Urząd Miasta Łodzi

Dla mieszkańców

Bezpieczeństwo

Telefony alarmowe

 

Podstawowe numery alarmowe
 • Straż Miejska - tel: 986
 • Policja - tel: 997 lub 112
 • Straż Pożarna - tel: 998 lub 112
Komenda Miejska Policji w Łodzi

ul. Sienkiewicza 28/30, 90-114 Łódź

tel: (42) 665-14-21, fax: (42) 632-92-43

Strona internetowa: http://www.lodz.policja.gov.pl/

Komenda Straży Miejskiej w Łodzi

ul. Kilińskiego 81, 90-119 Łódź

tel.: (42) 250-22-01, fax.: (42) 630-93-22

Strona internetowa: www.strazmiejska.lodz.pl

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi

ul. Zgierska 47, 91-446 Łódź

tel.: (42) 616-30-00

fax: (42) 616-30-63

e-mail: kmpsp07@straz.lodz.pl

Strona internetowa: www.kmpsplodz.pl

Centrum Zarządzania Kryzysowego

(042) 638-49-49

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UMŁ

ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź

tel.: (42) 638-46-64

fax.: (42) 638-46-70

Zgłaszanie nielegalnych wysypisk - Zielona Linia

(42) 638-50-00

Sądy

 

Naczelny Sąd Administracyjny

ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź

tel.: +48 (42) 635-00-00; fax: +48 (42) 635-00-02

Sąd Apelacyjny

Plac Dąbrowskiego 5, 90-249 Łódź

tel.: +48 (42) 677-89-00

Sąd Okręgowy

Plac Dąbrowskiego 5, 90-249 Łódź

tel.: +48 (42) 677-89-00

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

al. Kościuszki 107/109, 90-441 Łódź

tel.: +48 (42) 664-07-21

Sąd Rejonowy dla Łodzi Widzewa

al. Piłsudskiego 143, 92-301 Łódź

tel.: +48 (42) 677-46-00

Prokuratury

 

Prokuratura Apelacyjna

ul. Piotrkowska 151, 90-440 Łódź

tel.: +48 (42) 664-92-00

Prokuratura Okręgowa

ul. Kilińskiego 152, 90-322 Łódź

tel.: +48 (42) 676-86-24

Prokuratura Rejonowa Łódź - Bałuty

ul. Ciesielska 7, 91-308 Łódź

tel.: +48 (42) 654-41-80

Prokuratura Rejonowa Łódź - Górna

ul. Sieradzka 11a, 93-171 Łódź

tel.: +48 (42) 684-12-68

Prokuratura Rejonowa Łódź - Polesie

ul. Gazowa 8, 91-076 Łódź

tel.: +48 (42) 640-71-83

Prokuratura Rejonowa Łódź - Śródmieście

ul. Kilińskiego 152, 90-322 Łódź

tel.: +48 (42) 676-87-29

Prokuratura Rejonowa Łódź - Widzew

al. Piłsudskiego 150/152, 92-230 Łódź

tel.: +48 (42) 674-96-89

Wojskowa Prokuratura Garnizonowa

ul. Legionów 83, 91-072 Łódź

tel.: +48 (42) 632-21-54

Zasady bezpieczeństwa

Zasady zachowania się podczas pożaru

Pożar to niekontrolowany proces spalania w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Towarzyszą mu:

 • dym zawierający toksyczne produkty spalania
 • wydzielanie dużych ilości ciepła
 • zmniejszenie stężenia tlenu.

Zasady zachowania się podczas pożaru:

