4 mln zł na łódzkie Domy Pomocy Społecznej

Dzięki dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz dodatkowym środkom z budżetu miasta, do 4 mln zł wzrośnie kwota przeznaczona na remonty i inwestycje w Domach Pomocy Społecznej w Łodzi.

Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na modernizację pomieszczeń kąpielowych - fot. Radosław Żydowicz / UMŁ
Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na modernizację pomieszczeń kąpielowych , fot. Radosław Żydowicz / UMŁ

Adam Wieczorek, przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej poinformował, że kwota przeznaczona na remonty i inwestycje w łódzkich Domach Pomocy Społecznej wzrośnie o dodatkowe 550 tys. zł. Na kwotę tę składa się dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ok. 215 tys. zł) oraz wkład miasta (335 tys. zł). - Deklarowaliśmy, że przeznaczymy w tym roku prawie 3,5 mln zł na inwestycje i remonty w DPS-ach. Okazuje się, że dzięki dofinansowaniu z PFRON oraz dodatkowym środkom z budżetu miasta, kwota ta wzrośnie do 4 mln zł - powiedział Adam Wieczorek.

Pieniądze zostaną przeznaczone na modernizację trzech pomieszczeń kąpielowych w DPS przy ul. Złotniczej 10 (ok. 250 tys. zł), nowoczesną windę i remont klatki schodowej na DPS przy ul. Przyrodniczej 24/26 (200 tys. zł), modernizację pomieszczeń rehabilitacji w DPS przy ul. Rojnej 15 (75 tys. zł) oraz budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych w DPS przy ul. Krzemienieckiej 7/9 (ok. 22 tys. zł).

Ponadto w 2018 r. wykonana zostanie termomodernizacja budynku DPS przy ul. Przyrodniczej 24/26 (1,5 mln zł), remont 20 łazienek w DPS przy ul. Przybyszewskiego 255/267 (ok. 400 tys. zł) oraz nowe alejki w ogrodzie DPS przy ul. Krzemienieckiej 7/9.

Jak podkreślił Szymon Kostrzewski, zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ, prace prowadzone w DPS-ach służą zarówno poprawie bazy technicznej obiektów, np. wymianie instalacji, termomodernizacji, jak również poprawie warunków bytowania pensjonariuszy. Przykładem takich prac jest wymiana mebli, odmalowywanie pomieszczeń i przestrzeni wspólnych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wyposażenia, które na co dzień służy mieszkańcom. Np. w Centrum Rehabilitacyjno - Opiekuńczym DPS przy ul. Przybyszewskiego 255/267, dostosowując do potrzeb osób niepełnosprawnych wyremontowano 80 ze 140 łazienek, a przetarg na remont kolejnych 20 właśnie trwa.

Adam Wieczorek, przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Łodzi poinformował, że oprócz środków przeznaczonych na szeroko rozumianą poprawę jakości życia mieszkańców, jest też pula przeznaczona pieniędzy na podnoszenie jakości pracy pracowników DPS. - Inwestycje, które teraz realizujemy służą temu, aby pracownikom lepiej i łatwiej się pracowało, bo wiemy jak ciężką i trudną pracę wykonują - dodał Adam Wieczorek.

Polecane aktualności

Grupa Hexagon otworzyła nowe biuro w Łodzi. Trwają rekrutacje pracowników

Wojciech Markiewicz / BPKSiT

Firma Hexagon, globalny producent oprogramowania, otworzyła w Łodzi nowe biuro. W uroczystości... więcej

Twórcy oprogramowania wcielając się w postaci Ślepego Maxa i Natana Księdza promowali grę.

„Tropiciel” łódzkiej historii w nowoczesnej aplikacji. Gangsterska gra internetowa na 595. urodziny Łodzi

„Tropiciel” to pierwsza w historii, łódzka, gangsterska gra internetowa. Do zabawy zapraszają Ślepy... więcej

Rozpoczęła się przebudowa ulicy Rokicińskiej (od Malowniczej do granic miasta). Prace zaczęły się od frezowania starej, zniszczonej nawierzchni. - fot. Witold Ancerowicz

Łódź buduje: ruszyła przebudowa Rokicińskiej. Sprawdź objazdy

Piotr Wasiak / ZIM

Rozpoczęła się przebudowa ulicy Rokicińskiej (od Malowniczej do granic miasta). Prace zaczęły się od... więcej

Ostrzeżenie dla Łodzi i regionu: burze z deszczem, porywy wiatru, grad - fot. CC0 license

Ostrzeżenie dla Łodzi: intensywne opady deszczu z burzami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał komunikat, w którym ostrzega przed intensywnymi... więcej

W jednym z pomieszczeń pałacu Poznańskich, pod grubą warstwą farby, odkryto niezwykle efektowne marmuryzacje - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Rozpoczęła się odnowa fasad pałacu Poznańskich, wykonawca deklaruje przyspieszenie prac

Wojciech Markiewicz / BPKSiT

Jeszcze w tym roku zobaczymy odnowione fasady i rzeźby na dachu pałacu Poznańskich. więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.