

  w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

  Zadania:

  1. wykonywanie uprawnień z tytułu posiadanych przez miasto akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego (z wyłączeniem spółek prowadzących działalność leczniczą) oraz w fundacjach;
  2. przygotowywanie i prowadzenie procesu prywatyzacji spółek z kapitałowym udziałem miasta;
  3. opiniowanie przekształceń podmiotów podległych miastu w spółki prawa handlowego;
  4. tworzenie spółek z kapitałowym udziałem miasta we współpracy z właściwą komórką organizacyjną urzędu, do kompetencji której należą zadania z zakresu działalności tworzonej spółki.

  Wewnętrzne komórki organizacyjne:

  Oddział Nadzoru Właścicielskiego

  kierownik Ewa Mereć
  pokój: 267
  tel.: +48 (42) 638-43-61 

  Samodzielne Stanowisko ds. Organizacyjno-Administracyjnych

  tel.: + 48 (42) 638-44-62

  Biuro Zasobu Skarbu Państwa

  ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

  tel.: +48 (42) 638-43-38

  fax: +48 (42) 272-63-39

  Godziny pracy:

  Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
  Wtorek od 9.00 do 17.00

  P.o. Dyrektora:

  Adam Chmielewski, pokój: 359, tel.: +48 (42) 638-43-38 

  Dyrektor przyjmuje interesantów:

  w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00 

  Zadania:

  1. prowadzenie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa;
  2. prowadzenie ewidencji analitycznej aktywów trwałych Skarbu Państwa;
  3. nabywanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa;
  4. prowadzenie spraw związanych z trwałym zarządem nieruchomości Skarbu Państwa;
  5. prowadzenie spraw zamian i darowizn nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

  Wewnętrzne komórki organizacyjne: 

  Oddział Zasobu i Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa

  kierownik Bożena Stępień
  pokój: 351
  tel.: +48 (42) 638-44-15 

  Zespół ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

  Wydział Gospodarowania Mieniem

  ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

  tel.: +48 (42) 638-42-93 (pok. 250), +48 (42) 638-43-99 (pok. 455)

  fax: +48 (42) 638-42-42 (pok. 250), +48 (42) 638-43-98 (pok. 455)

  Godziny pracy:

  Poniedziałek, Środa-Piątek od 8.00 do 16.00
  Wtorek od 9.00 do 17.00

  Dyrekcja:

  p.o. dyrektora Adam Komorowski, pokój: 455A, tel.: +48 (42) 638-43-99, fax: +48 (42) 638-43-98

  zastępca dyrektora Monika Andrzejewska-Koniuszaniec, pokój: 250B, tel.: +48 (42) 638-42-93, fax: +48 (42) 638-42-42 

  p.o. zastępcy dyrektora Agnieszka Dobrucka, pokój: 250A, tel.: +48 (42) 638-42-93, fax: +48 (42) 638-42-42

  Dyrektor przyjmuje interesantów:

  w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

  Zadania:

  1. prowadzenie zasobu nieruchomości miasta;
  2. prowadzenie ewidencji analitycznej aktywów trwałych miasta;
  3. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku miasta i Skarbu Państwa;
  4. regulowanie stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność miasta i Skarbu Państwa oraz porządkowanie zapisów w księgach wieczystych;
  5. prowadzenie spraw dotyczących inwentaryzacji mienia przejmowanego na rzecz miasta i Skarbu Państwa;
  6. prowadzenie spraw dotyczących spadków i darowizn na rzecz miasta i Skarbu Państwa;
  7. prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem wieczystym nieruchomości miasta i Skarbu Państwa;
  8. ustalanie opłat adiacenckich i opłat planistycznych;
  9. prowadzenie spraw związanych z trwałym zarządem nieruchomości miasta;
  10. prowadzenie spraw związanych z wywłaszczaniem i zwrotem nieruchomości;
  11. prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem służebności na nieruchomościach miasta i Skarbu Państwa;
  12. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne;
  13. prowadzenie spraw związanych z dzierżawą i użyczaniem nieruchomości;
  14. diagnozowanie ryzyk w zakresie gospodarowania nieruchomościami miasta i Skarbu Państwa;
  15. diagnozowanie ryzyk w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej miasta i Skarbu Państwa;
  16. prowadzenie spraw związanych z ochroną praw własności do nieruchomości.

  Wewnętrzne komórki organizacyjne: 

  Oddział Aktualizacji Opłat za Użytkowanie Wieczyste 

  p.o. kierownika Liliana Fastudzin
  pokój: 252
  tel.: +48 (42) 638-47-86 

  Oddział Ekonomiczno-Windykacyjny

  kierownik Joanna Adamiak
  pokój: 463
  tel.: +48 (42) 638-43-42 

  Oddział Inwentaryzacji

  kierownik Jerzy Jewczak
  pokój: 384A
  tel.: +48 (42) 638-43-53 

  Oddział Ograniczonych Praw Rzeczowych

  p.o. kierownika Joanna Bąk
  pokój: 268
  tel.: +48 (42) 638-47-64 

  Oddział Opłat i Odszkodowań

  p.o. kierownika Kamil Pruszczyk
  pokój: 386
  tel.: +48 (42) 638-41-34 

  Oddział Organizacyjno-Administracyjny 

  tel.: +48 (42) 638-41-35
  pokój: 368 

  Oddział Regulowania Stanów Prawnych Nieruchomości

  kierownik Ewa Stępniewska
  pokój: 258A
  tel.: +48 (42) 638-42-73 

  Oddział Rozliczeń Udziałów we Wspólnotach Mieszkaniowych 

  p.o. kierownika Beata Włodzimierska
  pokój: 249
  tel.: +48 (42) 638-42-52 

  Oddział Spadków i Darowizn

  kierownik Iwona Chlebowska
  pokój: 457B
  tel.: +48 (42) 638-47-97 

  Oddział Wywłaszczeń i Zwrotów Nieruchomości

  kierownik Marcin Tomczyk
  pokój: 365
  tel.: +48 (42) 638-54-23 

  Oddział Zasobu Nieruchomości Miasta

  kierownik Marek Fabiański
  pokój: 435
  tel.: +48 (42) 638-44-54 

  Oddział Zlecania Wycen i Opracowań Geodezyjno-Prawnych

  p.o. kierownika Agnieszka Witczak
  pokój: 287
  tel.: +48 (42) 638-42-01 

  Oddział ds. Dzierżaw I

  p.o. kierownika Paweł Dołowy
  pokój: 453
  tel.: +48 (42) 638-47-98 

  Oddział ds. Dzierżaw II

  kierownik Katarzyna Lewik-Fraszczyk
  pokój: 436
  tel.: +48 (42) 638-46-42 

  Oddział ds. Użyczeń i Targowisk

  kierownik Sławomir Leśniak
  pokój: 450
  tel.: +48 (42) 638-42-70 

  Oddział ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości

  kierownik Lucyna Lenc
  pokój: 286C
  tel.: +48 (42) 638-54-50

  Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości

  ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
  tel.: +48 (42) 638-47-66 (pok. 464), +48 (42) 638-43-38 (pok. 357)
  fax: +48 (42) 638-54-20 (pok. 464)
  e-mail: znn@uml.lodz.pl

  Godziny pracy:

  Poniedziałek, Środa-Piątek od 8.00 do 16.00
  Wtorek od 9.00 do 17.00 

  Dyrekcja: 

  p.o. dyrektora Marek Jóźwiak, pokój: 465, tel.: +48 (42) 638-47-66, fax: +48 (42) 638-54-20 

  p.o. zastępcy dyrektora Mariusz Pujan, pokój: 357, tel.: +48 (42) 638-43-38, fax: +48 (42) 638-54-20 

  p.o. zastępcy dyrektora Katarzyna Sobańska, pokój: 464, tel.: +48 (42) 638-47-66, fax: +48 (42) 638-54-20

  Dyrektor przyjmuje interesantów:

  w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

  Zadania:

  1. sprzedaż i oddawanie nieruchomości stanowiących własność miasta i Skarbu Państwa w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym;
  2. przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
  3. prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych, domów jednorodzinnych i garaży na rzecz najemców wraz z oddawaniem gruntu w użytkowanie wieczyste lub jego sprzedażą;
  4. nabywanie, zamiany nieruchomości i udziałów w nieruchomościach na rzecz miasta na cele publiczne, zadania własne, cele inwestycyjne oraz pierwokupy;
  5. aktywne poszukiwanie nabywców nieruchomości;
  6. analiza wskaźników rynku nieruchomości.

