Urząd Miasta Łodzi

Dla mieszkańców

Telefony i infolinie pomocy

Ambulatorium ogólne Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego
 • (42) 636-15-65
 • Łódź, ul. Sienkiewicza 137/141
Caritas Archidiecezji Łódzkiej
 • (42) 639-95-81
 • (42) 639-95-82
 • 90-507 Łódź, ul. Gdańska 111
 • Miejscem realizacji zadania jest Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Caritas Archidiecezji Łódzkiej (Łódź ul. Gogola 12), w którym udzielane są porady psychologiczne i prawne oraz Punkt Pomocy Charytatywnej (Łódź ul. Wólczańska 108) w którym udzielane są porady rodzinne.
Centrum Praw Kobiet, Oddział w Łodzi
 • (42) 633-34-11
 • 90-430 Łódź, ul. Piotrkowska 115
Centrum Służby Rodzinie
 • (42) 682-20-22
 • (42) 684-14-60
 • 93-162 Łódź, ul. Broniewskiego 1a
Dom Samotnej Matki

W przypadku matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży dotkniętych przemocą w rodzinie pomocy udziela Dom Samotnej Matki. Placówka ma charakter całoroczny i całodobowy.

 • (42) 688-18-49
 • Łódź, ul. Broniewskiego 1a
Fundacja Pomocy Rodzinie OPOKA
 • 0-501-420-968
 • 90-615 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 78/80
Fundacja Wsparcia Psychospołecznego
 • 0 794-430-463
 • 91-036 Łódź, ul. Bydgoska 15/8
  Miejscem realizacji zadania jest lokal z siedzibą w Łodzi, przy pl. ul. Zachodniej 97, pok. 305
Miejski telefon dla ofiar i świadków przemocy

0-800-112-800 - numer bezpłatny, anonimowy, całodobowy, czynny 7 dni w tygodniu, przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

Zadzwoń jeżeli jesteś ofiarą przemocy lub dostrzegasz jakiekolwiek formy przemocy wobec najmłodszych w najbliższym otoczeniu, w sąsiedztwie. Przypadki te możesz zgłosić anonimowo, bezpłatnie, przez całą dobę.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

0-800-120-002

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

(42) 630-11-02 - Telefon całodobowy. Ośrodek Interwencji Kryzysowej: całodobowa, bezpłatna pomoc psychologiczną, dostęp do konsultacji w zakresie poradnictwa dotyczącego przemocy oraz pomocy prawno-socjalnej.

Pogotowie Ratunkowe
 • 999
 • 112 - dla telefonów komórkowych
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, Oddział Łódzki
 • (42) 675-74-03   
 • 90-514 Łódź, al. Kościuszki 48
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Łodzi

(42) 649-18-03

92-338 Łódź, ul. Przybyszewskiego 255/267

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Placówka całoroczna i całodobowa

 • (42) 640-65-91
 • Łódź, ul. Franciszkańska 85
Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii
 • (42) 640-65-91
 • 91-837 Łódź, ul. Franciszkańska 85
Telefon zaufania

(42) 192-88 anonimowa pomoc psychologiczna.

 • W dni powszednie: godz. 20.00 - 8.00
 • całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy.
Wydział Pracy Środowiskowej MOPS: Koordynatorzy ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie -
 • Pani Joanna Kurzyk – tel. (42) 640-70-07 wew. 114 - I Wydział Pracy Środowiskowej,
  ul. Tybury 16;
 • Pani Anna Bartnicka – tel. (42) 677-15-52 wew. 13 - II Wydział Pracy Środowiskowej,
  ul. Grota-Roweckiego 30;
 • Pani Irena Zielińska – tel. (42) 684-44-81 wew. 35 - III Wydział Pracy Środowiskowej,
  ul. Będzińska 5.
Kalendarz
Kontakt