 1. W chwili, gdy zauważysz lub otrzymasz wiadomość o pożarze, stosuj następujące zasady:
 2. Upewnij się, że osoby znajdujące się w pobliżu również wiedzą o niebezpieczeństwie, jeśli nie to spokojnie przekaż im tę informację
 3. Udaj się do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego
 4. Słuchaj poleceń kierującego ewakuacją
 5. Zachowuj się spokojnie, poruszaj szybko, ale nie biegnij
 6. Nie wyprzedzaj innych, gdyż utrudnisz wyjście im i sobie
 7. Obserwuj, co pokazują znaki ewakuacyjne >>>
 8. Jeśli zagrożenie powstało w pomieszczeniu, w którym przebywasz, udaj się do najbliższych drzwi, którymi możesz wyjść
 9. Wyjdź na korytarz, do klatki schodowej i na zewnątrz budynku
 10. Udaj się w miejsce, gdzie nie będziesz utrudniać innym osobom w opuszczaniu budynku oraz ratownikom
 11. Jeśli jesteś w grupie zorganizowanej nie odłączaj się od pozostałych, umożliwi to osobie kierującej ewakuacją sprawdzenie czy wszyscy opuścili budynek
 12. W zadymionych korytarzach poruszaj się w pozycji niskiej - na czworakach
 13. Nie panikuj podczas ewakuacji, uspokój osoby, które się boją, podczas ewakuacji pomagaj osobom niepełnosprawnym
 14. Staraj się być widocznym, jeśli jesteś odcięty od drogi ewakuacyjnej, wzywaj pomocy krzykiem lub hałasem, uderzaj w rury, ścianę lub drzwi. Takie zachowanie pomoże strażakom cię odnaleźć. Stosując się do wymienionych wyżej zasad możesz ocalić siebie i innych.
Pierwsza pomoc w przypadku krwotoku zewnętrznego

Krwotok zewnętrzny powstaje najczęściej na skutek mechanicznego uszkodzenia tkanek ciała i naczyń krwionośnych. Jest to stan zagrożenia życia, gdyż przerwanie żył czy tętnic powoduje silny wypływ krwi, co może w konsekwencji doprowadzić do śmierci poszkodowanego. Stąd znajomość zasad pierwszej pomocy w przypadku krwotoku jest niezwykle istotna.

Krwotoki, ze względu na rodzaj uszkodzonej tkanki, dzielimy na:

 • tętnicze
 • żylne
 • włośniczkowe

Krwotoki włośniczkowe są spowodowane przez drobne skaleczenia lub otarcia i zwykle nie stanowią bezpośredniego zagrożenia. Pierwsza pomoc sprowadza się do oczyszczenia rany i zabezpieczenia jej plastrem albo jałowym opatrunkiem.

Najgroźniejsze dla życia są krwotoki tętnicze i żylne, gdyż powodują dość szybką utratę krwi. Pierwsza pomoc polega na założeniu na ranę opatrunku uciskowego. Na zranione miejsce nakładamy najpierw jałowy materiał opatrunkowy, a następnie mocujemy go za pomocą bandaża. Po nałożeniu kilku zwojów dokładamy materiał uciskowy (np. zwiniętą rolkę bandaża lub twardy przedmiot) w celu lepszego nacisku na ranę. Całość ciasno bandażujemy. Jeśli przesiąka krew możemy dołożyć kolejną warstwę bandaża. W przypadku zranienia kończyn możemy unieść je do góry, aby zmniejszyć krwawienie.

Powyższe metody postępowania powinny okazać się skuteczna w przypadku krwotoku z żyły lub małej tętnicy. Zostały one zilustrowane w filmie instruktażowym: https://www.szkolenia-bhp24.pl/krwotok-online

Nagły ubytek krwi może doprowadzić do wstrząsu i zagrożenia życia. Dlatego w przypadku intensywnego krwotoku należy wezwać pogotowie ratunkowe (nr 999 lub 112) oraz ułożyć poszkodowanego w pozycji przeciwwstrząsowej, czyli na plecach z nogami uniesionymi na wysokość ok. 30 centymetrów nad podłożem (o ile nie ma przeciwwskazań w rodzaju urazu kręgosłupa, głowy itd.).

UWAGA:
Powszechnie funkcjonuje przekonanie, że w przypadku intensywnego krwotoku należy stosować opaskę uciskową. To błąd! Opaskę uciskową stosuje się niemal wyłącznie w przypadku amputacji kończyny lub, gdy zawiodą inne sposoby tamowania krwotoku. W innych sytuacjach opaska uciskowa może zaszkodzić Pamiętaj także o bezpieczeństwie własnym - jeśli to możliwe, załóż rękawiczki jednorazowe i unikaj kontaktu z krwią poszkodowanego.

Źródło: HR LAB Health and Safety

Kalendarz
Kontakt