  Wewnętrzne komórki organizacyjne: 

  Oddział Ekonomiczno-Administracyjny

  kierownik Magdalena Hryniewicz
  pokój: 346
  tel.: +48 (42) 638-42-90

  Oddział Nabywania Nieruchomości Na Cele Inwestycyjne Miasta

  kierownik Rafał Cybulski
  pokój: 370
  tel.: +48 (42) 638-41-13

  Oddział Sprzedaży Lokali

  p.o. kierownika Katarzyna Dołowicz
  pokój: 261A
  tel.: +48 (42) 638-42-78

  Oddział Ustanawiania i Obsługi Praw do Nieruchomości

  Oddział Zbywania Nieruchomości Gospodarczych

  p.o. kierownika Artur Rakowski
  pokój: 458
  tel.: +48 (42) 638-43-37

  Oddział Zbywania Nieruchomości Mieszkaniowych

  kierownik Adriana Piwowarczyk
  pokój: 461
  tel.: +48 (42) 638-44-74

  Samodzielne Stanowisko ds. Przetargów na Sprzedaż Nieruchomości

  inspektor Anetta Bednarek
  pokój: 457
  tel.: +48 (42) 638-44-14

  Geodeta Miejski

  Godziny pracy:

  Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
  Wtorek od 9.00 do 17.00

  Geodeta Miejski przyjmuje interesantów:

  w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

  Zadania:

  Pomoc prezydentowi w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących geodezji i kartografii, w szczególności określonych w ustawie – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

  Geodeta Miejski wykonuje swoje zadania przy pomocy Łódzkiego Ośrodka Geodezji.

  Departament Spraw Społecznych

  Dyrekcja Departamentu Spraw Społecznych

  ul. ks. Skorupki 21, 90-532 Łódź
  tel.: +48 (42) 638-48-36, +48 (42) 272-60-76
  fax: +48 (42) 638-48-78

  Godziny pracy:

  Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
  Wtorek od 9.00 do 17.00

  Dyrekcja:

  p.o. dyrektora Marek Kondraciuk

  Dyrektor przyjmuje interesantów:

  w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

  Wewnętrzne komórki organizacyjne:

  • Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
  • Wydział Edukacji
  • Wydział Gospodarki Komunalnej
  • Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  • Wydział Sportu
  Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej

  Al. Politechniki 32, 93-590 Łódź

  tel.: +48 (42) 638-44-44, +48 (42) 638-47-00 (sekretariat)

  fax: +48 (42) 638-44-85

  Godziny pracy:

  • Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
  • Wtorek od 9.00 do 17.00

  Dyrekcja:

  dyrektor Piotr Bors, pokój: 103, I piętro, tel.: +48 (42) 638-47-00

  zastępca dyrektora Marcin Derengowski, pokój: 205, II piętro, tel.: +48 (42) 638 47 00

  zastępca dyrektora Beata Strzelecka, pokój: 103, I piętro, tel.: +48 (42) 638-47-00

  Dyrektor przyjmuje interesantów:

  w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

  Zadania:

  1. podejmowanie działań na rzecz aktywizacji lokalnego rynku pracy;
  2. wyznaczanie podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna osób skazanych;
  3. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem oraz cofaniem zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych;
  4. udzielanie i cofanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową;
  5. udzielanie i cofanie osobom fizycznym licencji w zakresie krajowego transportu drogowego rzeczy;
  6. wydawanie zaświadczeń potwierdzających prowadzenie krajowych przewozów drogowych na potrzeby własne jako działalności pomocniczej w stosunku do podstawowej działalności gospodarczej;
  7. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;
  8. prowadzenie spraw dotyczących realizacji programu współpracy administracyjnej w ramach Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym Unii Europejskiej (IMI);
  9. podejmowanie i koordynowanie działań mających na celu pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania na realizacje projektów w zakresie aktywizacji zawodowej, podwyższania jakości kapitału ludzkiego oraz promocji zatrudnienia i przedsiębiorczości.

  Wewnętrzne komórki organizacyjne:

  • Oddział Ewidencji Działalności Gospodarczej
  • Oddział Licencji i Zezwoleń
  • Oddział Projektów Własnych
  • Oddział ds. Polityki Rynku Pracy
  • Zespół Ekonomiczno-Administracyjny
  Wydział Edukacji

  ul. Krzemieniecka 2B, 94-030 Łódź

  tel.: +48 (42) 638-48-04

  fax: +48 (42) 638-48-47, +48 (42) 638-48-48

  Godziny pracy:

  • Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
  • Wtorek od 9.00 do 17.00

  Dyrekcja:

  p.o. dyrektora Berenika Bardzka, pokój: 305, tel.: +48 (42) 638-48-04

  zastępca dyrektora Dorota Gryta, pokój: 305, tel.: +48 (42) 638-48-04

  p.o. zastępcy dyrektora Jarosław Pawlicki, pokój: 306, tel.: +48 (42) 638-48-04

  Dyrektor przyjmuje interesantów:

  w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

  Zadania:

  1. prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez miasto funkcji organu prowadzącego publiczne szkoły i placówki oświatowe;
  2. planowanie sieci publicznych przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych;
  3. prowadzenie ewidencji przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych, w tym niepublicznych;
  4. zatwierdzanie organizacji publicznych przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych;
  5. koordynowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem technicznym publicznych przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych;
  6. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oraz szkołom publicznym prowadzonym przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną;
  7. organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;
  8. rozliczanie nakładów poniesionych na realizację zadań inwestycyjnych po zakończeniu ich realizacji.

  Wewnętrzne komórki organizacyjne:

  Oddział Ekonomiczny

  kierownik Katarzyna Bargieł
  pokój: 216
  tel.: +48 (42) 272-63-68

  Oddział Organizacji Szkół Publicznych

  kierownik Elżbieta Kukuła
  pokój: 211
  tel.: +48 (42) 638-48-27

  Oddział ds. Szkolnictwa Niepublicznego

  p.o. kierownika Dorota Wasiak
  pokój: 104
  tel.: +48 (42) 638-48-45

  Oddział Organizacyjno-Administracyjny

  p.o. kierownika Jadwiga Tęcza
  pokój: 311
  tel.: +48 (42) 638-44-92

  Zespół ds. Kształcenia Specjalnego, Opieki i Organizacji Wypoczynku

  koordynator: główny specjalista Hanna Belke - Markiewicz
  pokój: 205
  tel.: +48 (42) 638-48-28

  Oddział ds. Projektów i Inwestycji

  kierownik Joanna Gralak-Wójcik
  pokój: 310
  tel.: +48 (42) 638-48-43

  Zespół ds. Kontroli Finansowej

  koordynator: główny specjalista Anna Skłodowska
  pokój: 215
  tel.: +48 (42) 638-48-41

  Zespół Wychowania Przedszkolnego

  koordynator: główny specjalista Aneta Sochacka
  pokój: 309
  tel.: +48 (42) 638-48-63

  Samodzielne Stanowisko ds. Analiz

  Wydział Gospodarki Komunalnej

  ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź

  tel.: +48 (42) 638-49-12

  fax: +48 (42) 638-49-09

  Godziny pracy:

  • Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
  • Wtorek od 9.00 do 17.00

  Dyrekcja:

  dyrektor Ewa Jasińska, pokój: 114, tel.: +48 (42) 638-49-12

  zastępca dyrektora Małgorzata Gajecka, pokój: 111, tel.: +48 (42) 638-49-12

  p.o. zastępcy dyrektora Małgorzata Ożegalska, pokój: 114, tel.: +48 (42) 638-49-12

  Dyrektor przyjmuje interesantów:

  w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

  Zadania:

  1. nadzór nad eksploatacją wydzierżawionych spółkom miejskim systemów zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz świadczonych przez nie usług;
  2. kontrola utrzymywania i eksploatacji kanalizacji deszczowej, realizacja inwestycji z zakresu komunalnej infrastruktury technicznej;
  3. prowadzenie spraw gospodarki odpadami komunalnymi;
  4. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem infrastruktury technicznej miasta oraz koordynowanie gospodarki komunalnej, w tym inicjowanie i wdrażanie energooszczędnych przedsięwzięć;
  5. prowadzenie spraw związanych z letnim i zimowym utrzymaniem czystości dróg oraz nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność miasta i Skarbu Państwa lub będących w jego władaniu i nieprzekazanych w administrowanie innym komórkom organizacyjnym;
  6. utrzymywanie we właściwym stanie technicznym i estetycznym obiektów budowlanych i infrastruktury technicznej znajdujących się na administrowanych terenach;
  7. prowadzenie spraw dotyczących realizacji inwestycji wspólnych oraz inwestycji zgłaszanych przez jednostki pomocnicze miasta;
  8. prowadzenie spraw dotyczących grobów i cmentarzy wojennych, pomników i miejsc pamięci narodowej;
  9. wdrażanie organizacyjne, techniczne i finansowe programów objętych dofinansowaniem z Unii Europejskiej z zakresu inwestycji komunalnych realizowanych przez wydział;
  10. rozliczanie nakładów poniesionych na realizację zadań inwestycyjnych po zakończeniu ich realizacji.

  Wewnętrzne komórki organizacyjne:


  Oddział Gospodarki Odpadami


  kierownik Elżbieta Famulska
  pokój: 215, 105
  tel.: +48 (42) 638-49-85, +48 (42) 638-48-80
  Oddział Oczyszczania Miasta


  p.o. kierownika Renata Sobaniec
  pokój: 211, 211 A, 208 A
  tel.: +48 (42) 638-52-36, +48 (42) 638-49-22, +48 (42) 638-49-73, +48 (42) 638-54-53  Oddział ds. Ekonomicznych i Kontrolnych


  kierownik Jarosław Stasiński
  pokój: 117,115,116,118,119
  tel.: +48 (42) 638-49-88  Samodzielne Stanowisko ds. Administracyjno-Organizacyjnych


  inspektor Małgorzata Lewińska
  pokój: 113
  tel.: +48 (42) 638-49-12


  Oddział Energetyki Miejskiej


  p.o. kierownika Grzegorz Agata
  pokój: 103
  tel.: +48 (42) 638-52-34  Oddział Usług Komunalnych


  p.o. kierownika Agnieszka Dura
  pokój: 220
  tel.: +48 (42) 638-51-24, +48 (42) 638-49-01  Oddział ds. Kontroli Gospodarki Odpadami


  p.o. kierownika Piotr Brodowicz
  pokój: 208
  tel.: +48 (42) 638-53-53


  Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

  Al. Piłsudskiego 100, 92-326 Łódź

  tel.: +48 (42) 638-47-11

  fax: +48 (42) 638-47-47

  Godziny pracy:

  • Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
  • Wtorek od 9.00 do 17.00

  Dyrekcja:

  p.o. dyrektora Michał Baryła, pokój: 42, tel.: +48 (42) 638-47-11

  p.o. zastępcy dyrektora Sylwester Kucharski, pokój: 42a, tel.: +48 (42) 638-47-11

  Dyrektor przyjmuje interesantów:

  w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

  Zadania:

  1. prowadzenie spraw dotyczących ochrony środowiska, w tym ochrony przyrody, wód, powietrza, ochrony przed hałasem i polami elektromagnetycznymi;
  2. prowadzenie spraw dotyczących rolnictwa;
  3. współpraca z Izbą Rolniczą Województwa Łódzkiego oraz innymi organizacjami i związkami rolniczymi działającymi na rzecz rolnictwa;
  4. prowadzenie spraw związanych z ochroną zwierząt;
  5. prowadzenie spraw wynikających z ustawy – Prawo łowieckie;
  6. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o rybactwie śródlądowym;
  7. prowadzenie spraw wynikających z ustawy – Prawo geologiczne i górnicze;
  8. prowadzenie spraw dotyczących rozliczania i wnioskowania o dotację na realizację zadania związanego ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
  9. rozliczanie nakładów poniesionych na realizację zadań inwestycyjnych po zakończeniu ich realizacji;
  10. prowadzenie spraw dotyczących gospodarki odpadami w zakresie wydawania pozwoleń i zezwoleń na wytwarzanie, przetwarzanie, zbieranie i transport odpadów, usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania oraz prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów i przyjmowanie informacji dotyczących substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.

  Wewnętrzne komórki organizacyjne:

  Oddział Ochrony Terenów Zieleni

  kierownik Daniela Grzegorczyk
  pokój: 17
  tel.: +48 (42) 638-44-44, +48 (42) 638-47-75

  Zespół ds. Decyzji Środowiskowych

  Zespół ds. Ochrony Powietrza i Klimatu Akustycznego

  Zespół ds. Ochrony Wód, Powierzchni Ziemi i Geologii

  Zespół ds. Rolnictwa, Ochrony Zwierząt, Łowiectwa i Rybactwa

  Zespół ds. Organizacyjno-Administracyjnych i Inwestycji

  Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Przyrody

  Wydział Sportu

  ul. ks. Skorupki 21, 90-532 Łódź

  tel.: +48 (42) 638-48-36, +48 (42) 272-60-76

  fax: +48 (42) 638-48-78

  Sekretariat:

  pokój nr 3

  Godziny pracy:

  • Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
  • Wtorek od 9.00 do 17.00

  Dyrekcja:

  dyrektor Marek Kondraciuk, pokój: 2

  p.o. zastępcy dyrektora Anna Świerkocka, pokój: 4 

  Dyrektor przyjmuje interesantów:

  w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

  Zadania:

  1. prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań miasta w zakresie kultury fizycznej i sportu;
  2. prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia nieprowadzącego działalności gospodarczej;
  3. nadzór nad działalnością klubów sportowych i organizacji sportowych mających siedzibę na terenie miasta;
  4. podejmowanie działań promujących sport;
  5. organizacja i współudział w organizowaniu imprez sportowych z udziałem miasta;
  6. realizacja inwestycji i remontów skomunalizowanej bazy sportowej;
  7. rozliczanie nakładów poniesionych na realizację zadań inwestycyjnych po zakończeniu ich realizacji.

  Wewnętrzne komórki organizacyjne:

  Oddział Ekonomiczno-Inwestycyjny

  kierownik Teresa Bukowska
  pokój: 12
  tel.: +48 (42) 638-48-70

  Oddział Kultury Fizycznej

  p.o. kierownika Monika Stefaniak
  pokój: 9
  tel.: +48 (42) 638-48-75 

  Samodzielne Stanowisko ds. Administracyjno-Organizacyjnych

  inspektor Marta Górska-Han
  pokój: 3
  tel.: +48 (42) 638-48-36, +48 (42) 272-60-76

  Departament Obsługi i Administracji

  Sekretarz Miasta

  Barbara Mrozowska-Nieradko

   

  ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
  telefon: +48 (42) 638-41-64
  fax: +48 (42) 638-44-24
  e-mail: lckm@uml.lodz.pl

   

  Sekretarz Miasta Łodzi nadzoruje pracę Departamentu Obsługi i Administracji.

  Dyrektor Departamentu Obsługi i Administracji

  ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
  sekretariat - pokój 176
  tel.: +48 (42) 638-54-50
  fax: +48 (42) 638-54-59
  e-mail: departament.oia@uml.lodz.pl

  Godziny pracy:

  Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
  Wtorek od 9.00 do 17.00

  Dyrekcja:

  p.o. dyrektor Jarosław Chwiałkowski

  Dyrektor przyjmuje interesantów:

  w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

  Wewnętrzne komórki organizacyjne:

  • Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
  • Wydział Informatyki
  • Wydział Organizacyjno-Administracyjny
  • Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
  • Wydział Spraw Obywatelskich
  • Wydział Techniczno-Gospodarczy
  • Wydział Zamówień Publicznych
  • Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
  • Urząd Stanu Cywilnego
  • Oddział ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
  • Sekretariat Sekretarza Miasta
  Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli

  ul. Piotrkowska 113, 90-430 Łódź
  tel.: +48 (42) 638-42-13; fax: +48 (42) 638-44-10
  e-mail: bak@uml.lodz.pl

  Godziny pracy:

  Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
  Wtorek od 9.00 do 17.00

  Dyrekcja:

  dyrektor Ireneusz Wosik, pokój: 317, tel.: +48 (42) 638-42-13
  zastępca dyrektora Tomasz Głuszczak

  Dyrektor przyjmuje interesantów:

  w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

  Zadania:

  1. planowanie i prowadzenie kontroli w urzędzie, miejskich jednostkach organizacyjnych, w podmiotach gospodarczych oraz w innych podmiotach, które wydatkują środki publiczne przekazane z budżetu miasta;
  2. ocena funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w urzędzie;
  3. planowanie audytów wewnętrznych oraz ich przeprowadzanie.

  Wewnętrzne komórki organizacyjne:

  Oddział Kontroli

  p.o. kierownika Małgorzata Świtaj
  pokój: 315
  tel.: +48 (42) 638-44-31

  Zespół Audytu Wewnętrznego

  Samodzielne Stanowisko ds. Administracyjno-Organizacyjnych

  Wydział Informatyki

  ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

  tel.: +48 (42) 638-41-60

  fax: +48 (42) 638-44-18

  Godziny pracy:

  Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
  Wtorek od 9.00 do 17.00

  Dyrekcja:

  p.o. dyrektora Anna Wierzbicka, pokój: 312B, tel.: +48 (42) 638-41-60

  p.o. zastępcy dyrektora Aleksy Sygidus, pokój: 310B, tel.: +48 (42) 638-41-60

  Dyrektor przyjmuje interesantów:

  w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

  Zadania:

  1. informatyzacja urzędu oraz koordynacja informatyzacji miejskich jednostek organizacyjnych;
  2. administrowanie sieciami komputerowymi, serwerami, sieciowymi systemami operacyjnymi, sprzętem sieciowym oraz bazami danych;
  3. zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa danych w systemach teleinformatycznych;
  4. gospodarowanie sprzętem i siecią komputerową oraz koordynacja zaspokajania potrzeb urzędu w tym zakresie;
  5. zapewnienie ciągłości sprawnego funkcjonowania systemów informatycznych;
  6. rozliczanie nakładów poniesionych na realizację zadań inwestycyjnych po zakończeniu ich realizacji.

  Wewnętrzne komórki organizacyjne: 

  Oddział Infrastruktury Informatycznej

  kierownik Wojciech Ciesielski
  pokój: 201B
  tel.: +48 (42) 638-41-62 

  Oddział Logistyki

  p.o. kierownika Mariola Grzegorek
  pokój: 305B
  tel.: +48 (42) 638-44-25 

  Oddział Rozwoju Usług Informatycznych

  kierownik Beata Zając
  pokój: 304B
  tel.: +48 (42) 638-42-44

  Oddział Wsparcia Użytkownika

  p.o. kierownika Dariusz Jugowicz
  pokój: 204B
  tel.: +48 (42) 638-42-25

  Oddział ds. Projektów i Rozliczeń

  Samodzielne Stanowisko ds. Administracyjno-Organizacyjnych

  podinspektor Magdalena Ziółkowska-Buk
  pokój: 311B
  tel.: +48 (42) 638-41-60

  Wydział Organizacyjno-Administracyjny

  ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

  tel.: +48 (42) 638-41-57

  fax: +48 (42) 638-54-48

  Godziny pracy:

  Poniedziałek, Środa-Piątek od 8.00 do 16.00
  Wtorek od 9.00 do 17.00

  Dyrekcja:

  dyrektor Katarzyna Korowczyk, pokój: 170, tel.: +48 (42) 638-41-57

  zastępca dyrektora Witold Fontner, pokój: 170, tel.: +48 (42) 638-41-57

  Dyrektor przyjmuje interesantów:

  w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

  Zadania:

  1. ewidencjonowanie, organizowanie wykonania i ekspedycja uchwał rady przekazanych prezydentowi do wykonania, zarządzeń prezydenta i innych aktów prawnych oraz ustaleń podjętych na posiedzeniach Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, a także interpelacji i wniosków radnych oraz wniosków komisji rady;
  2. formalna kontrola poprawności projektów aktów prawnych (uchwał rady, zarządzeń prezydenta);
  3. prowadzenie działań związanych z polityką jakości w urzędzie;
  4. koordynacja udostępniania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej;
  5. realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych;
  6. realizacja zadań związanych z przeprowadzaniem referendów oraz wyborów do organów władzy państwowej, samorządowej i Parlamentu Europejskiego, z wyłączeniem wyborów do jednostek pomocniczych miasta oraz referendów w sprawie odwołania organów uchwałodawczych tych jednostek, wyborów ławników, wyborów Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi, wyborów Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego;
  7. obsługa multimedialna sesji rady oraz pozostałych narad, posiedzeń, konferencji, itp. związanych z potrzebami urzędu;
  8. gospodarowanie taborem samochodowym urzędu;
  9. prowadzenie spraw dotyczących zaopatrzenia urzędu w pieczęcie urzędowe i pieczątki, materiały i pomoce biurowe oraz inne wyposażenie niezbędne do jego funkcjonowania.

  Wewnętrzne komórki organizacyjne:

  Oddział Obsługi Biurowej

  kierownik Marzena Olsińska
  pokój: 067
  tel.: +48 (42) 638-40-62
  fax: +48 (42) 638-40-54

  Oddział Prezydialny

  kierownik Dorota Bilska
  pokój: 174
  tel.: +48 (42) 638-41-75

  Oddział Transportu

  kierownik Stanisław Błasiak
  pokój: 3
  tel.: +48 (42) 678-60-68; +48 (42) 638-55-53
  fax: +48 (42) 638-40-79

  Oddział ds. Informacji Publicznej i Ochrony Danych Osobowych

  p.o. kierownika Tomasz Wilk
  pokój: 164
  tel.: +48 (42) 638-46-74

  Zespół Organizacyjno-Ekonomiczny

  Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów

  ul. Smugowa 26a i 30/32, 91-433 Łódź

  tel.: +48 (42) 638-44-44, +48 (42) 638-50-23 (sekretariat)

  fax: +48 (42) 638-50-22

  Godziny pracy:

  Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
  Wtorek od 9.00 do 17.00

  Dyrekcja:

  p.o. dyrektora Mariusz Mieszek, pokój: B-5, tel.: +48 (42) 638-44-44, +48 (42) 638-50-23

  p.o. zastępcy dyrektora Jarosław Ander, pokój: B-5, tel.: +48 (42) 638-44-44, +48 (42) 638-50-23

  Dyrektor przyjmuje interesantów:

  w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

  Zadania:

  1. wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami;
  2. rejestracja pojazdów oraz prowadzenie ich ewidencji;
  3. prowadzenie spraw związanych z rejestrowaniem przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów i ośrodki szkolenia kierowców;
  4. wydawanie i cofanie uprawnień diagnostom;
  5. prowadzenie ewidencji instruktorów.

  Wewnętrzne komórki organizacyjne:

  Oddział Nadzoru i Kontroli

  kierownik Krzysztof Szymański
  pokój: B-13

  Sprawy z zakresu nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów:
  pokój: B-14
  tel.: +48 (42) 638-44-44

  Sprawy z zakresu nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców:
  pokój: B-15
  tel.: +48 (42) 638-44-44

  Oddział Praw Jazdy

  kierownik Beata Andrzejczak
  pokój: B-7
  fax: +48 (42) 638-50-43

  Informacja o sprawach realizowanych przez Oddział
  tel.: +48 (42) 638-44-44

  Odbiór praw jazdy
  stanowisko: 1.03, 1.04
  tel.: +48 (42) 638-44-44

  Sprawy dotyczące zatrzymanych praw jazdy i cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami stanowisko: 1.01
  tel.: +48 (42) 638-44-44

  Rezerwacja wizyty w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w celu załatwienia sprawy z zakresu wydawania, cofania i przywracania uprawnień do kierowania pojazdami jest możliwa za pośrednictwem strony internetowej: Kliknij w ten link, aby zarezerwować wizytę

  Oddział Rejestracji i Oznaczania Pojazdów

  kierownik Paweł Kucharski
  pokój: A-1
  fax: +48 (42) 638-58-96

  Informacja o sprawach realizowanych przez Oddział
  tel.: +48 (42) 638-44-44

  Rezerwacja wizyty w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w celu załatwienia sprawy z zakresu rejestracji pojazdów jest możliwa za pośrednictwem strony internetowej. Kliknij w ten link, aby zarezerwować wizytę


  Sprawy dotyczące zatrzymanych dowodów rejestracyjnych lub pozwoleń czasowych tel.: +48 (42) 638-44-44

  Zespół Ekonomiczno-Administracyjny

  główny specjalista Aneta Korniejenko
  pokój: B-8

  Prowadzenie spraw administracyjno-organizacyjnych Wydziału, obsługa sekretariatu.

  Wydział Spraw Obywatelskich

  ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź

  tel.: +48 (42) 638-46-23

  fax: +48 (42) 638-46-46

  Godziny pracy:

  Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
  Wtorek od 9.00 do 17.00

  Dyrekcja:

  dyrektor Grzegorz Szatiło, pokój: 223, tel.: +48 (42) 638-46-23, fax: +48 (42) 638-46-46

  zastępca dyrektora Agnieszka Kozłowska, pokój: 223, tel.: +48 (42) 638-46-23, fax: +48 (42) 638-46-46

  Dyrektor przyjmuje interesantów:

  w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

  Zadania:

  1. prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności;
  2. prowadzenie spraw z zakresu dowodów osobistych;
  3. prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców;
  4. sporządzanie i aktualizowanie spisów wyborców;
  5. wydawanie zezwoleń na podstawie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych;
  6. prowadzenie czynności związanych z wyborem ławników do sądów powszechnych;
  7. prowadzenie ewidencji stowarzyszeń mających siedzibę na terenie miasta oraz nadzór nad ich działalnością;
  8. wykonywanie czynności nadzorczych wobec fundacji.

  Wewnętrzne komórki organizacyjne:

  Oddział Dowodów Osobistych

  Oddział Ewidencji Ludności

  Oddział Koordynacji i Udostępniania Danych Osobowych

  Zespół Ekonomiczno-Administracyjny

  inspektor Barbara Napierała
  pokój: 223
  tel.: +48 (42) 638-46-23
  fax: +48 (42) 638-46-46

  inspektor Małgorzata Wójcik
  pokój: 223
  tel.: +48 (42) 638-46-23
  fax: +48 (42) 638-46-46

  Zespół ds. Nadzoru nad Stowarzyszeniami i Fundacjami

  główny specjalista Agnieszka Mikołajczyk
  pokój: 205
  tel.: +48 (42) 638-46-01

  inspektor Karolina Bednarska-Walczak
  pokój: 205
  tel.: +48 (42) 638-46-10

  inspektor Radosław Warda
  pokój: 205
  tel.: +48 (42) 638-46-41

  Wydział Techniczno-Gospodarczy

  ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

  tel.: +48 (42) 638-40-63

  fax: +48 (42) 638-40-54

  Godziny pracy:

  Poniedziałek, Środa-Piątek od 8.00 do 16.00
  Wtorek od 9.00 do 17.00

  P.o. Dyrektora:

  Romuald Stachaczyk, pokój: 064, tel.: +48 (42) 638-40-63

  Dyrektor przyjmuje interesantów:

  w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

  Zadania:

  1. administrowanie budynkami urzędu i ich obsługa techniczno-gospodarcza;
  2. publikowanie na tablicach ogłoszeń urzędu obwieszczeń, decyzji i innych dokumentów o charakterze urzędowym, w tym ogłoszeń sądowych, prokuratorskich, komorniczych itp. oraz prowadzenie ich ewidencji;
  3. rozliczanie nakładów poniesionych na realizację zadań inwestycyjnych po zakończeniu ich realizacji;
  4. prowadzenie powielarni na potrzeby urzędu.

  Wewnętrzne komórki organizacyjne:

  Oddział ds. Eksploatacji Budynków

  ul. Piotrkowska 110, 90-926 Łódź

  p.o. kierownika Jerzy Ewert
  pokój: 103
  tel.: +48 (42) 638-40-77

  Oddział ds. Obsługi Techniczno-Gospodarczej

  p.o. kierownika Ryszard Krupop
  pokój: 062
  tel.: +48 (42) 638-40-30

  Zespół Ekonomiczno-Organizacyjny

  Wydział Zamówień Publicznych

  ul. Ks. Skorupki 21, 90-532 Łódź

  tel.: +48 (42) 638-48-88

  fax: +48 (42) 638-48-77

  Godziny pracy:

  Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
  Wtorek od 9.00 do 17.00

  Dyrekcja:

  p.o. dyrektora Roman Cieślak, pokój: 7, tel.: +48 (42) 638-48-88
  p.o. zastępcy dyrektora Agnieszka Mroczek-Marchewka, pokój: 9, tel.: +48 (42) 638-48-88

  Dyrektor przyjmuje interesantów:

  w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

  Zadania:

  1. przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rzecz urzędu;
  2. przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rzecz miejskich jednostek organizacyjnych, na podstawie odrębnych przepisów;
  3. prowadzenie spraw związanych z reprezentowaniem urzędu w postępowaniach odwoławczych;
  4. monitorowanie, nadzór i kontrola spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych w urzędzie oraz miejskich jednostkach organizacyjnych.

  Wewnętrzne komórki organizacyjne:

   

  Oddział ds. Monitorowania i Nadzoru

  p.o. kierownika Justyna Piech
  pokój:  13
  tel.: +48 (42) 638-55-95

  Zespół ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

  inspektor Jolanta Jenszak
  pokój: 8 - sekretariat
  tel.: +48 (42) 638-48-88

  podinspektor Magdalena Chwiałkowska
  pokój: 8 - sekretariat
  tel.: +48 (42) 638-48-88

  Oddział ds. Obsługi Postępowań Bieżących

  kierownik Waldemar Seliga
  pokój: 4
  tel.: +48 (42) 638-53-91

  Oddział ds. Obsługi Postępowań Kluczowych

  kierownik Magdalena Michalska
  pokój: 4
  tel.: +48 (42) 638-55-72

  Zespół ds. Kontroli

  główny specjalista Beata Kuczamer
  pokój: 10
  tel.: +48 (42) 638-55-73

  Zespół ds. Planowania i Sprawozdawczości

  główny specjalista Zdzisław Szperling
  pokój: 11
  tel.: +48 (42) 638-57-47

  Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami

  ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

  tel.: +48 (42) 638-53-15, +48 (42) 638-42-68, +48 (42) 272-60-50

  fax: +48 (42) 638-53-14

  Godziny pracy:

  Oddział ds. Informacyjno–Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców – ul. Piotrkowska 110:

  poniedziałek-piątek od 8.00 do 19.00
  sobota od 9.00 do 13.00

  Oddział Call Center:

  poniedziałek-piątek od 8.00 do 17.00
  sobota od 9.00 do 13.00

  Pozostałe oddziały:

  Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
  Wtorek od 9.00 do 17.00

  Dyrekcja:

  p.o. dyrektora Mirosław Wieczorek, pokój: 151, tel.: +48 (42) 638-53-15, 638-42-68

  zastępca dyrektora Małgorzata Markowska, pokój: 151, tel.: +48 (42) 638-53-15, 638-42-68

  p.o. zastępcy dyrektora Elżbieta Twardowska, pokój: 151A, tel.: +48 (42) 638-53-15, 638-42-68

  Dyrektor przyjmuje interesantów:

  w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

  Zadania:

  1. obsługa kancelaryjna urzędu;
  2. organizowanie przyjęć interesantów zgłaszających się w sprawach skarg, wniosków i petycji do prezydenta i wiceprezydentów;
  3. koordynowanie załatwiania skarg, wniosków i petycji przez komórki organizacyjne oraz monitorowanie terminowości załatwiania skarg, wniosków i petycji zarejestrowanych w centralnym rejestrze;
  4. zapewnienie sprawnej i bezpośredniej obsługi mieszkańców, w tym udzielanie informacji w zakresie zadań realizowanych przez urząd;
  5. prowadzenie spraw związanych z organizacją nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta;
  6. wdrożenie systemu obsługi mieszkańców z wykorzystaniem wielokanałowej platformy świadczenia usług publicznych;
  7. monitoring i controlling istniejących form i metod obsługi mieszkańców;
  8. prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych;
  9. nadzór nad postępowaniem z dokumentacją papierową i elektroniczną w urzędzie;
  10. koordynowanie zadań związanych z udostępnianiem usług elektronicznych na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej – ePUAP.
  11. prowadzenie archiwum zakładowego urzędu

  Wewnętrzne komórki organizacyjne:

  Oddział ds. Skarg

  ul. Piotrkowska 113, 90-430 Łódź
  lewa oficyna I piętro, pokój 9-10

  kierownik Jolanta Maludzińska
  pokój: 10
  tel.: +48 (42) 638-41-79

  Zespół ds. Administracyjno-Organizacyjnych

  Oddział Call Center

  ul. Piotrkowska 106, 90-926 Łódź

  kierownik Zofia Krawczyk
  pokój: 7, III piętro
  tel.: +48 (42) 272-63-44

  Archiwum Zakładowe

  ul. Urzędnicza 45, 91-304 Łódź

  kierownik Anna Grabowiecka
  pokój: 109
  tel.: +48 (42) 638-59-85

  Oddział ds. Elektronicznego Urzędu

  ul. Piotrkowska 106, 90-926 Łódź

  kierownik Artur Prasal
  pokój: 1, I piętro
  tel.: +48 (42) 638-44-06

  Oddział ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców

  ul. Piotrkowska 110, 90-926 Łódź

  kierownik Joanna Bajerska
  pokój: 01
  tel.: +48 (42) 272-63-41

  Oddział ds. Monitoringu i Controllingu

  ul. Piotrkowska 115, 90-430 Łódź

  kierownik Bogusława Jagusiak
  pokój: 32
  tel.: +48 (42) 638-44-51

  Urząd Stanu Cywilnego

  Al. Piłsudskiego 100, 92-326 Łódź

  tel.: +48 (42) 638-53-03

  fax: +48 (42) 638-53-13

  sekretariat: I piętro, pokój 107

   

  Godziny pracy:

  Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
  Wtorek od 9.00 do 17.00

  Dyrekcja:

  zastępca dyrektora: Aneta Papis

  zastępca dyrektora: Barbara Sawicka

  Dyrektor przyjmuje interesantów:

  w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

  Zadania:

  sprawy wynikające z ustaw:

  1. Prawo o aktach stanu cywilnego;
  2. o zmianie imion i nazwisk;
  3. Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz Kodeks cywilny.

  Wewnętrzne komórki organizacyjne:

  Archiwum Akt Stanu Cywilnego

  tel.: +48 (42) 638-54-85

  Oddział Postępowań Administracyjnych

  Zmiany w aktach stanu cywilnego
  tel. +48 (42) 638-54-97, +48 (42) 638-54-90

  Zmiana imienia i nazwiska
  tel. +48 (42) 638-54-18

  Transkrypcja aktów zagranicznych
  tel. +48 (42) 638-54-72

  Oddział Rejestracji Stanu Cywilnego i Transkrypcji Aktów Zagranicznych

  URODZENIA

  Al. Piłsudskiego 100
  tel. +48 (42) 638-54-19

  ul. Pabianicka 2
  tel. +48 (42) 638-58-02

  ul. Zgierska 71
  tel. +48 (42) 638-50-95

  MAŁŻEŃSTWA

  Al. Piłsudskiego 100
  tel. +48 (42) 638-54-76

  ul. Pabianicka 2
  tel. +48 (42) 638-58-02

  ul. Zgierska 71
  tel. +48 (42) 638-50-95

  ZGONY

  Al. Piłsudskiego 100
  tel. +48 (42) 638-54-74

  ul. Pabianicka 2
  tel. +48 (42) 638-58-02

  ul. Zgierska 71
  tel. +48 (42) 638-50-95

  Zespół Obsługi Biurowej

  tel.: +48 (42) 638-53-03

  fax: +48 (42) 638-53-13

  Oddział ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

  ul. Zachodnia 47, 91-065 Łódź
  Sekretariat: pok. 124

  tel.: + 48 (42) 638-46-76

  fax: +48 42 638-46-78

  Godziny pracy:

  Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
  Wtorek od 9.00 do 17.00

  Kierownik

  Janusz Urbańczyk
  pokój: 125
  tel.: +48 (42) 638-55-02
  fax: +48 (42) 638-46-78

  Kierownik przyjmuje interesantów:

  w każdą środę od godz. 9.00 do 11.00

  Zadania:

  1. Wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy określonych przepisami szczególnymi w zakresie zapewnienia i przestrzegania warunków i higieny pracy w urzędzie.
  Sekretariat Sekretarza Miasta

  ul. Piotrkowska 104 pok. 176, 90-926 Łódź

  tel.: +48 (42) 638-41-64

  fax: +48 (42) 638-44-24

  Godziny pracy:

  Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
  Wtorek od 9.00 do 17.00

  Kierownik

  Wojciech Łuszczyński
  pokój: 003-004
  tel.: +48 (42) 638-62-71

  Kierownik przyjmuje interesantów:

  w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

  Zadania:

  1. Wspieranie zadań powierzonych sekretarzowi oraz dyrektorowi Departamentu Obsługi i Administracji.

  Departament Finansów Publicznych

  Dyrekcja Departamentu Finansów Publicznych

  ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź
  tel.: +48 (42) 638-45-08
  fax: +48 (42) 638-45-55
  e-mail: skarbnik@uml.lodz.pl

  Godziny pracy:

  Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
  Wtorek od 9.00 do 17.00

  Pracami Departamentu Finansów Publicznych kieruje Skarbnik Miasta Łodzi Krzysztof Mączkowski

  Skarbnik Miasta Łodzi przyjmuje interesantów:

  w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

  Wewnętrzne komórki organizacyjne:

  • Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji
  • Wydział Budżetu
  • Wydział Finansowy
  • Wydział Księgowości
  Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji

  ul. Wierzbowa 49, 90-133 Łódź
  tel.: +48 (42) 638-45-49
  fax: +48 (42) 638-50-31
  e-mail: biuro.egzekucja@uml.lodz.pl

  Godziny pracy:

  Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
  Wtorek od 9.00 do 17.00

  Dyrektor:

  Grzegorz Siwik, pokój: 2, tel.: +48 (42) 638-45-49, fax: +48 (42) 638-50-31

  Dyrektor przyjmuje interesantów:

  w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

  Zadania:

  1. prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, dla których organ miasta jest właściwy do ich ustalania lub określania i pobierania;
  2. prowadzenie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym w zakresie zadań własnych, zadań zleconych i zadań z zakresu administracji rządowej oraz obowiązków wynikających z decyzji i postanowień z zakresu administracji publicznej wydanych w ramach urzędu;
  3. prowadzenie postępowań zabezpieczających należności pieniężne;
  4. ewidencjonowanie należności miasta i Skarbu Państwa objętych orzeczeniami sądowymi i ich windykacja bezpośrednio od dłużników lub poprzez organy egzekucyjne.

  Wewnętrzne komórki organizacyjne:

  Oddział ds. Egzekucji Należności Pieniężnych

  kierownik Rafał Łomiński
  pokój: 6
  tel.: +48 (42) 638-45-94

  Samodzielne Stanowisko ds. Administracyjno-Organizacyjnych

  podinspektor Aneta Skrętowska
  pokój: 2
  tel.: +48 (42) 638-45-49

  Oddział ds. Windykacji Należności Cywilnoprawnych

  kierownik Anna Świrko
  pokój: 1
  tel.: +48 (42) 272-62-13

  Oddział Ekonomiczny

  kierownik Ewa Matuśkiewicz

  Samodzielne Stanowisko ds. Orzecznictwa i Egzekucji Obowiązków o Charakterze Niepieniężnym

  główny specjalista Sebastian Firkowski
  pokój: 6
  tel.: +48 (42) 638-45-98

  Wydział Budżetu

  ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź

  tel.: +48 (42) 638-45-28

  fax: +48 (42) 638-45-55

  Godziny pracy:

  Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
  Wtorek od 9.00 do 17.00

  Dyrekcja:

  dyrektor Małgorzata Wojtczak, pokój: 107, tel.: +48 (42) 638-45-28

  zastępca dyrektora Krzysztof Surma, pokój: 124, tel.: +48 (42) 638-45-05 

  Dyrektor przyjmuje interesantów:

  w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

  Zadania:

  1. planowanie i przygotowywanie projektu budżetu miasta oraz jego zmian;
  2. opracowywanie zbiorczych planów dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych przez miasto;
  3. sporządzanie analiz i prognoz dotyczących budżetu miasta oraz zbiorczych sprawozdań z jego wykonania;
  4. nadzór nad wykonywaniem budżetu miasta oraz zachowaniem równowagi budżetowej i przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych;
  5. prowadzenie ewidencji dochodów budżetowych według klasyfikacji budżetowej;
  6. sporządzanie łącznego sprawozdania finansowego oraz bilansu skonsolidowanego;
  7. opiniowanie projektów aktów prawnych powodujących skutki finansowe dla budżetu miasta.

  Wewnętrzne komórki organizacyjne:

  Oddział Ewidencji Księgowej Budżetu i Sprawozdawczości

  kierownik Teresa Brewor
  pokój: 131
  tel.: +48 (42) 638-45-31
  fax: +48 (42) 638-45-55

  Oddział Planowania Budżetu

  kierownik Marzena Hensel
  pokój: 110
  tel.: +48 (42) 638-45-10
  fax: +48 (42) 638-45-55

  Samodzielne Stanowisko ds. Koordynacji

  główny specjalista Anna Cieślak
  pokój: 125
  tel.: +48 (42) 638-45-23
  fax: +48 (42) 638-45-55

  Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu

  główny specjalista Iwona Bliźniuk
  pokój: 107
  tel.: +48 (42) 638-45-08
  fax: +48 (42) 638-45-55

  inspektor Martyna Malec
  pokój: 127
  tel.: +48 (42) 638-45-05
  fax: +48 (42) 638-45-55

  inspektor Sylwia Szelka
  pokój: 127
  tel.: +48 (42) 638-45-05
  fax: +48 (42) 638-45-55

  podinspektor Kamila Szczepaniak
  pokój: 107
  tel.: +48 (42) 638-45-28
  fax: +48 (42) 638-45-55

  Samodzielne Stanowisko ds. Pozabudżetowych Metod Finansowania

  główny specjalista Paweł Michalski
  pokój: 117
  tel.: +48 (42) 638-45-17
  fax: +48 (42) 638-45-55

  Oddział ds. Planowania Wieloletniego i Polityki Długu

  kierownik Halina Wyszomirska
  pokój: 104
  tel.: +48 (42) 638-45-90
  fax: +48 (42) 638-45-55

  Wydział Finansowy

  ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź

  tel.: +48 (42) 638-45-27, +48 (42) 638-47-10, +48 (42) 638-56-45

  fax: +48 (42) 638-47-70

  Godziny pracy:

  Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
  Wtorek od 9.00 do 17.00

  Dyrekcja:

  p.o. dyrektora Michał Łyczek, pokój: 431, tel.: +48 (42) 638-47-10, fax: +48 (42) 638-47-70

  zastępca dyrektora Sebastian Potocki, pokój: 432, tel.: +48 (42) 638-47-10, fax: +48 (42) 638-47-70

  p.o. zastępcy dyrektora Artur Effenberg, pokój: 439, tel.: +48 (42) 638-45-27, fax: +48 (42) 638-47-70

  Dyrektor przyjmuje interesantów:

  w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

  Zadania:

  1. prowadzenie spraw dotyczących wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych oraz łącznego zobowiązania pieniężnego;
  2. prowadzenie kontroli podatkowych;
  3. prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej dochodów z majątku miasta i Skarbu Państwa;
  4. prowadzenie spraw związanych z pomocą publiczną w zakresie podatków lokalnych;
  5. prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie opłaty eksploatacyjnej;
  6. prowadzenie spraw dotyczących poboru i windykacji opłaty skarbowej;
  7. przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, rozliczanie opłat z tego tytułu, prowadzenie postępowań i windykacja nieuregulowanych wpłat w tym zakresie;
  8. ewidencjonowanie nałożonych przez Straż Miejską w Łodzi mandatów karnych kredytowanych oraz wpłat dokonanych na ich poczet.

  Wewnętrzne komórki organizacyjne:

  Oddział Dochodów Podatkowych

  kierownik Estera Żerek
  pokój: 134
  tel.: +48 (42) 638-45-70
  fax: +48 (42) 638-47-70

  Oddział Kontroli Podatkowej

  kierownik Małgorzata Szkudlarek
  pokój: 204
  tel.: +48 (42) 638-45-04
  fax: +48 (42) 638-47-70

  Oddział Księgowości Podatkowej

  p.o. kierownika Agnieszka Kaczmarek
  pokój: 311B
  tel.: +48 (42) 638-50-36
  fax: +48 (42) 638-47-70

  Oddział Podatku od Nieruchomości od Osób Fizycznych, Rolnego i Leśnego

  kierownik Renata Janusz
  pokój: 410
  tel.: +48 (42) 638-54-09
  fax: +48 (42) 638-47-70

   Oddział ds. Mandatów i Opłat

  p.o. kierownika Ilona Jadczyk
  pokój: 334
  tel.: +48 (42) 638-45-48
  fax: +48 (42) 638-47-70

   Oddział Dochodów z Majątku Miasta

  p.o. kierownika Ewelina Adamkiewicz-Urbańska
  pokój: 309
  tel.: +48 (42) 638-42-06
  fax: +48 (42) 638-47-70

  Oddział Dochodów z Użytkowania Wieczystego

  p.o. kierownika Anna Stachura
  pokój: 019/4
  tel.: +48 (42) 638-42-45
  fax: +48 (42) 638-47-70

  Oddział ds. Koordynacji

  kierownik Julia Bryś
  pokój: 437
  tel.: +48 (42) 638-47-46
  fax: +48 (42) 638-47-70

  Oddział ds. Opłaty Skarbowej i Targowej

  kierownik Gabriela Janas
  pokój: 337
  tel.: +48 (42) 638-57-96
  fax: +48 (42) 638-47-70

  Oddział ds. Opłaty za Gospodarowanie Odpadami

  p.o. kierownika Agnieszka Matracka
  pokój: 323
  tel.: +48 (42) 272-65-20
  fax: +48 (42) 638-47-70

  Zespół ds. Dochodów Skarbu Państwa

  inspektor Agnieszka Biernacka
  pokój: 307
  tel.: +48 (42) 638-45-68
  fax: +48 (42) 638-47-70

  Wydział Księgowości

  ul. Zachodnia 47, 91-065 Łódź

  tel.: +48 (42) 638-41-51

  fax: +48 (42) 638-41-52

  Godziny pracy:

  Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
  Wtorek od 9.00 do 17.00

  Dyrekcja:

  dyrektor Anna Czekała, pokój: 302

  zastępca dyrektora Małgorzata Dróżdż, pokój: 302

  p.o. zastępcy dyrektora Iwona Chłodzińska, pokój: 302

  Dyrektor przyjmuje interesantów:

  w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

  Zadania:

  1. prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej dochodów niepodatkowych (z wyłączeniem dochodów majątku miasta oraz Skarbu Państwa) i wydatków w zakresie realizacji budżetu przez komórki organizacyjne;
  2. prowadzenie ewidencji według klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków oraz sporządzanie bieżących i okresowych sprawozdań budżetowych i finansowych w zakresie realizacji budżetu komórek organizacyjnych obsługiwanych przez Wydział;
  3. prowadzenie obsługi transakcji bezgotówkowych i gotówkowych rachunków bankowych funkcjonujących przy Wydziale;
  4. naliczanie wynagrodzeń oraz rozliczanie zasiłków i świadczeń płatnych z funduszu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz rozliczanie umów o charakterze cywilno-prawnym;
  5. rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracowników urzędu;
  6. obsługa i ewidencja księgowa Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej;
  7. ewidencja finansowo-księgowa przychodów i rozchodów w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
  8. prowadzenie ewidencji księgowej składników majątku miasta oraz ewidencji pozabilansowej składników majątku Skarbu Państwa nie znajdujących się w ewidencji miejskich jednostek organizacyjnych;
  9. obsługa administracyjno-organizacyjna Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej;
  10. prowadzenie ewidencji wartościowej posiadanych przez miasto akcji i udziałów w spółkach;
  11. sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego;
  12. prowadzenie rozliczeń finansowo-księgowych składników majątku i materiałów zakupionych dla potrzeb urzędu;
  13. prowadzenie ewidencji składników majątku zakupionych dla potrzeb urzędu;
  14. prowadzenie ewidencji inwestycji;
  15. prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług (VAT) oraz sporządzanie zbiorczej deklaracji;
  16. obsługa finansowo-księgowa programów współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich.

  Wewnętrzne komórki organizacyjne:

  Oddział ds. Ewidencji Funduszy Europejskich oraz Dochodów Budżetowych Niepodatkowych

  kierownik Sylwia Gortat
  pokój: 303 A
  tel.: +48 (42) 638-41-72

  Oddział Księgowości Majątku Miasta i Skarbu Państwa

  kierownik Andrzej Frontczak
  pokój: 408
  tel.: +48 (42) 638-45-89

  Oddział Księgowości Rejestrowej Wydatków Budżetowych

  kierownik Krzysztof Malecha
  pokój: 308
  tel.: +48 (42) 638-42-51

  Oddział Księgowości i Sprawozdawczości Budżetowo-Finansowej

  kierownik Dorota Białek
  pokój: 312
  tel.: +48 (42) 638-41-49

  Oddział Obsługi Finansowej

  p.o. kierownika Renata Szyronin
  pokój: 323
  tel.: +48 (42) 638-52-55

  Oddział Rozliczeń Wynagrodzeń i Innych Świadczeń

  p.o. kierownika Dorota Krysiak
  pokój: 315
  tel.: +48 (42) 638-44-90

  Samodzielne Stanowisko ds. Administracyjno-Organizacyjnych

  inspektor Elżbieta Korycka
  pokój: 302
  tel.: +48 (42) 638-41-51
  fax: +48 (42) 638-41-52

  Oddział Księgowości ds. Ewidencji i Rozliczeń Podatku VAT

  kierownik Beata Czernik
  pokój: 401
  tel.: +48 (42) 638-41-41

  Kalendarz
  Kontakt
  EXPO 2022